Počet nájdených zariadení 78 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6512x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
2.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5806x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
4.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
5.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4267x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
6.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
7.  NSP SV.LUKášA (6284x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
8.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
9.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
10.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5742x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
11.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4630x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
12.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4251x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
14.  NSP ILAVA, N.O. (3645x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
15.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4214x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. (1524x) KOMENSKÉHO 134/4  068 14   MEDZILABORCE 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5811x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4759x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
19.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5646x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
20.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3284x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
21.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
22.  ZDRAVIE MARTIN, S.R.O. (2160x) Mudroňova 14  036 01   MARTIN 
23.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (2941x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
24.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4632x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
25.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3328x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
26.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3713x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
27.  INT - PED, S.R.O. (1084x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
28.  MEDCOM S. R. O. (1288x) Rákocziho č. 5/1  945 01   KOMáRNO 
29.  K GRYF, S.R.O. (629x) Pomlejská cesta 412/40  931 01   ŠAMORíN 
30.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2577x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
31.  KURATÍVA, S.R.O. (1327x) Kysucký Lieskovec 266  023 34   KYSUCKý LIESKOVEC 
32.  MEDIGI S.R.O. (1146x) Jazmínová 535/3  945 04   KOMáRNO 
33.  POLIKLINIKA VYSOKÉ TATRY (1411x) NOVÝ SMOKOVEC 26  062 01   STARÝ SMOKOVEC 
34.  MEDVAL, S.R.O. (651x) Dlhá 19 A  953 01   ZLATé MORAVCE 
35.  GNOZA SPOL. S R.O. (1353x) Tovarné 171  094 01   TOVARNé 
36.  MUDR. MARIáN LANDL (1007x) Unín  908 45   UNíN 
37.  ZDRAVOOBCHOD, S.R.O. (878x) TORYSKÁ 1  040 11   KOŠICE 
38.  SOANRE S.R.O. (863x) 1.mája 2  976 13   SLOVENSKá ĽUPčA 
39.  JUVENALIA, S.R.O. (791x) Kodályova 27  929 01   DUNAJSKá STREDA 
40.  HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, A.S. (1008x) Matice slovenskej č. 10  971 71   PRIEVIDZA 
41.  ZDRAVOTNÍK SVLZ, S.R.O. (790x) J. D. Matejovie 542  033 01   LIPTOVSKý HRáDOK 
42.  KONSENZUS S.R.O. (860x) M. Rázusa 2  071 01   MICHALOVCE 
43.  MUDR. RÓM TIBOR (902x) Plášťovce  935 82   PLášťOVCE 
44.  MUDR. JOZEF ŠUšKA, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (693x) Nám. Matice Slovenskej 6  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
45.  MUDR. MAGDA BUOCIKOVÁ, S.R.O. (745x) Považská 12  034 01   RUžOMBEROK 
46.  MUDR. VALLOVÁ ANNA (687x) Nemocničná č.986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
47.  MUDR. MáRIA KUNIAKOVá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (733x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 
48.  MUDR. ZIMAN JÁN (871x) Selice  925 72   SELICE 
49.  MUDR. RUDINSKÝ JÁN (831x) Hlavná 1  941 11   PALáRIKOVO 
50.  MUDR. HAJDÚ ZOLTÁN (666x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
51.  MEDTIM, S. R. O. (697x) Šidlovská 8  080 01   PREšOV 
52.  GPII MEDICAL S.R.O. (535x) Družstevná 892/42  935 41   TEKOVSKé LUžANY 
53.  ZDRAVOTNé STREDISKO MEDICENTRUM, S.R.O. (560x) Hrnčíriková č. 1445/7  958 01   PARTIZáNSKE 
54.  AMD-SK, S.R.O. (615x) Mazúrova 2  909 01   SKALICA 
55.  MUDR. LÁNIOVÁ JANA, MPH. (1078x) Námestie 1. mája 6  903 01   SENEC 
56.  MEDIMADA, S.R.O. (988x) Oslobodenia 166  013 05   BELá 
57.  MUDR. ANNA KRINOVIčOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (719x) Zvolenská 130/6  962 02   VíGľAš 
58.  MUDR. HYBSKÝ ŠTEFAN (560x) Štúrova č. 2  960 01   ZVOLEN 
59.  MUDR. JOZEF ZIMAN, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (629x) Cintorínska 2l  968 01   NOVá BAňA 
60.  MUDR. MRÁZIKOVÁ IVETA:AMB.PRAKTIC.LEKÁRA (569x) OBZS  049 01   MURáň 
61.  POLIKLINIKA ŠTÚROVO (1374x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
62.  GEMERMED S.R.O. (1575x) Daxnerova 2  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
63.  HELLP, S.R.O. (696x) Riečna 1  949 01   NITRA 
64.  LSPP PRE DOSPELÝCH, N.O. (371x) Legionárska č. 24  911 01   TRENčíN 
65.  ZDRAVIE V OHROZENí N.O. (469x) Sidónie Sakalovej 161/1  014 01   BYTčA 
66.  MESTO KREMNICA - LSPP (968x) Dolná 49/21  967 01   KREMNICA 
67.  POLIKLINIKA PEZINOK (944x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
68.  DOMÉNA BMR S.R.O. (746x) J. Bottu 2  917 01   TRNAVA 
69.  LSPP TRNAVA, S.R.O. (700x) Teodora Tekela 11/6482  917 01   TRNAVA 
70.  LSPP NOVé MESTO NAD VáHOM, S.R.O. (863x) Štefánikova č. 1  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
71.  LSPP LEKÁRSKE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY, S.R.O. (741x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
72.  POLYMORF, S.R.O. (747x) Družstevná č. 752/28  906 13   BREZOVá POD BRADLOM 
73.  SANTE PLUS, S.R.O. (792x) Klokočova 736/30  981 01   HNúšťA 
74.  K&K DOKTOR, S.R.O. (781x) Pod Dielom 330/49  031 05   LIPTOVSKý MIKULáš 
75.  LSPP SPIšSKá NOVá VES, SPOL. S R.O. (1057x) Štefánikovo námestie 3  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
76.  BIOS, S.R.O. (912x) NsP, 1. mája  066 01   HUMENNé 
77.  ZÁCHRANNÁ A DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA (1087x) Antolská 11  850 07   BRATISLAVA 
78.  LEGAMED S.R.O (658x) Tomašovská 27  979 01   RIMAVSKá SOBOTA