Počet nájdených zariadení 113 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5493x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
3.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7970x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
4.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4275x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
5.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8206x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
6.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8019x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
7.  PRO VITAE N. O. (6266x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
8.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5202x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
9.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5704x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
10.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8975x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
11.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5756x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
12.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4641x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
13.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4254x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
14.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2407x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6992x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
16.  NSP ILAVA, N.O. (3649x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
17.  P.& P. MED, S.R.O. (1845x) Adyho 34  984 01   LUčENEC 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. (1531x) KOMENSKÉHO 134/4  068 14   MEDZILABORCE 
19.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4798x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
20.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3493x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 214 
21.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5825x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
22.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4762x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
23.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5653x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
24.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3290x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
25.  PROCARE S.R.O. (2673x) Priemyselná 12  965 63   ŽIAR NAD HRONOM 
26.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7177x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
27.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3164x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
28.  POLIKLINIKA SABINOV N.O. (1394x) SNP 1  083 01   SABINOV 
29.  ZDRAVIE MARTIN, S.R.O. (2163x) Mudroňova 14  036 01   MARTIN 
30.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (2952x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
31.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4636x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
32.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3333x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
33.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3716x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
34.  SANAREA S.R.O. (929x) Petzvalova 25  010 15   ŽILINA 
35.  INT - PED, S.R.O. (1084x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
36.  MEDCOM S. R. O. (1290x) Rákocziho č. 5/1  945 01   KOMáRNO 
37.  K GRYF, S.R.O. (632x) Pomlejská cesta 412/40  931 01   ŠAMORíN 
38.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3209x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
39.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2583x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
40.  KURATÍVA, S.R.O. (1330x) Kysucký Lieskovec 266  023 34   KYSUCKý LIESKOVEC 
41.  POLIKLINIKA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO (1465x) Belanského 773  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
42.  MEDIGI S.R.O. (1148x) Jazmínová 535/3  945 04   KOMáRNO 
43.  POLIKLINIKA VYSOKÉ TATRY (1412x) NOVÝ SMOKOVEC 26  062 01   STARÝ SMOKOVEC 
44.  MEDVAL, S.R.O. (655x) Dlhá 19 A  953 01   ZLATé MORAVCE 
45.  GNOZA SPOL. S R.O. (1354x) Tovarné 171  094 01   TOVARNé 
46.  MUDR. MARIáN LANDL (1010x) Unín  908 45   UNíN 
47.  MEDICAL FIľAKOVO, S.R.O. (1223x) B.Nemcovej č. 4  986 01   FIľAKOVO 
48.  ZDRAVOOBCHOD, S.R.O. (880x) TORYSKÁ 1  040 11   KOŠICE 
49.  ARGO, S.R.O. (668x) Rieka 1333  022 01   ČADCA 
50.  HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, A.S. (1015x) Matice slovenskej č. 10  971 71   PRIEVIDZA 
51.  SLOVENSKé MAGNEZITOVé ZáVODY, AKCIOVá SPOLOčNOSť,JELšAVA, V SKRATKE SMZ, A.S. JELšAVA (2611x) Jelšava  049 16   JELšAVA 
52.  ZDRAVOTNÍK SVLZ, S.R.O. (792x) J. D. Matejovie 542  033 01   LIPTOVSKý HRáDOK 
53.  KONSENZUS S.R.O. (861x) M. Rázusa 2  071 01   MICHALOVCE 
54.  MUDR. RÓM TIBOR (904x) Plášťovce  935 82   PLášťOVCE 
55.  MUDR. HUDEC VLADIMÍR (850x) Námestie M.R.Štefánika 11  977 01   BREZNO 
56.  ÍSIS S.R.O. (862x) Nám. M.R.Štefánika 11  977 01   BREZNO 
57.  MUDR. KMEŤO JÁN - LSPP (498x) ul. 17. novembra  955 01   TOPOľčANY 
58.  MUDR. MIKLOŠOVÁ MÁRIA-VIERA (527x) Hrnčírikova č. 1445/7  958 01   PARTIZáNSKE 
59.  MUDR. NANDRÁŽI MILAN (482x) Gemerská Ves 125  982 62   GEMERSKá VES 
60.  MUDR. IVANČO CYRIL (482x) Tomášikova 688  049 16   JELšAVA 
61.  MUDR. SLÍŽOVÁ ELENA (468x) OZS I.  050 01   REVúCA 
62.  MUDR. POLÓNY PAVEL (471x) Zlaté Klasy  930 39   ZLATé KLASY 
63.  MUDR. CYPRICHOVÁ MARGITA (495x) Poľovnícka  932 01   VEľKý MEDER 
64.  MUDR. ANTON TOKáR, VšEOBECNé LEKRáSTVO (552x) ZS  049 18   LUBENíK 
65.  MUDR. KONC PETER (419x) OBZS  049 64   SIRK 
66.  MUDR. DANIELA MESJAROVá, VšEOBECNé LEKáRSTVO PRE DOSPELýCH (409x) ul.Komenského 1237/40  050 01   REVúCA 
67.  MUDR. UŠIAK PAVOL (461x) 1. mája 882/46  020 01   PúCHOV 
68.  MUDR. MONIKA POLIAKOVá, VšEOBECNý LEKáR (540x) OBZS  962 61   DOBRá NIVA 
69.  MED STAR S.R.O (513x) Romanova 13  851 02   BRATISLAVA 
70.  MM-MEDIKUS, S.R.O. (429x) SNP č. 19  934 01   LEVICE 
71.  DEMIANOS, S.R.O. (470x) 451  924 22   TOMášIKOVO 
72.  HELIANT S.R.O., (542x) Sadová  925 22   VEľKé ÚľANY 
73.  MEDIPRAKTIK S.R.O. (454x) Bytčická 4  010 42   ŽILINA 
74.  MUDR. MAGURA JÁN (475x) ZS Slovmag a.s.  049 18   LUBENíK 
75.  C.O.X., S.R.O. (566x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
76.  MUDR. JOZEF ŠUšKA, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (697x) Nám. Matice Slovenskej 6  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
77.  MUDR. MAGDA BUOCIKOVÁ, S.R.O. (746x) Považská 12  034 01   RUžOMBEROK 
78.  MUDR. VALLOVÁ ANNA (689x) Nemocničná č.986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
79.  MUDR. MáRIA KUNIAKOVá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (735x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 
80.  MUDR. ZIMAN JÁN (871x) Selice  925 72   SELICE 
81.  MUDR. RUDINSKÝ JÁN (831x) Hlavná 1  941 11   PALáRIKOVO 
82.  MUDR. HAJDÚ ZOLTÁN (667x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
83.  MEDTIM, S. R. O. (697x) Šidlovská 8  080 01   PREšOV 
84.  GPII MEDICAL S.R.O. (537x) Družstevná 892/42  935 41   TEKOVSKé LUžANY 
85.  ZDRAVOTNé STREDISKO MEDICENTRUM, S.R.O. (561x) Hrnčíriková č. 1445/7  958 01   PARTIZáNSKE 
86.  AMD-SK, S.R.O. (615x) Mazúrova 2  909 01   SKALICA 
87.  MUDR. LÁNIOVÁ JANA, MPH. (1081x) Námestie 1. mája 6  903 01   SENEC 
88.  MEDIMADA, S.R.O. (988x) Oslobodenia 166  013 05   BELá 
89.  MUDR. ANNA KRINOVIčOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (719x) Zvolenská 130/6  962 02   VíGľAš 
90.  POLIKLINIKA ŠTÚROVO (1381x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
91.  GEMERMED S.R.O. (1580x) Daxnerova 2  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
92.  POLIKLINIKA TURZOVKA (304x) Stred 461  023 54   TURZOVKA 
93.  HELLP, S.R.O. (696x) Riečna 1  949 01   NITRA 
94.  LSPP PRE DOSPELÝCH, N.O. (371x) Legionárska č. 24  911 01   TRENčíN 
95.  ZDRAVIE V OHROZENí N.O. (471x) Sidónie Sakalovej 161/1  014 01   BYTčA 
96.  MESTO KREMNICA - LSPP (968x) Dolná 49/21  967 01   KREMNICA 
97.  POLIKLINIKA PEZINOK (944x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
98.  DOMÉNA BMR S.R.O. (747x) J. Bottu 2  917 01   TRNAVA 
99.  LSPP TRNAVA, S.R.O. (700x) Teodora Tekela 11/6482  917 01   TRNAVA 
100.  LSPP NOVé MESTO NAD VáHOM, S.R.O. (865x) Štefánikova č. 1  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 

Strana č. < späť tam >