Počet nájdených zariadení 1015 (11 strán).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4220x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
2.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5742x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
3.  NSP MV SR BRATISLAVA (6262x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
4.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
5.  NOVAPHARM, S.R.O. (5413x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
6.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3274x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
7.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4791x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
8.  PROCARE S.R.O. (2663x) Priemyselná 12  965 63   ŽIAR NAD HRONOM 
9.  PRO SANUS,A.S. (3793x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
10.  MEDAKIR, SPOLOčNOSť S RUčENíM OBMEDZENýM STREDA NAD BODROGOM (3437x) Kamenecká 2  076 31   STREDA NAD BODROGOM 
11.  ŽOS-MEDIKA, S.R.O. (746x) Dielenská Kružná 2  038 61   VRúTKY 
12.  EURODENT MEDIMA, S.R.O. (853x) Priehradka č. 20  036 01   MARTIN 
13.  STOM ROD S.R.O. (662x) Námestie Osloboditeľov 25  071 01   MICHALOVCE 
14.  ORTHOFIN, SPOL. S.R.O. (828x) Kuzmányho 15  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
15.  ORTO-DENT, S.R.O. (813x) Hronská 36  976 13   SLOVENSKá ĽUPčA 
16.  MC ORTHODONTICS, S.R.O. (906x) Fialkové údolie 19  811 01   BRATISLAVA 
17.  PETRAMED, S.R.O. (896x) Slovenských dobrovoľníkov 984  022 01   ČADCA 
18.  GRADENT, SPOLOčNOSť S RUčENíM OBMEDZENýM KOšICE (1650x) Pri Hornáde 11  040 18   KOšICE 
19.  VYŠINSKÝ - DENT, S.R.O. (382x) Vyšný koniec 13  023 54   TURZOVKA 
20.  EUSTOMA S.R.O. (433x) Čajakova  040 01   KOšICE 
21.  MUDR. TUPTA GABRIEL (470x) Jantárová 2  040 01   KOšICE 
22.  MUDR. LEGDAN SLAVOMÍR (472x) Pod hájom č. 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
23.  KASTALIA,S.R.O. (386x) M.R.Štefánika 53  961 01   ZVOLEN 
24.  SALVUSDENT SPOL. S R. O. (195x) Štúrova 37  968 01   NOVá BAňA 
25.  MUDR. MILAN CHROMÝ, ZUBNý LEKáR (300x) u. Pribinova č. 4  036 01   MARTIN 
26.  LDC, S.R.O. (344x) Hollého 837/18  909 01   SKALICA 
27.  MUDR. VLADIMíR FRAJKA, STOMATOLóG (249x) Bôrická cesta 29  010 01   ŽILINA 
28.  SPM DENTAL, SPOL. S R.O. (289x) Prúdova 1  821 05   BRATISLAVA 
29.  DAVADENT,V.O.S. (193x) Závada č.d. 46  991 21   ZáVADA 
30.  TIBOR FEHéR - DENTAL LABOR (157x) Hlavná 40/100  930 11   TOPOľNíKY 
31.  KATARíNA BöLCSOVá - ZUBNá TECHNIKA (144x) Hlavná 790/18  931 01   ŠAMORíN 
32.  VIERA FECKOVá - VHV - ZUBNÁ TECHNIKA (230x) Radničné námestie 43  085 01   BARDEJOV 
33.  GALES, S.R.O. (166x) MASARYKOVA 1340  071 01   MICHALOVCE 
34.  ADELA PAčAYOVá (257x) ČSA 35  045 01   MOLDAVA NAD BODVOU 
35.  MARTIN MICHNA -M,M (132x) Čsl. LETCOV 51  080 06   ĽUBOTICE 
36.  ZAPLETAL JOZEF,ZUBNá TECHNIKA (145x) Železničná 12  920 01   HLOHOVEC 
37.  HLAVATOVIčOVá MáRIA,SúKR.ZUBNá TECHNIKA (155x) Starohájska č.2  917 01   TRNAVA 
38.  RASTISLAV ROžOK EURODENT (185x) Záhradná 494/44  079 01   VEľKé KAPUšANY 
39.  MAROš ROVňáK ROYAL - DENT (131x) Vrbovčík 7  071 01   MICHALOVCE 
40.  ANTON HUDÁK-ZUBNÁ TECHNIKA (171x) POLIAKOVCE 71  086 11   POLIAKOVCE 
41.  HEDVIGA ZUŠČINOVÁ-ZUBNÁ TECHNIKA (238x) SLOVENSKÁ 5  085 01   BARDEJOV 
42.  DANIEL MOYS - ZUBNá TECHNIKA (108x) Ružová 1  936 01   ŠAHY 
43.  GALANSKÁ LÝDIA - ZUBNá TECHNIKA (170x) Hviezdoslavova č. 778  018 51   NOVá DUBNICA 
44.  ALLDENT S.R.O. (212x) K nemocnici č. 39/6  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
45.  JURIGOVá ALEXANDRA (191x) Novomestského 121574  905 01   SENICA 
46.  SUROVá EVA (204x) Peterská 122/049  908 77   BORSKý MIKULáš 
47.  HERCEGHOVá OľGA (190x) Gen. L. Svobodu 1361/24  905 01   SENICA 
48.  ALENA KOLIBECKá (217x) Štefánikova 1597/11A  905 01   SENICA 
49.  MARTA BILKOVá (144x) Šaštín M.Nešpora 1156  908 41   ŠAšTíN-STRážE 
50.  OľGA ČEPKOVá (183x) Štefánikova 1597/11A  905 01   SENICA 
51.  MáRIA JANULíKOVá (168x) Štefánikova 1597/11A  905 01   SENICA 
52.  VIERA FILíPKOVá (176x) Štefánikova 1597/11A  905 01   SENICA 
53.  BOHUMIL POLáK (180x) Štefánikova 1597/11A  905 01   SENICA 
54.  STANISLAV HUDEC (160x) Štefánikova 1597/11A  905 01   SENICA 
55.  VALéRIA HLUCHá (141x) Štefánikova 1597/11A  905 01   SENICA 
56.  ONDRÁŠKOVÁ JULIANA - ZUBNá TECHNIKA (128x) č. I/103  913 31   SKALKA NAD VáHOM 
57.  HERCHL IVAN - ZUBNá TECHNIKA (138x) Olbrachtova č. 9  911 01   TRENčíN 
58.  VÁCLAVÍK MARTINA - ZUBNá TECHNIKA (107x) Olbrachtova č. 9  911 01   TRENčíN 
59.  ZÁHUMENSKÝ PETER - ZUBNá TECHNIKA (94x) Olbrachtova č. 9  911 01   TRENčíN 
60.  ING. GULÍK VLADIMÍR - ZUBNá TECHNIKA (214x) Zelnica č. 13/A  911 01   TRENčíN 
61.  ORIEŠKOVÁ BLANKA - ZUBNá TECHNIKA (155x) Slovenskej armády č. 18  914 41   NEMšOVá 
62.  MODRANSKÁ ALŽBETA - ZUBNá TECHNIKA (149x) Železničná č. 9  914 41   NEMšOVá 
63.  DUJKOVÁ ANNA- ZUBNá TECHNIKA (143x) Trenčianská č. 17  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
64.  FRAŇOVÁ ZDENKA - ZUBNá TECHNIKA (195x) Čachtice  916 21   ČACHTICE 
65.  HORVÁTHOVÁ OĽGA - ZUBNá TECHNIKA (206x) Moravské Lieskové  916 42   MORAVSKé LIESKOVé 
66.  LYSÁKOVÁ MARTA - ZUBNá TECHNIKA (153x) Bernolákova č. 12  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
67.  PETERKA JÁN - ZUBNá TECHNIKA (161x) Bernolákova č. 12  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
68.  URBANIČOVÁ ĽUBICA - ZUBNá TECHNIKA (157x) Mýtna č. 146/5  916 01   STARá TURá 
69.  URMINSKÁ JARMILA - ZUBNá TECHNIKA (160x) kpt. Nálepku č. 11  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
70.  VALOVÁ DAGMAR - ZUBNá TECHNIKA (163x) Javorinská č. 7  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
71.  ZELENAY IGOR - ZUBNá TECHNIKA (165x) M. R. Štefánika č. 811  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
72.  ZAVILLA ĽUBOMÍR - ZUBNá TECHNIKA (148x) kpt. Nálepku č. 11  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
73.  POPLUHÁROVÁ JAROSLAVA - ZUBNá TECHNIKA (119x) Hviezdoslavova č. 638/53  916 01   STARá TURá 
74.  DUNAJČÍKOVÁ IVETA - ZUBNá TECHNIKA (172x) č. 502  916 12   LUBINA 
75.  EURODENT S.R.O. (149x) Hviezdoslavova 17  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
76.  KOBZOVÁ DANKA - ZUBNá TECHNIKA (176x) Višňové č. 93  916 15   HRACHOVIšTE 
77.  ANNA BUMBáLOVá (188x) D.Jurkoviča č. 422/13  906 13   BREZOVá POD BRADLOM 
78.  BABUŠOVÁ EVA - ZUBNá TECHNIKA (171x) Komenského č. 1  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
79.  BENKOVÁ ĽUBOMÍRA - ZUBNá TECHNIKA (161x) Komenského č. 1  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
80.  CHRENKOVÁ HELENA - ZUBNá TECHNIKA (152x) Komenského č. 1  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
81.  ČEŠKO IVAN - ZUBNá TECHNIKA (142x) Komenského č. 1  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
82.  ČIERNIKOVÁ JARMILA - ZUBNá TECHNIKA (150x) Komenského č. 1  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
83.  JURČÍKOVÁ VIERA - ZUBNá TECHNIKA (139x) Komenského č. 1  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
84.  KREKÁČ JURAJ - ZUBNá TECHNIKA (117x) Komenského č. 1  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
85.  KVAŠŠAYOVÁ RUTH - ZUBNá TECHNIKA (166x) Komenského č. 1  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
86.  MATUŠÍKOVÁ BOŽENA - ZUBNá TECHNIKA (142x) Komenského č. 105/1  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
87.  ŠTODEROVÁ ANNA - ZUBNá TECHNIKA (160x) Komenského č. 1  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
88.  GOLIER MIROSLAV - ZUBNá TECHNIKA (160x) Nemocničná č. 986/1  017 26   POVAžSKá BYSTRICA 
89.  KOZOVÁ MÁRIA - ZUBNá TECHNIKA (163x) Dedovec č. 1085/108  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
90.  GÁBOR FRANTIŠEK - ZUBNá TECHNIKA (162x) č. 127  018 57   MIKUšOVCE 
91.  JAHODOVÁ JANA - ZUBNá TECHNIKA (217x) Sládkovičová č. 711/100  018 61   BELUšA 
92.  HOREČNÝ JAROSLAV - ZUBNá TECHNIKA (200x) č. 463  018 52   PRUSKé 
93.  ĎUROVCOVÁ MÁRIA - ZUBNá TECHNIKA (203x) A. Sládkoviča č. 714/94  018 61   BELUšA 
94.  LETKOVÁ MÁRIA - ZUBNá TECHNIKA (177x) Pojavorinskej č. 85  018 63   LADCE 
95.  ŠATKA JOZEF - ZUBNá TECHNIKA (222x) Trenčianska č. 2/4  019 01   ILAVA 
96.  KURJAKOVÁ MARCELA - ZUBNá TECHNIKA (185x) Centrum I č. 41/102  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
97.  PALKECHOVÁ MONIKA - ZUBNá TECHNIKA (201x) Hloža č. 1312  018 61   BELUšA 
98.  PUSTAYOVÁ ANNA - ZUBNá TECHNIKA (193x) Centrum II č. 73/5  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
99.  BAMBUCH - SúKROMNá ZUBNá TECHNIKA (191x) M.R.Štefánika 136  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
100.  JÁGRIK - SúKROMNá ZUBNá TECHNIKA (188x) M.R.Štefánika 136  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 

Strana č. < späť tam >