Počet nájdených zariadení 36 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8980x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6512x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
7.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
8.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
9.  VNSP LUčENEC,N.O. (6665x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
10.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7704x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
11.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6502x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
12.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
14.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
15.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
16.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4275x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
17.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
18.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
19.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6121x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
21.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3956x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
22.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
23.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3713x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
24.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4573x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
25.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6578x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
26.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4628x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
27.  MUDR. RIŠŇOVSKÁ EVA (487x) Sládkovičova 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
28.  MUDR. ŠLEPECKÁ IVETA (539x) PLK,Jánošíkovo nábrežie  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
29.  MUDR. JANKECH JOZEF (521x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
30.  MUDR. NÉMETHOVÁ KATARÍNA (416x) Eötvösova  945 01   KOMáRNO 
31.  MUDR. KARASOVÁ ALENA (434x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
32.  MUDR. NEUPAUEROVÁ ELEONÓRA (422x) SNP 19  934 01   LEVICE 
33.  MUDR. DANICA JAKUBIČKOVÁ (527x) Hviezdoslavova 1  949 01   NITRA 
34.  FAMED, S.R.O. (445x) Hviezdoslavova 1  949 01   NITRA 
35.  FMC-DIALYZAčNé SLUžBY, S.R.O. (737x) Chalúpkova 10  921 01   PIEšťANY 
36.  MUDR. HRÁDOCKÝ MARTIN (172x) Legionárska č. 58  911 01   TRENčíN