Počet nájdených zariadení 1551 (16 strán).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6512x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
4.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6310x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
5.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5695x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
6.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
7.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6121x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
8.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
9.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5419x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
10.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6278x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
11.  RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA, A.S. (1770x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 2 
12.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3487x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 214 
13.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5646x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
14.  PROCARE S.R.O. (2663x) Priemyselná 12  965 63   ŽIAR NAD HRONOM 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4127x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
16.  CORINT ALTHEA S.R.O. (600x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
17.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3195x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
18.  ANDROMEDES, SPOL. S.R.O. (1302x) Jazmínova 553  980 02   JESENSKé 
19.  EURO MEDIUS, S.R.O. (984x) PODHRADIE 2/517  909 01   SKALICA 
20.  MEDIFARM NITRA S.R.O. (944x) Andreja Šulgana 2  949 01   NITRA 
21.  D I A N A S.R.O. (871x) Masarykova II - Zlatá ulička  984 01   LUčENEC 
22.  UROLLEK, SPOL. S R. O. (666x) Kalinčiakova 22  075 01   TREBIšOV 
23.  BRAUN MED, SPOL. S.R.O. (1017x) Lúčna 15  921 01   PIEšťANY 
24.  MUDR. HEJDUK MILAN (852x) Dechtice  919 53   DECHTICE 
25.  MEDIN S.R.O. (794x) Rákocziho 42  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
26.  PHARMADENT, S.R.O. - LEKáREň "U DVOCH LEVOV" (779x) Špitálska 20  811 06   BRATISLAVA 
27.  CO-MEDIKA, SPOL. S R.O. (789x) Vajnorská č. 6  900 28   IVANKA PRI DUNAJI 
28.  SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA (1251x) Jesenského 5  054 01   SPIšSKá NOVá VES 
29.  FARMEX, SPOL. S R.O. (948x) HOLLÉHO 14/A  080 01   PREŠOV 
30.  RNDR. PAVEL RÁC - R.A.C. (578x) Bieloruská 9  821 06   BRATISLAVA 
31.  MGR. PAGÁČ MILOŠ (612x) M. Kukučína č. 792/29  018 61   BELUšA 
32.  PHARMDR. ŠTEFAN GREšáK - LEKáREň SV. LUKášA (645x) Belanského 297  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
33.  VITALITA S.R.O. (656x) Líščie údolie 57  841 05   BRATISLAVA 4 
34.  ACTIS, S.R.O. (720x) NÁMESTIE SV. MICHALA 16  920 01   HLOHOVEC 
35.  ENOTRADE, S.R.O. (386x) MIEROVÁ 6  900 24   VEĽKÝ BIEL 
36.  VIVA SPOL. S.R.O. (616x) SNP 1864/139  075 01   TREBIŠOV 
37.  HEALING, S.R.O. (656x) Priekopská 18  036 01   MARTIN 
38.  LEKÁREŇ U MILOSRDNÉHO SRDCA, SPOL. S R.O. (529x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
39.  LEKáREň NA NáMESTí LUčENEC, S.R.O. (580x) NÁM. REPUBLIKY 13  984 01   LUČENEC 
40.  BARDFARM S.R.O (947x) SV. JAKUBA 33  085 01   BARDEJOV 
41.  MIBARD, S.R.O. (828x) SV. JAKUBA 33  085 01   BARDEJOV 
42.  MESTSKá LEKáREň SEREď SPOL. S R.O. (704x) M.R.Štefánika 4281  926 01   SEREď 
43.  LEKáREň SIMBA, S.R.O. (728x) Znievská 13  851 06   BRATISLAVA 
44.  MGR. MARIE JABLONSKá - LEKáREň MANDRAGORA (691x) Hlinská 16  010 01   ŽILINA 
45.  SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA (668x) KAPITULSKÁ 18  814 15   BRATISLAVA 1 
46.  OBEC POLOMKA - PREVáDZKáRNE OBECNéHO HOSPODáRSTVA (712x) Osloboditeľov 12  976 66   POLOMKA 
47.  PHARMDR. SEMRIČOVÁ ZUZANA - LEKáREň POD KAŠTIEĽOM (684x) Pod Kaštieľom č. 638/29  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
48.  DOC.RNDR.PHMR.RUDOLF MEDVECKý, CSC. - LEKáREň BOSTON (693x) Kúpeľná 64  976 62   BRUSNO 
49.  LEKáREň SYNKA, S.R.O. (644x) Sv. Martina 1360/67  013 06   TERCHOVá 
50.  ŠTEFÁNIA TKÁČIKOVÁ - LEKÁREŇ "PRI MLYNE" (665x) OZS -  023 02   KRÁSNO NAD KYSUCOU 
51.  MGR. ŠTEFAN TURIAK - LEKáREň SALVATOR (696x) Námestie Slobody 73  022 01   ČADCA 
52.  MGR. VILMA KOLLáROVá - LEKÁREŇ CALENDULA (724x) Paláriková 2845/26A  022 01   ČADCA 
53.  MGR. DANKA STAROňOVá - LEKáREň AVICENA (672x) Štúrova 36  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
54.  PHARMDR. SOňA HUBKOVá - LEKáREň APIA (650x) Nám. Osloboditeľov 18  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
55.  MGR. VIERA ČUKANOVá - LEKáREň PHARMACIA (675x) J. D. Matejovie 542  033 01   LIPTOVSKý HRáDOK 
56.  MGR. VIERA MOKRIšOVá, LEKáREň PODBREZINY (691x) Smrečianska 677  031 04   LIPTOVSKý MIKULáš 
57.  MGR. KATARÍNA TOMAŠOVIČOVÁ, LEKÁREŇ TILIA (712x) NÁBREŽIE 4. APRÍLA 1998  031 01   LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
58.  LEKáREň U RAFAELA, S.R.O. (667x) Zdravotné stredisko 139  034 73   LIPTOVSKá OSADA 
59.  MGR. MáRIA ŠAVRNOCHOVá - LEKáREň JANTÁR (688x) Bystrická cesta  034 01   RUžOMBEROK 
60.  PHARMDR. ALEXANDRA GAšPARíKOVá- LEKáREň TEXICOM (644x) Vitališovce 732  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
61.  PHARMDR. MáRIA FERIANCOVá - LEKáREň VÝCHODNÁ A VAŽECKÁ (663x) Zdravotné stredisko  032 32   VýCHODNá 
62.  JOLANA HAFINŇÁKOVÁ LEKÁREŇ (631x) LIPTOVSKÁ TEPLÁ 30  034 83   LIPTOVSKÁ TEPLÁ 
63.  MGR. ANNA ČIERNIKOVá - LEKáREň "NA STREDISKU" (707x) ZS  029 62   ORAVSKé VESELé 
64.  MGR. MáRIA KULAšNíKOVá - LEKáREň ZDRAVOTNé STREDISKO (683x) Školská 167  027 44   TVRDOšíN 
65.  PHARMDR. DANIELA TEKEľOVá - LEKáREň ARNIKA (665x) Habovka 274  027 32   HABOVKA 
66.  MGR. MáRIA KARCOLOVá - LEKáREň RUTA (623x) Zochova 1111/50  026 01   DOLNý KUBíN 
67.  RNDR. MARTA PRáDELOVá - LEKáREň ASTER (660x) Obvodné zdravotné stredisko  029 51   LOKCA 
68.  MGR. OľGA STRýčKOVá - LEKáREň VIOLA (678x) OZS Rabča  029 44   RABčA 
69.  RNDR. ANNA SROGONčíKOVá - LEKáREň POD KAMENýM (650x) Zdravotné stredisko 209  029 55   NOVOť 
70.  PHARMDR. ANNA HÚDEKOVÁ - LEKáREň ANJA (708x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
71.  PHARMDR. MICHŇOVÁ ĽUBICA - LEKáREň BELMEDIKA (681x) Ľ. Štúra č. 6/6  018 61   BELUšA 
72.  PHARMDR. VONDROVÁ EMÍLIA - LEKáREň MEDIKA LÚK (683x) -  020 53   LúKY POD MAKYTOU 
73.  PHARMDR. UHRINOVÁ ANDREA - LEKáREň POD HÁJOM (654x) Pribinova č. 1639/20  020 01   PúCHOV 
74.  PHARMDR. STANISLAV KUTTNER - LEKáREň CENTA (656x) č. 12  018 13   PAPRADNO 
75.  MGR. MARGITA RICHTEROVÁ - LEKáREň RIMA (651x) Mierové námestie č. 55/13  018 51   NOVá DUBNICA 
76.  MGR. FARSKÁ ALENA - LEKáREň PHARMACIA (644x) Tatranská č. 304  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
77.  MGR. KALIVODOVÁ JANKA - LEKáREň TÍLIA (658x) Stred č. 50/26-23  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
78.  MGR.ŠTEFAN SZEPESSY, LEKáREň MYRTUS (655x) Obv. Zdrav. Stred.  980 33   HAJNAčKA 
79.  PHARMDR. VIERA ALBERTOVá, LEKáREň POLIANKA (385x) P. Dobšinského  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
80.  RNDR. PAVEL NOZDROVICZI - LEKáREň SALVATOR (678x) SNP 19  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
81.  PHARM. DR. MáRIA CZIKOROVá - LEKáREň URTICA (696x) Družstevná 354  980 22   VEľKý BLH 
82.  MGR. JANA STACHá LEKáREň ISIS (644x) MALÝ RAD č. 291  980 42   RIMAVSKÁ SEČ 
83.  MGR. ZUZANA KRAHULíKOVá, LEKáREň KLENOVEC (682x) Nám. K. Salvu 61  980 55   KLENOVEC 
84.  MGR. ANNA MAťKOVá, LEKáREň KORUNA (693x) DAXNEROVA 792  980 61   TISOVEC 
85.  MGR. ZLATA SUCHáčOVá, LEKáREň U LEVA (660x) Hlavné nám. 4  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
86.  RNDR. VIERA REPICKá - LEKáREň SRDCE (657x) RYBÁRSKA 293/3  962 31   SLIAČ 
87.  MGR. VILMA KREMLOVá, LEKáREň POĽANA (651x) Jarmočná 1476  962 05   HRIňOVá 
88.  MGR. ZUZANA KUBALOVá - MELISSA (677x) Pliešovce 38  962 63   PLIEšOVCE 
89.  PHARMDR. JAROSLAV PáTEREK MEDEX (718x) Dudince 187  962 71   DUDINCE 
90.  RNDR. ANNA URBANOVá - LEKáREň MEDEA S IPLP (684x) Ľ. Fullu 8639/19  960 01   ZVOLEN 
91.  RNDR. ELENA NEDOROSTOVá - LEKÁREŇ ELNED (622x) Ľ.ŠTÚRA 54  960 01   ZVOLEN 
92.  PHARMDR. ELENA FEKIAčOVá, LEKáREň PHARMACIA (709x) Hontianske Nemce 168  962 65   HONTIANSKE NEMCE 
93.  MGR. MARTA MAJEROVá - LEKáREň KOŠÚTY (667x) Hurbanova 537  036 01   MARTIN 
94.  MGR. JELA VATRáLOVá, LEKáREň ARCHA (713x) Švermova  974 01   BANSKá BYSTRICA 
95.  PHARMDR. ALENA FRAJKOVá - LEKáREň ALTHEA (645x) Hodžova 5  010 01   ŽILINA 
96.  PHARMDR.JOZEF LAURINEC, LEKÁREŇ KARMEL (655x) BERNOLÁKOVÁ 21  028 01   TRSTENÁ 
97.  LEKáREň PRI STAREJ POLIKLINIKE, S.R.O. (655x) Hollého 618/46  010 01   ŽILINA 
98.  PHARMDR. STANISLAVA HRABUšOVá, LEKáREň ARNIKA (657x) Partizánska 25  038 52   SUčANY 
99.  MGR. MARTA MAROšOVá - LEKÁREŇ U SPASITEĽA (712x) A. Kmeťa 13  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
100.  MGR. MIROSLAVA IšTVáNOVá - LEKáREň ALFA (629x) SNP 1203/10  026 01   DOLNý KUBíN 

Strana č. < späť tam >