Počet nájdených zariadení 17 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
2.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
3.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
4.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3956x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
6.  KÚPELE ŠTÓS, N.O. (584x) Štós-kúpele č. 235  044 26   ŠTóS 
7.  PNEUMO- ALERGO CENTRUM S.R.O. (690x) Uzbecká 16  821 06   BRATISLAVA 
8.  PNEUMOMEDIK S.R.O. (551x) ŠPITÁLSKA 6  071 01   MICHALOVCE 
9.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4573x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
10.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4628x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
11.  MUDR. JURAJ JAKUBIčKA (557x) Špitálska 9  949 01   NITRA 
12.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2159x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY 
13.  MUDR. CHUDÝ IVAN (407x) Zlatovská č. 2210  911 05   TRENčíN 
14.  DETSKÉ KARDIOCENTRUM SR BRATISLAVA (1628x) Limbova 1  833 40   BRATISLAVA 3 
15.  MUDR. KLIMČÍKOVÁ MÁRIA (139x) Trieda SNP 68  040 01   KOšICE 
16.  MUDR. FÁBRY JAROSLAV PHD. (155x) Šrobárov ústav detskej TARCH  059 81   DOLNý SMOKOVEC 
17.  ACINUS, S.R.O. (168x) 1. mája 21  066 01   HUMENNé