Počet nájdených zariadení 80 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8989x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
4.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10356x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
5.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11159x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
6.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7718x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8316x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
8.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5819x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
9.  NSP SKALICA (6396x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
10.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7301x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
11.  FORLIFE N.O. (5585x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
12.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4281x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
13.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8206x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
14.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8019x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
15.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5202x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
16.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5704x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
17.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8975x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6128x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
19.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4254x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
20.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6284x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
21.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3963x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
22.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6992x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
23.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4798x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
24.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5113x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
25.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3467x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
26.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7177x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
27.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4636x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
28.  KARDIONIS, S.R.O. (929x) Tulská 2009/26  026 01   DOLNý KUBíN 
29.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3209x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
30.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4575x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
31.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4636x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
32.  MUDR. HORÁKOVÁ MÁRIA (549x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
33.  MUDR. ŠULEK ZDENEK (599x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
34.  SALVEO KROMPACHY S.R.O. (545x) Hlavná 4  053 42   KROMPACHY 
35.  KARDURO S.R.O. (748x) Ružová 17  075 01   TREBIšOV 
36.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2162x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY 
37.  JARU, S.R.O. (491x) Lúčky č. 4412/8  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
38.  KARDIOLÓGIA-KONTINUUM, S.R.O., (808x) 1. mája 21  066 01   HUMENNé 
39.  MUDR. KOSTELNÍKOVÁ MÁRIA (556x) Študentská 1438/1  069 01   SNINA 
40.  MUDR. BUŇÁKOVÁ ZLATA (423x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
41.  MUDR. HARAMIA ROMAN (567x) Štúrova 1  941 01   BáNOV 
42.  MUDR. HARICHOVÁ ANNA (452x) Kurská 1  040 22   KOšICE 
43.  MUDR. BEáTA JANÍKOVÁ (324x) Hodžova ul. č.1  036 01   MARTIN 
44.  MUDR. RAŠKOVÁ ADRIANA (396x) OBZS  027 44   TVRDOšíN 
45.  MUDR. ZHORELOVÁ ZUZANA (427x) Obyce  951 95   OBYCE 
46.  MAXCOR, S.R.O. (465x) Karpatská 743/4  089 01   SVIDNíK 
47.  PRO VITAE MEDIC, S.R.O. (452x) P. Tótha 7A  984 01   LUčENEC 
48.  MUDR. KNAPPOVÁ DANA (463x) Francisciho námestie 372  981 01   HNúšťA 
49.  CARDIOPED, S.R.O. (781x) Solivarská 11  821 03   BRATISLAVA 
50.  MUDR. TÓTHOVÁ JULIANA (431x) NÁM. GEN. KLAPKU 3  945 01   KOMÁRNO 
51.  MUDR.ADRIANA KOFIROVá (527x) Mierová 90  064 01   STARá ĽUBOVňA 
52.  MUDR. JANA ŠIšKOVá, PEDIATRIA A DETSKá KARDIOLóGIA (836x) Sládkovičova č. 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
53.  LTV, S.R.O. (503x) Hurbanova 17  036 01   MARTIN 
54.  KARDIOPRAKT, S.R.O. (441x) Na Kopci 29  010 01   ŽILINA - TRNOVé 
55.  DETSKÉ KARDIOCENTRUM SR BRATISLAVA (1630x) Limbova 1  833 40   BRATISLAVA 3 
56.  KOMA KARDIOPRAX, S.R.O. (507x) NsP Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
57.  MUDR. KRČ-TURBOVÁ ZUZANA (187x) Antolská 11  851 07   BRATISLAVA 5 
58.  MUDR. LÖFFLEROVÁ JANA (183x) Rovniankova 1  851 02   BRATISLAVA 5 
59.  MUDR. IMRIŠ FEDOR (179x) ul. kpt.Jaroša  955 01   TOPOľčANY 
60.  MUDR. JáN BOTTO (171x) Agátová 2007/1  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
61.  AUDIT - POL, S.R.O. (177x) Čermeľská 45  040 01   KOšICE 
62.  DOC. MUDR. ČIŽMÁROVÁ EVA, CSC. (197x) Líščie údolie 57  841 04   BRATISLAVA 4 
63.  KARDIOPED S.R.O. (196x) Srbská 1  040 01   KOšICE 
64.  MUDR. FILKOVÁ OĽGA (154x) Polárna 6  040 12   KOšICE 
65.  MUDR. IVETA VIŠNAIOVÁ (187x) Za štadiónom 1259/11  040 11   KOšICE 
66.  MUDR. ŠTEFAN LUKáč, ODBORNý DETSKý KARDIOLóG (180x) Hviezdoslavova 827  990 01   VEľKý KRTíš 
67.  NZZ-DETSKÁ KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA (179x) Drieňova 38  821 01   BRATISLAVA 
68.  MICARD, S.R.O. (192x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
69.  PANCARDIA, S.R.O. (175x) Mäsiarska 27  040 01   KOšICE 
70.  KODR, S.R.O. (179x) Huncovská 15  060 01   KEžMAROK 
71.  DEKARD S.R.O. (174x) Levočská 18  080 01   PREšOV 
72.  CORPED, S.R.O. (183x) Kimovská 2589/22  960 01   ZVOLEN 
73.  MUDR.BALÁŽOVÁ EVA (178x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
74.  MUDR. MALÁRIKOVÁ MÁRIA (215x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
75.  DETSKÁ KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA, MUDR. EVA VARGOVÁ S.R.O. (184x) K. MARXA 24  934 01   LEVICE 
76.  CARDIO PLUS, S.R.O. (199x) Bajzova 8  821 08   BRATISLAVA 
77.  MUDR. DANIELA ČERNáKOVá (181x) Vajanského 1  900 01   MODRA 
78.  ER - KARDIO, S.R.O. (194x) Ružová 14  949 01   NITRA 
79.  MUDR. RAŠKOVIČOVÁ EDITA (219x) ŠPITÁLSKA 6  949 01   NITRA 
80.  MUDR. YSABEL CRISTINA UGORčáKOVá (158x) Šafárikova 35  048 01   ROžňAVA