Počet nájdených zariadení 40 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10142x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6524x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
5.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10356x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
7.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11159x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
8.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7719x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
9.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8316x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
10.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6642x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
11.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8019x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
12.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6320x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
13.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5704x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4125x) SNP 19  934 01   LEVICE 
15.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6284x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
16.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2251x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
17.  SYNLAB, S.R.O. (1228x) Križkova 9  811 09   BRATISLAVA 
18.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4575x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
19.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6580x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
20.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4636x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
21.  MUDR. SLAVOMíRA KYŠKOVÁ, PEDIATRIA A PEDIATRICKá ENDOKRINOLóGIA (603x) Hálkova 3  010 01   ŽILINA 
22.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2162x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY 
23.  MUDR. BOBULOVÁ ALENA (512x) Obecný úrad  032 21   BOBROVEC 
24.  MUDR. REVICKÁ MÁRIA (382x) Sov. Hrdinov 22  089 01   SVIDNíK 
25.  MUDR. FEKETEOVÁ OTÍLIA (429x) Komenského 18  071 01   MICHALOVCE 
26.  MUDR. NAGYOVÁ GABRIELA (433x) Hurbanova 93/  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
27.  MUDR. ČARADSKá ALENA, S.R.O. (316x) 17.novembra 1300  955 01   TOPOľčANY 
28.  MUDR. JANA STEHLíKOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST (301x) Novohradská 1  984 01   LUčENEC 
29.  MUDR. ŠANDRIKOVÁ VILJA (349x) B. Björnsona č. 11  971 01   PRIEVIDZA 
30.  LIPMET, S.R.O. (593x) Jarmočná  058 01   POPRAD-VEľKá 
31.  PED - AID S.R.O. (619x) Lackovce 38  066 01   LACKOVCE 
32.  ENDO - PED, S.R.O. (598x) Fučíkova 973/21  026 01   DOLNý KUBíN 
33.  MUDR. CHLUPISOVÁ ĽUBA (276x) Divadelná č. 4  960 01   ZVOLEN 
34.  MEDICI - CARE S.R.O. (534x) Kecerovce 61  044 47   KECEROVCE 
35.  ARS CURANDI, S.R.O. (597x) J. Wolkra 4252/13  984 01   LUčENEC 
36.  MUDR. VLADIMÍR KARVAJ (431x) Slovenská 28  940 01   NOVé ZáMKY 
37.  MUDR. MILOŠOVIČOVÁ BEATA (689x) Antolská 11  851 07   BRATISLAVA 5 
38.  MUDR. HUDÁKOVÁ MARGITA (657x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
39.  ENDOHELP S.R.O. (551x) Komenského 11/270  945 01   KOMáRNO 
40.  MUDR. MONIKA JARČUŠKOVÁ (151x) Laborecká 10  040 01   KOšICE