Počet nájdených zariadení 224 (3 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8980x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8786x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6512x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
5.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10735x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
8.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10344x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
9.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
10.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
11.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
12.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8308x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6502x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
14.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
16.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4275x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
17.  POLIKLINIKA CUDZOKRAJNýCH CHORôB, ZAMA, S.R.O. (1601x) Viedenská cesta 7  851 01   BRATISLAVA 
18.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
19.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6310x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
20.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
21.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5695x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
22.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6121x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
23.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3039x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
24.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5742x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
25.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4071x) Súdna 15  911 96   TRENčíN 
26.  NSP MV SR BRATISLAVA (6262x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
27.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4527x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
28.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4119x) SNP 19  934 01   LEVICE 
29.  NEXT S.R.O. (2987x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
30.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2621x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
31.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4791x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
32.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5060x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
33.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3914x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
34.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5099x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
35.  KRANKAS S.R.O. (3299x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
36.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5425x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
37.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4835x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
38.  ERGOMED S.R.O. (3177x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
39.  TOP - MED, A.S. (3513x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
40.  PRO SANUS,A.S. (3793x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
41.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2247x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
42.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4251x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
43.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4210x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
44.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3284x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
45.  SANATÓRIUM AT S.R.O. (1033x) Osuského 10  851 03   BRATISLAVA 
46.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (2941x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
47.  SPORTMED, S.R.O. (1418x) Devínska cesta 92  841 04   BRATISLAVA 
48.  SALVUS S.R.O. (923x) Narcisová 5  821 01   BRATISLAVA 
49.  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE, N.O. (1324x) Areál Psych.nemocnica Stráňany  071 01   MICHALOVCE 
50.  CENTRUM PRE LIEčBU DROGOVýCH KOšICE (765x) Skladná 2  040 01   KOšICE 
51.  PSYCHOSOCIáLNE CENTRUM, MESTSKá PRíSPEVKOVá ORGANIZáCIA (551x) Jegorovo námestie 5  040 22   KOšICE 
52.  PRAEMIUM - PERMANSIO S.R.O. (500x) Spišské námestie 4  040 12   KOšICE 
53.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4573x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
54.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6578x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
55.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4628x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
56.  ARCIDIECéZNA CHARITA KOšICE (1241x) Bočná 2  040 01   KOšICE 
57.  GYNAPS S.R.O. (941x) Dunajská 30  811 08   BRATISLAVA 
58.  MUDR. MARTIN BRYJA, S.R.O. (581x) Fraňa Kráľa 14  059 21   SVIT 
59.  SA.DO, S.R.O., (408x) Levočská 9  080 01   PREšOV 
60.  NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2562x) Pod Krásnou hôrkou 1  833 48   BRATISLAVA 
61.  CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (905x) Hraničná 2  821 05   BRATISLAVA 
62.  DIALÓG SPOL. S R.O. (1041x) Jelačičova 8  821 08   BRATISLAVA 
63.  CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (612x) Cesta k nemocnici 55  974 01   BANSKá BYSTRICA 
64.  PHDR. FISCHEROVÁ EVA (822x) Babuškova 3  821 03   BRATISLAVA 
65.  PHDR. BUDINSKÁ KATARÍNA (456x) Komárňanská 63  940 01   NOVé ZáMKY 
66.  PSYCHOSOCIáLNE CENTRUM S.R.O. (587x) Vajanského 21  080 01   PREšOV 
67.  PHDR. GARBÁR MARIÁN (429x) Sládkovičova 16  080 01   PREšOV 
68.  PSYCHOLOGICKá AMB. - PHDR. MÁTHÉ RÓBERT PHD. (470x) Komárňanská ul. č. 2  940 01   NOVé ZáMKY 
69.  PHDR. MáRIA HOMOLOVá (404x) Priechod 233  976 11   PRIECHOD 
70.  PHDR. BARTÓKOVÁ ĽUDMILA (433x) Edelényska 12  048 01   ROžňAVA 
71.  PHDR. VOJTKOVÁ EVA (472x) Južná trieda 36  040 01   KOšICE 
72.  PHDR. MGR. IVANA MOCáKOVá (499x) Krosnianska 21  040 22   KOšICE 
73.  MGR. VANYOVÁ ANDREA (496x) Saratovská 24  841 02   BRATISLAVA 42 
74.  PHDR. ZVAROVÁ JANA (500x) Strečnianska 13  851 01   BRATISLAVA 5 
75.  MGR. VESELOVSKÝ PAVOL (486x) Štefánikova 1361/4  031 05   LIPTOVSKý MIKULáš 
76.  PHDR. ŠEVČÍKOVÁ ANNA (434x) Kpt. Nálepku č. 14  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
77.  PHDR. ZITOVÁ DAGMAR (441x) ul. 17.novembra  955 01   TOPOľčANY 
78.  PHDR. HONTI PETER (435x) Kapisztóryho 5  940 01   NOVé ZáMKY 
79.  PHDR. ČIŽMÁROVÁ DANIELA (466x) Park Obrancov mieru 7  040 01   KOšICE 
80.  PHDR. TOMČOVÁ MÁRIA (507x) Krompašská 40  040 01   KOšICE 
81.  PHDR. DRAVECKÁ EVA (421x) Belánska č.8  040 01   KOšICE 
82.  PHDR. ĽUBOSLAVA VRANOVSKá (465x) Kuzmányho 5  040 01   KOšICE 
83.  PHDR. HILDA PISÁKOVÁ (493x) Fejova 10  040 01   KOšICE 
84.  PSYCHO-KLIN, S.R.O. (450x) Levočská 18  080 01   PREšOV 
85.  PHDR. FALATKOVÁ JUSTÍNA (452x) Vojenská 6  040 01   KOšICE 
86.  PHDR. PLENCNEROVÁ EVA (450x) Rajecká 1-3  821 07   BRATISLAVA 214 
87.  PHDR. DVORSKÁ ANNA (418x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
88.  PHDR. KRKOŠKOVÁ EVA (501x) Záporožská 12  851 01   BRATISLAVA 
89.  PHDR. GREŠOVÁ JANA (441x) Rovniankova 1  851 02   BRATISLAVA 
90.  PHDR. VRADIANOVÁ ALICA (496x) Tehelná 26  831 06   BRATISLAVA 
91.  MGR. BULASOVÁ ALICA (466x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
92.  PHDR. LOVICHOVÁ NADEŽDA (508x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
93.  PHDR. HROZÁŇ TIBOR (461x) Ružinovská 10  821 01   BRATISLAVA 
94.  PHDR. BÁTOVSKÁ LÝGIA (476x) Sabinovská 10  821 02   BRATISLAVA 
95.  PHDR. DOBROVODOVÁ ALŽBETA (497x) Pauleho č. 2/211  971 01   PRIEVIDZA 
96.  PHDR. JACHYMOVIČOVÁ EVA (453x) J. Kozáčeka 11  960 01   ZVOLEN 
97.  PHDR. ZUZANA PULLMANNOVá, KLINICKá PSYCHOLOGIčKA (465x) Kapitulská 8  974 01   BANSKá BYSTRICA 
98.  PHDR. LEHOTSKÁ ANNA (444x) Jókaiho 29  984 01   LUčENEC 
99.  PHDR. KOMADOVÁ MÁRIA (422x) SNP 96  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
100.  PHDR. ŠÚTOVEC JÁN (434x) Memorandové námestie č.1  036 01   MARTIN 

Strana č. < späť tam >