Počet nájdených zariadení 147 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8798x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10750x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8316x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
7.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10572x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
8.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7301x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
9.  FORLIFE N.O. (5585x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
10.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6642x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
11.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5704x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
12.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5756x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
13.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4641x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
14.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3963x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
15.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3932x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
16.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7177x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
17.  POLIKLINIKA ˝ VEľKé KAPUšANY N.O. ˝ (2464x) Zoltána Fábryho 20  079 01   VEľKé KAPUšANY 
18.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3716x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
19.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3209x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
20.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2583x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
21.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4575x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
22.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6580x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
23.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4636x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
24.  ARCIDIECéZNA CHARITA KOšICE (1243x) Bočná 2  040 01   KOšICE 
25.  GYNEKA, S.R.O. (576x) Horný Šianec č. 39  911 01   TRENčíN 
26.  POLIKLINIKA STARá TURá, S.R.O. (1166x) Mýtna č. 146  916 01   STARá TURá 
27.  POLIKLINIKA BANSKá BYSTRICA (1418x) Horná č. 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 
28.  PAEDDR. ZMETÁKOVÁ ZITA (511x) Petofiho 22  943 01   ŠTúROVO 
29.  DIALÓG SPOL. S R.O. (1043x) Jelačičova 8  821 08   BRATISLAVA 
30.  MGR. KAMENSKÁ MARTA (202x) Partizánska 4  085 01   BARDEJOV 
31.  MGR. LENDVORSKÁ DANIELA (227x) Ul. Svätotrojičné nám. 1  963 01   KRUPINA 
32.  MGR. ŠVECOVÁ IVANA (213x) Obrancov mieru 1  962 12   DETVA 
33.  LOGOEL S.R.O. (212x) Námestie L. Štúra 945/2  045 01   MOLDAVA NAD BODVOU 
34.  PAEDDR. GALOVÁ EVA (241x) Lomená 24  040 01   KOšICE 
35.  MGR. ZUZANA KUCHTOVÁ (220x) Strojnícka 3/12  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
36.  MGR. SOBOLOVÁ ANDREA (221x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 211 
37.  MGR. MAJDÁKOVÁ KATARÍNA (176x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
38.  MGR. DUBRAVICKÁ LUCIA (217x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
39.  MGR. BAUMGARTNEROVÁ MÁRIA (260x) Záporožská 12  851 01   BRATISLAVA 5 
40.  PHDR. MGR. PRUŽINOVÁ TERÉZIA (184x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 2 
41.  MGR. GREGOROVÁ MAGDALÉNA (220x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 2 
42.  PAEDDR. SEČANSKÁ JANA (214x) Záporožská 12  851 09   BRATISLAVA 5 
43.  MGR. KOVÁČOVÁ MÁRIA (198x) Námestie SNP č. 303/21  958 01   PARTIZáNSKE 
44.  MGR. RODINOVÁ KATARÍNA (229x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
45.  MGR. SÁRINCOVÁ TERÉZIA (211x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
46.  MGR. PREDNÁ ZUZANA (247x) Hviezdoslavova č. 9  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
47.  MGR. EMANUELOVÁ MÁRIA (208x) Hviezdoslavova 1  949 11   NITRA 
48.  PAEDDR. SULOVÁ HEDVIGA (203x) K dolnej stanici č. 18  911 01   TRENčíN 
49.  MGR. PAULENDOVÁ ĽUDMILA (288x) Halalovka č. 63  911 08   TRENčíN 
50.  MGR. HOLIČKOVÁ HELENA (250x) Pod hájom č. 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
51.  KLINICKá LOGOPéDIA - PHDR. STREČOK PAVOL (294x) Líščie údolie 57, Nové záhrady III,5392/1  842 31   BRATISLAVA 
52.  PAEDR. ADAMEKOVÁ OĽGA (196x) Bebravská 1  821 07   BRATISLAVA 
53.  MGR. OLEKŠÁKOVÁ MARTA (253x) Strečnianska 13  851 06   BRATISLAVA 
54.  PHDR. BAGIOVÁ ĽUBOMÍRA (206x) Šustekova 2  851 16   BRATISLAVA 
55.  PAEDDR. PÚLLOVÁ KATARÍNA (251x) Tehelná 26, P.O. Box 35  810 00   BRATISLAVA 1 
56.  PAEDDR. MÄSIAROVÁ VLASTIMILA (196x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
57.  PAEDDR. PAPCOVÁ JÚLIA (254x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
58.  PAEDDR. GRAMBLIČKOVÁ ERIKA (236x) Limbová 5  833 05   BRATISLAVA 
59.  MGR. MATIAŠOVSKÁ MÁRIA (244x) Vajanského 1  900 01   MODRA 
60.  PAEDDR. KOTULOVÁ SILVIA (234x) Kysucká 14E  903 01   SENEC 
61.  PHDR. HRNČIAROVÁ ANNA,CSC. (206x) Malokarpatské nám. 2  841 03   BRATISLAVA 47 
62.  PAEDDR. MACHOVÁ IVETA (252x) Hviezdoslavova č. 23  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
63.  MGR. KLARISA SNOPKOVá (230x) Dr. Jánskeho 4/316  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
64.  MGR. ŠIŠKOVÁ MÁRIA (238x) Maša 15/787  053 11   SMIžANY 
65.  MGR. KOPČOVÁ MONIKA (212x) Dr. Jánskeho 4  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
66.  PAED.DR. VIERA KEREKEšOVá (210x) Kynceľová 57  974 01   KYNCEľOVá 
67.  PAEDDR. ŠMÁTRALOVÁ EVA (229x) PK Družba, Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
68.  PAEDDR. HORÁKOVÁ STANISLAVA (241x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
69.  MGR. DUDÁŠOVÁ ANNA (206x) Bernolákova 24  953 01   ZLATé MORAVCE 
70.  MGR. PETRÍČKOVÁ JANKA (257x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
71.  MGR. RYBANSKÁ TERÉZIA (232x) Nemocničná č.1  927 19   ŠAľA 
72.  PAEDDR. BUNOVÁ BARBORA (210x) Potočná 44  909 01   SKALICA 
73.  MGR. HAMALOVÁ ALENA (214x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
74.  MGR. BEDNÁROVÁ STANISLAVA (228x) Kpt. Nálepku č. 11  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
75.  PAEDDR. JANKOVSKÁ BOŽENA (244x) Gagarinova č. 773/5  018 51   NOVá DUBNICA 
76.  MGR. MAJZLÍKOVÁ HELENA (307x) Bitúnkova 13  940 01   NOVé ZáMKY 
77.  PHDR. CVENGROŠOVÁ NADEŽDA (195x) Čapajevova 27  080 01   PREšOV 
78.  PAEDDR. ROTHOVÁ MARCELA (222x) Hlavná 1650/53  091 01   STROPKOV 
79.  MGR. JANKA KOSTUROVá (245x) Ternavská 2238/5  075 01   TREBIšOV 
80.  MGR. BERNHAUSEROVÁ DANA (210x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
81.  PAEDR. GALLOVÁ JANKA (206x) Dukelských hrdinov 34  901 01   MALACKY 
82.  PAEDDR. PAŽITNÁ HELENA (207x) Mederčská 39  945 01   KOMáRNO 
83.  PAEDDR. ŠTEFÁNIKOVÁ KAMILA (211x) S. Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
84.  MGR. OLLEROVÁ MILENA (221x) OBZS Mudroňova 27  036 01   MARTIN 
85.  PAEDDR. TOMÁŠIKOVÁ MAGDALÉNA (221x) Š. Králika č. 26  971 01   PRIEVIDZA 
86.  PAEDDR. MURÍNOVÁ ĽUBICA (243x) Robotnícka 6  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
87.  PAEDDR. MáRIA LUKÁČOVÁ (186x) ZS Dobšinského  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
88.  PAEDDR. PERĎOCHOVÁ MARGITA (184x) PLK Stred 461  023 54   TURZOVKA 
89.  PAEDDR. ANNA BUžEKOVá, KLINICKý LOGOPéD (209x) Sládkovičova 9  974 05   BANSKá BYSTRICA 
90.  MGR. VOLČKOVÁ JANA (209x) PLK Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
91.  MGR. MáRIA ZÁLOŽNÍKOVÁ, KLINICKý LOGOPéD (255x) Májová 1581  022 01   ČADCA 
92.  MGR. VIERA NÁGEĽOVÁ, KLINICKý LOGOPéD (228x) Kollárova 49  036 01   MARTIN 
93.  MGR. KANÁSOVÁ ANNA (275x) Poddielová 365  028 01   TRSTENá 
94.  PROM. LOG. EVA SZOLNOKYOVá, KLINICKý LOGOPéD (218x) Dobšinského 24 - detské zdr.stredisko  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
95.  PAEDDR. ADAMOVOVÁ ŠTEFÁNIA (252x) V. Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
96.  PAEDDR. PAVLíNA HANZELOVá (250x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
97.  MGR. REMIŠOVÁ JANA (237x) NsP Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
98.  MGR. ULICKÁ SOŇA (240x) NsP Nemocničná 1  990 01   VEľKý KRTíš 
99.  MGR. DOBOSSY ANDREA (237x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
100.  PHDR.STRAKOVÁ SILVIA (230x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 

Strana č. < späť tam >