Počet nájdených zariadení 36 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8786x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
5.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
7.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
8.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5806x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
9.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
10.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
11.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6310x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
12.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
13.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
14.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3961x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
16.  NSP ILAVA, N.O. (3645x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5811x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
18.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
19.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3195x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
20.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4573x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
21.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6578x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
22.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4628x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
23.  MUDR. RICHTEROVÁ MÁRIA (558x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
24.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2159x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY 
25.  ALERGOMED, S.R.O. (833x) Povrazová 15  040 16   KOšICE 
26.  MUDR. ĽUBOMÍR FUČKO (298x) SNP 14  073 01   SOBRANCE 
27.  MUDR. EVA OMAR MOHAMEDOVÁ, PEDIATRICKá IMUNOLóGIA A ALERGOLóGIA (404x) A. Bernoláka 4  034 01   RUžOMBEROK 
28.  MUDR. EVA KOMADOVÁ (581x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 5 
29.  MUDR. BILIK VAZIL (454x) R. Jašíka č. 166/65  958 01   PARTIZáNSKE 
30.  MUDR. SPIŠÁKOVÁ EVA (140x) Tŕňová 10  040 01   KOšICE 
31.  VM IMUNO S.R.O. (155x) Nábrežie 4.apríla 1990  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
32.  MUDR. ONUFRÁKOVÁ ANNA (179x) Šrobárov ústav detskej TARCH  059 81   DOLNý SMOKOVEC 
33.  MUDR. LAKOŠTÍKOVÁ MIRIAM (175x) Dukelských hrdinov 2  984 01   LUčENEC 
34.  MUDR. IVETA LISKOVá (135x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
35.  KMEčOVá VIERA MUDR. (152x) Kuzmányho nábr. 28  960 01   ZVOLEN 
36.  ALERGOMEA S.R.O. (135x) Dukelských hrdinov 2  984 01   LUčENEC