Počet nájdených zariadení 19 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10735x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
3.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
4.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4628x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
5.  S+S STOM S.R.O. (854x) Starinská 82  066 01   HUMENNÉ 
6.  MUDR. MáRIA LAJOšOVá (536x) M. R, Štefánika 187/177B  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
7.  MUDR. JAROSLAV MARTIŇUK (504x) Vnútorný Červený breh 9  040 01   KOšICE 
8.  MUDR. JURIŠOVÁ MARGITA (466x) Kysucká 14  903 01   SENEC 
9.  MUDR. ČERBANIČOVÁ OĽGA (393x) Bratislavská 6  903 01   SENEC 
10.  MUDR. MARICA DOLEžELOVá, - ZUBNá LEKáRKA (419x) Dukelských hrdinov 2  984 01   LUčENEC 
11.  MUDR. ANNA KOLESáROVá, STOMATOLóG, DETSKá STOMATOLóGIA (441x) Banisko 1  977 01   BREZNO 
12.  BADENT S.R.O., (424x) Mirka Nešpora 2  080 01   PREšOV 
13.  DENT-TEAM S.R.O. (708x) Pri Sýpke 1213/5  071 01   MICHALOVCE 
14.  MUDR. JENČOVÁ VIERA (420x) Jarná 11  040 01   KOšICE 
15.  HAKOSTOM S.R.O. (359x) kpt. Nálepku 1  073 01   SOBRANCE 
16.  MUDR. SZABÓOVÁ MONIKA (344x) Adyho 6  943 01   ŠTúROVO 
17.  VT-DENT S.R.O., (367x) 1. mája 2045  066 01   HUMENNé 
18.  MUDR. ANDREA VINNAIOVá (270x) Ťahanovské riadky 59  040 01   KOšICE 
19.  PP - DENT, S.R.O. (221x) Za Hornádom 2/883  052 01   SPIšSKá NOVá VES