Počet nájdených zariadení 25 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8786x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
5.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
6.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
7.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6310x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
8.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
9.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4573x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
10.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6578x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
11.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4628x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
12.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2159x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY 
13.  EUROMED, S.R.O. (2100x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
14.  MUDR. FORBÁTOVÁ HEDVIGA (775x) Rastislavova 10  040 01   KOšICE 
15.  MUDR. LŐRINCZOVÁ INGRID (729x) Komenského 26  048 01   ROžňAVA 
16.  MUDR. MáRIA KOHÚTOVÁ (762x) 1. decembra 2207/8  075 01   TREBIšOV 
17.  MUDR. JAROSLAVA POLÁKOVÁ (770x) Floriánska 4  040 01   KOšICE 
18.  MUDR. SOPKO VLADIMÍR (807x) Kuzmányho 19  040 01   KOšICE 
19.  ORL MODRA, S.R.O. (792x) Cpinova 22  900 01   MODRA 
20.  MUDR. ONDOVČÍKOVÁ JOLANA (756x) Hviezdoslavova 29  066 01   HUMENNé 
21.  UNK AMBULANCIA, S.R.O. (779x) V. Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
22.  MUDR. JAROSLAVA ČURMOVá (674x) Moskovská 16  071 01   MICHALOVCE 
23.  MUDR. BROSCHOVÁ ZORA (214x) Šustekova 2  851 04   BRATISLAVA 
24.  MUDR. KMEŤOVÁ ĽUBUŠA (193x) Bernolákova 2476  955 01   TOPOľčANY 
25.  ORL-MED, S.R.O. (198x) Levočská 18  080 01   PREšOV