Počet nájdených zariadení 42 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (10058x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8982x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10968x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11057x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11202x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
6.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11364x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
7.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7892x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
8.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6335x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
9.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5140x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
10.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2173x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
11.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6458x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
12.  ŽILPO, S.R.O. (4159x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
13.  POLIKLINIKA BRATISLAVA KARLOVA VES (1267x) Líčšie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
14.  MEDINET, S.R.O. (833x) Lichnerova 89/23  903 01   SENEC 
15.  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE, N.O. (1346x) Areál Psych.nemocnica Stráňany  071 01   MICHALOVCE 
16.  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PROFESORA MATULAYA KREMNICA (857x) Ul. Čsl. armády 234/139  967 12   KREMNICA 
17.  MUDR. ŠTÚROVÁ DARINA (663x) Babuškova 3  821 03   BRATISLAVA 
18.  MUDR. KNOLLMAYEROVÁ ZLATICA (703x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
19.  MUDR. MARTA MAďAROVá (600x) Kašov 123  076 02   NOVOSAD 
20.  MUDR. BAJNOK ISTVÁN (636x) Pevnostný rad 18  945 01   KOMáRNO 
21.  MUDR. DAGMAR MARTINčEKOVá,PSYCHIATER PRE DETI,DORAST A DOSPELýCH (595x) Dr. Jánskeho 4  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
22.  MUDR. GARAJOVÁ EVA (615x) Š. Králika č. 26  971 01   PRIEVIDZA 
23.  MUDR. MOČILIAKOVÁ ALŽBETA (568x) Štefánikova 6  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
24.  CMZ MATKA, S.R.O. (943x) Haanova 7  851 04   BRATISLAVA 5 
25.  MUDR. ŠAJGALÍKOVÁ IVETA (665x) Cesta k nemocnici č. 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 
26.  VITAJ, S.R.O. (914x) č. 1204  914 01   DOBRá 
27.  VIA SPES S.R.O. (568x) Kuzmányho nábrežie 2524/28  960 01   ZVOLEN 
28.  TABULA RASA S.R.O. (579x) Pevnostný rad 18  945 01   KOMáRNO 
29.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6733x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
30.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4723x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
31.  MEDIR, S.R.O. (809x) Ružová 10  076 31   STREDA NAD BODROGOM 
32.  MUDR. ANNA LUKáčOVá, PEDIATRIA, DETSKá PSYCHIATRIA (791x) Lazovná 7  974 01   BANSKá BYSTRICA 
33.  MUDR. BULÁNKOVÁ KATARÍNA. (427x) Rovniankova 1  851 01   BRATISLAVA 5 
34.  MUDR. MIČKOVÁ ALŽBETA (386x) Vihorlatská 28  040 01   KOšICE 
35.  MUDR. KMEŤOVÁ ĽUBOMÍRA (400x) Bernolákova 2476  955 01   TOPOľčANY 
36.  PEMAPE, S.R.O. (393x) Oščadnica 1389  023 01   OščADNICA 
37.  MUDR. ROVDEROVÁ EDITA (451x) Jókaiho 29  984 01   LUčENEC 
38.  MUDR. RUMANOVÁ VERONIKA (393x) Bottova 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
39.  MUDR. MÉSZÁROŠOVÁ EVA (402x) SNP 19  934 01   LEVICE 
40.  MUDR. JANA GALVáNKOVá (465x) Benického 1  949 01   NITRA 
41.  MUDR. MARTA ERDéLYIOVá (448x) Masarykova 90  071 01   MICHALOVCE 
42.  DETSKá PSYCHIATRICKá LIEčEBňA N.O. HRAň (408x) Hraň 447  076 03   HRAň