Počet nájdených zariadení 76 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8989x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8798x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10749x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9957x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
7.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10356x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
9.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11159x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
10.  VNSP LUčENEC,N.O. (6670x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
11.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7719x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
12.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5819x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
13.  NSP SKALICA (6396x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
14.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5643x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
15.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7970x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
16.  FORLIFE N.O. (5585x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
17.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8206x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
18.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8019x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
19.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6320x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
20.  PRO VITAE N. O. (6266x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
21.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5202x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
22.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8975x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
23.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5026x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
24.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4125x) SNP 19  934 01   LEVICE 
25.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6284x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
26.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2407x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
27.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5113x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
28.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5653x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
29.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7177x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
30.  MUDR. DANICA VLADáROVá, PHD., S.R.O. (771x) ul. Červenej armády č. 25  036 01   MARTIN 
31.  IN MEDIC S.R.O. (738x) J.Grešáka 1  085 01   BARDEJOV 
32.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3716x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
33.  KONZÍLIUM, S. R. O. (644x) Puškinova ul. č. 795/8  018 51   NOVá DUBNICA 
34.  MJD S.R.O. (625x) Kpt. Nálepku 7  040 01   KOšICE 
35.  TEMPUS P, S.R.O. (573x) Lipová 528/8  031 04   LIPTOVSKý MIKULáš 
36.  MUDR. JÁNOŠÍKOVÁ MÁRIA (572x) ZS Dobšinského  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
37.  NEUROMED KNM, S.R.O. (549x) Belanského 773  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
38.  MUDR. HOLOVIČOVÁ TATIANA (625x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
39.  MUDR. ŠTILLOVÁ HELENA (591x) NsP Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
40.  MUDR. KAROVIČOVÁ MÁRIA (610x) Internátna 47  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
41.  MUDR. ORVANOVÁ PATRÍCIA (654x) Hálkova 3  010 01   ŽILINA 
42.  MUDR. KRAJČOVÁ JANA (537x) Divadelná 4  960 01   ZVOLEN 
43.  MUDR.MáRIA KOVáčIKOVá (597x) P.O.Hviezdoslavova 2701  955 01   TOPOľčANY 
44.  SINALGIS, S.R.O. (592x) Dunajská 25  811 08   BRATISLAVA 
45.  ALDA S, S.R.O. (617x) J. Simora 7  940 01   NOVé ZáMKY 
46.  MUDR. SZALAIOVá ALžBETA (656x) J. Simora 7  940 01   NOVé ZáMKY 
47.  NEUROLOGICKá AMBULANCIA MUDR. MáRIA KAROVIčOVá, S.R.O. (635x) Internátna 47/679  974 04   BANSKá BYSTRICA 
48.  MUDR. MIRIAM PASTIERIKOVá (519x) Levočská 18  080 01   PREšOV 
49.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4575x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
50.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6580x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
51.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4636x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
52.  MUDR. INGRID BARáNIKOVá (581x) M.R.Štefánika 23  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
53.  TRIMED S.R.O. (454x) SNP 1079/76  075 01   TREBIŠOV 
54.  MUDR. NEMCOVÁ ALENA (559x) NsP Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
55.  MUDR. ČAVOJSKÁ ZUZANA (451x) Björnsona č. 11  971 01   PRIEVIDZA 
56.  MERKATOR,S.R.O. (970x) Čilistov 62  931 01   ŠAMORíN 
57.  MUDR. HAUSEROVÁ ZUZANA (355x) Vojenská 7  040 01   KOšICE 
58.  MUDR. URBANOVÁ TATIANA (391x) Sch. Trnavského 8  841 05   BRATISLAVA 42 
59.  MUDR.TALIGOVÁ ĽUBICA (354x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 5 
60.  MUDR. MáRIA BáLINTOVá (367x) Nábrežie J. M. Hurbana 23  071 01   MICHALOVCE 
61.  MUDR. PATÚŠOVÁ DAGMAR (331x) Čapajevova 27  080 01   PREšOV 
62.  MUDR. IVANČOVÁ MONIKA (403x) Tajovského č.5  071 01   MICHALOVCE 
63.  MUDR. HRICKO JOZEF (334x) Námestie SNP 2  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
64.  MUDR. FEDORČÁKOVÁ MAGDALÉNA (290x) 1. mája  066 01   HUMENNé 
65.  DENEA S.R.O. (318x) Levočská 18  080 01   PREšOV 
66.  NEUKOR, S.R.O. (313x) Vodná 4  040 01   KOŠICE 
67.  NADN S.R.O. (287x) Vencová 55  040 01   KOŠICE 
68.  MUDR. PRIPUTNÍKOVÁ JANA (287x) Sládkovičova 6  064 01   STARá ĽUBOVňA 
69.  MUDR. MURÁNSKA ZUZANA (299x) Malinovského 2/A  977 01   BREZNO 
70.  MUDR.ORÍŠEK PETER (357x) Legionárska č. 58  911 01   TRENčíN 
71.  MUDR. BALAŠČÁKOVÁ ANNA (392x) M. R. Štefánika 187/177B  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
72.  NZZ-TEGI, S.R.O. (355x) Strečnianska 13  852 16   BRATISLAVA 
73.  NEURO FIT S.R.O. (298x) Idanská 15  040 11   KOšICE 
74.  MUDR. PATRIK ŠTOVČÍK (284x) Hollého 14  081 81   PREšOV 
75.  NEUROPED, S.R.O. (304x) Hviezdoslavova 1  949 11   NITRA 
76.  MUDR. LADISLAV JANIš (579x) Saratovská 26/A  841 02   BRATISLAVA