Počet nájdených zariadení 2 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
2.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5435x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA