Počet nájdených zariadení 3 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
3.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4628x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA