Počet nájdených zariadení 22 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8786x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8308x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
5.  ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1362x) Predná Hora 126  049 01   MURáň 
6.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5099x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
7.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5646x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
8.  KRANKAS S.R.O. (3299x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
9.  PSYCHIATRICKá NEMOCNICA PHILIPPA PINELA (2239x) Malacká cesta 63  902 18   PEZINOK 
10.  SANATÓRIUM AT S.R.O. (1033x) Osuského 10  851 03   BRATISLAVA 
11.  ANDY´S, S.R.O. (511x) Budovateľská 7  048 01   ROžňAVA 
12.  MUDR. KOBELA JAROSLAV (542x) Pod hájom č. 1286/45  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
13.  MENTALSERVIS, S.R.O. (519x) Mlynská 10  921 01   PIEšťANY 
14.  MUDR. VIKTOR SEGEDA (686x) 17. NOVEMBRA 1300  955 01   TOPOĽČANY 
15.  PROSPERITAS, S.R.O. (529x) Pajorova 2  040 01   KOšICE 
16.  MUDR. ŽIŠKOVÁ ANDREA (455x) Mýtna č. 146  916 01   STARá TURá 
17.  CENTRUM PRE LIEčBU DROGOVýCH KOšICE (765x) Skladná 2  040 01   KOšICE 
18.  CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (905x) Hraničná 2  821 05   BRATISLAVA 
19.  ADDICT, SPOL. S. R. O. (267x) Krčméryho 14  949 01   NITRA 
20.  CENTRUM PRE LIEčBU DROGOVýCH ZáVISLOSTí ŽILINA (238x) Považský Chlmec 278  010 03   POVAžSKý CHLMEC 
21.  CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (229x) Kapisztóryho č. 5  940 01   NOVé ZáMKY 
22.  CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (612x) Cesta k nemocnici 55  974 01   BANSKá BYSTRICA