Počet nájdených zariadení 4 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. (1515x) TRIEDA SNP 1  040 11   KOŠICE 
2.  NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2617x) Pod Krásnou hôrkou 1  833 48   BRATISLAVA 
3.  STREDOSLOVENSKý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (1213x) nám. L. Svobodu č. 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
4.  DETSKÉ KARDIOCENTRUM SR BRATISLAVA (1671x) Limbova 1  833 40   BRATISLAVA 3