Počet nájdených zariadení 51 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8989x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8798x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10142x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6524x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10749x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9957x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
9.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10356x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
10.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
11.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11159x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
12.  VNSP LUčENEC,N.O. (6670x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
13.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7719x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
14.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8316x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6514x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
16.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10572x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7301x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
18.  FORLIFE N.O. (5585x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
19.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6642x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
20.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8206x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
21.  NSP SV.LUKášA (6292x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
22.  PRO VITAE N. O. (6266x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
23.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5202x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
24.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8885x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6128x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
26.  NOVAPHARM, S.R.O. (5419x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
27.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6284x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
28.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3963x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
29.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6992x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
30.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5113x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4762x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
32.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5653x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
33.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4842x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
34.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3164x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
35.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4636x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
36.  VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. (1486x) TRIEDA SNP 1  040 11   KOŠICE 
37.  INTERNá A ENDOKRINOLOGICKá AMBULANCIA, S.R.O. (829x) Mierová 90  064 01   STARá ĽUBOVňA 
38.  EVA - MED, S.R.O. (822x) Zvolenská 81/161  985 59   VIDINá 
39.  CENTRUM BáN - BáNOVá, S.R.O. (776x) P. Mudroňa 609/42  036 01   MARTIN 
40.  ESTHÉ KLINIKA, S.R.O. (646x) Vinohradnícka č. 33  971 01   PRIEVIDZA 
41.  SALUM, S.R.O. (1125x) Svätoplukova 20  949 01   NITRA 
42.  MUDR. BELKO IVAN CSC. (823x) Bazovského 2  841 01   BRATISLAVA 
43.  MUDR. FRANTIšEK ARENDÁRČIK (646x) Klimkovičova 1  040 23   KOšICE 
44.  MUDR. TORMA TOMÁŠ (682x) Rekreačná 2  921 01   PIEšťANY 
45.  CIEVNA CHIRURGICKá AMBULANCIA, S.R.O. (749x) SNP č. 19  934 01   LEVICE 
46.  MUDR. BAFRNEC LIBOR (636x) Hlavná 35  952 01   VRáBLE 
47.  NEZNÁMY, S.R.O. (682x) MDD 1062/27  026 01   DOLNý KUBíN - MALý BYSTEREC 
48.  MUDR. ZIMMER, CHIRURGICKá A CIEVNA AMBULANCIA, S.R.O. (737x) Mudrochova 1036/24  949 01   NITRA 
49.  MUDR. JáN DUDA (610x) Vajanského 61  071 01   MICHALOVCE 
50.  NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2565x) Pod Krásnou hôrkou 1  833 48   BRATISLAVA 
51.  MUDR. BÁNYIOVÁ EVA (482x) Kapisztóryho 5  940 01   NOVé ZáMKY