Počet nájdených zariadení 18 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8989x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10749x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9957x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
5.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10356x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
7.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11159x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
8.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10572x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
9.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7301x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
10.  NSP SV.LUKášA (6292x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
11.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8885x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
12.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7892x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
13.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7112x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
14.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6284x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
15.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5435x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
16.  SV. VINCENT, S.R.O. (1194x) Hviezdoslavova č. 3  971 01   PRIEVIDZA 
17.  NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB (2036x) Nábr. I.Krasku č.4  921 01   PIEšťANY 
18.  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA (2896x) Limbova 12  833 03   BRATISLAVA 37