Počet nájdených zariadení 123 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8980x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6512x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
4.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10736x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
7.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10344x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
8.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
9.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
10.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
11.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7704x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
12.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8308x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
13.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
14.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
16.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
17.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
18.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4220x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
19.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
20.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6310x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
21.  NSP SV.LUKášA (6284x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
22.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
23.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
24.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6121x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
25.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3039x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
26.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5006x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
27.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2113x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
28.  NSP MV SR BRATISLAVA (6262x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
29.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
30.  NOVAPHARM, S.R.O. (5413x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
31.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7105x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
32.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4527x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
33.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5419x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
34.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4898x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
35.  NEXT S.R.O. (2987x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
36.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5731x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
37.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4791x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
38.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5811x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
39.  KRANKAS S.R.O. (3299x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
40.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5425x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
41.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4835x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
42.  PRO SANUS,A.S. (3793x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
43.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2247x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
44.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3457x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
45.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4251x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
46.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4210x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
47.  MEDIKARD S.R.O. (1949x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
48.  POLIKLINIKA SABINOV N.O. (1391x) SNP 1  083 01   SABINOV 
49.  POLIKLINIKA ˝ VEľKé KAPUšANY N.O. ˝ (2452x) Zoltána Fábryho 20  079 01   VEľKé KAPUšANY 
50.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3713x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
51.  ENDOGYN S.R.O. (889x) Begova č. 3  984 01   LUčENEC 
52.  GYNEKO PLUS, S.R.O. (927x) Jenisejská 1/A  040 01   KOšICE 
53.  INTERNá A ENDOKRINOLOGICKá AMBULANCIA, S.R.O. (827x) Mierová 90  064 01   STARá ĽUBOVňA 
54.  JESENIUS SAMARIA, S.R.O. (1361x) Dlhá 47  931 01   ŠAMORíN 
55.  POLIKLINIKA-LDCH, S.R.O. (1506x) Ul.kpt. Nálepku 643/10  962 11   DETVA 
56.  LUNAMED, S.R.O. (1027x) Soblahovská č. 1112/47  911 01   TRENčíN 
57.  KAMIEM, S.R.O. (804x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
58.  MUDR. TIMKO VLADIMÍR (688x) Hollého č.67  071 01   MICHALOVCE 
59.  ENDO-INTERNA, S.R.O. (690x) Dedovec č. 1771/289  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
60.  MUDR. FRIMMELOVÁ VIERA (803x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
61.  MUDR. ZLATOVSKÝ MIROSLAV (805x) J. Fándlyho č.13  071 01   MICHALOVCE 
62.  MUDR. ŠVIDROŇOVÁ ANNA (738x) Trieda 1. mája č.51/6  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
63.  MUDR. DUšAN PAVAI (689x) Cintorínska 408  076 14   MICHAľANY 
64.  MUDR. ŠIPOŠOVÁ EVA (757x) Ruská 164  076 77   RUSKá 
65.  MUDR. JURISA MILOŠ (670x) Pod hájom č. 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
66.  MUDR. PURGÁTOVÁ BLANKA (795x) Nitrianska cesta č. 503/60  958 01   PARTIZáNSKE 
67.  KAMEAT, S.R.O. (575x) Dibrovova č. 2495/25  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
68.  INTEND, S.R.O. (631x) Źilinská ul. č. 643/8  911 01   TRENčíN 
69.  ŠAMUDOVSKÝ, S.R.O. (673x) Pod Papierňou 1304/32  085 01   BARDEJOV 
70.  MEDICIN S.R.O. (632x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
71.  MEDEND S.R.O. (674x) Kuzmányho 19  040 01   KOšICE 
72.  MUDR. MARTIN JAKUBOV (603x) Hviezdoslavova 23/34  091 01   STROPKOV 
73.  MUDR. SOBEKOVÁ NADEŽDA (579x) Sov. hrdinov 2  089 01   SVIDNíK 
74.  MUDR. ĽUPTÁKOVÁ SILVIA (624x) Námestie republiky 14  984 01   LUčENEC 
75.  MUDR. HALMOVÁ HENRIETA (562x) Námestie republiky č. 15  984 01   LUčENEC 
76.  MUDR. ZAŤKOVÁ ALŽBETA (534x) Komenského č. 36  937 01   ŽELIEZOVCE 
77.  MUDR. ANDREA PETRáSšKOVá (593x) S. Chalúpku 4449  955 01   TOPOľčANY 
78.  MUDR. GABRIELA BANIčOVá (587x) Nemocničná 1  927 01   ŠAľA 
79.  MUDR. PETER HECHT, S.R.O. (636x) Wilsonovo nábrežie 86  949 01   NITRA 
80.  MUDR. MáRIA FELšOCIOVá (753x) M.R. Štefánika 187/177B  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
81.  ENDOMEDICAL, S.R.O. (722x) Bitúnkova 13  940 01   NOVé ZáMKY 
82.  V.V. SPOL. S.R.O. (563x) Moyzesova 32  040 01   KOšICE 
83.  EGY-MED, S.R.O. (630x) Hlavná č.326  929 01   DUNAJSKá STREDA 
84.  OSTEOMED, S.R.O. (601x) Hviezdoslavova 22  985 59   VIDINá 
85.  ENDVIVA, S.R.O. (633x) Maloblahovská 25  929 01   DUNAJSKá STREDA 
86.  MUDR. ZAŤKOVÁ SYLVIA (592x) Matice slovenskej č. 960/3  972 71   NOVáKY 
87.  THYROCOM S.R.O. (588x) Námestie SNP 2  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
88.  MUDR. MIROSLAVA KRAUSEOVá (1006x) Hálkova 3  010 01   ŽILINA 
89.  SCHWARTZMED, S.R.O. (674x) Beniakova 4  040 18   KOšICE 
90.  MUDR. DANUšA MAšKULIKOVá (597x) Mierova  072 22   STRážSKE 
91.  PRVÁ ENDOKRINOLOGICKÁ, S.R.O. (752x) 5. apríla č. 181/47  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
92.  SPEND, S.R.O. (631x) Hviezdoslavova 23/34  091 01   STROPKOV 
93.  MUDR. ŠAJDÍKOVÁ VERONIKA (825x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
94.  MUDR. REPKOVÁ MARTA (750x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
95.  GYN.CENTRUM, SPOL. S.R.O. (1252x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
96.  OPTIMED, S.R.O. (965x) Čelno 418/54/  976 98   PODBREZOVá - LOPEJ 
97.  ENDIAMED, S.R.O. (1032x) Pelhřimovská 1193/3  026 01   DOLNý KUBíN 
98.  MUDR. MICHALIDES MILAN (510x) Prostějovská 33  080 01   PREšOV 
99.  MUDR. SCHWARTZ PAVOL (562x) Beniakova 4  040 01   KOšICE 
100.  MUDR. VEREŠ IGOR (599x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 

Strana č. < späť tam >