Počet nájdených zariadení 88 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10735x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
6.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10344x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
7.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
9.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
10.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8308x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
11.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
12.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
14.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6637x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
16.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
17.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6310x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
18.  NSP SV.LUKášA (6284x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
19.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
20.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5191x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
21.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
22.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5695x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
23.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6121x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
24.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5006x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
25.  NSP MV SR BRATISLAVA (6262x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
26.  NOVAPHARM, S.R.O. (5413x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
27.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4527x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
28.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5419x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
29.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3961x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
30.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4898x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
31.  NEXT S.R.O. (2987x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
32.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5731x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
33.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5099x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
34.  KRANKAS S.R.O. (3299x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
35.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5425x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
36.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4835x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
37.  ERGOMED S.R.O. (3177x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
38.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3284x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
39.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4251x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
40.  MEDIKARD S.R.O. (1949x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
41.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3713x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
42.  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA (2891x) Limbova 12  833 03   BRATISLAVA 37 
43.  MUDR. KASALOVÁ ĽUBOMÍRA (619x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
44.  MEDIKOL S.R.O. (657x) Letná 45  040 01   KOšICE 
45.  LDP S.R.O. (572x) Narcisová 8  052 01   SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
46.  SMOLKO S.R.O. (562x) Strojárenská 13  040 01   KOŠICE 
47.  MUDR. ERIKA KRšIAKOVá, ODBORNý LEKáR (569x) Divadelná 4  960 01   ZVOLEN 
48.  SENDERÁKOVÁ IVETA MUDR. (601x) Kpt. Nálepku 37  085 01   BARDEJOV 
49.  MUDR. JURAJ ŠIMOVIč (580x) ul. 29 augusta 2  934 01   LEVICE 
50.  INEF - PMJ, S.R.O. (572x) Námestie 1. mája č. 6  903 01   SENEC 
51.  NZZ-AMBULANCIA V ODBORE VNúTORNé LEKáRSTVO A NEFROLóGIA (579x) Krátka 1  900 55   LOZORNO 
52.  INT - NEF, S.R.O. (580x) Štefánikova 37  953 01   ZLATé MORAVCE 
53.  LEAMED, S R.O. (612x) Námestie Kráľovnej pokoja 3  080 01   PREšOV 
54.  SAMOLIEK, SPOL. S R.O. (610x) Kpt. Nálepku 389/37  085 01   BARDEJOV 
55.  NEPHRON, S.R.O. (816x) Sládkovičova 1  040 01   KOšICE 
56.  SANABO, S.R.O. (629x) 379  925 01   MATúšKOVO 
57.  MUDR. MIKULOVÁ ANNA (831x) Remeselnícka 3  071 01   MICHALOVCE 
58.  ASKLEPION S.R.O. (894x) Havlíčkova 10  040 01   KOšICE 
59.  MUDR. LADZIANSKA NATAŠA (658x) Dolný Štál  930 10   DOLNý ŠTáL 
60.  MUDR. LENDOVÁ IVONA (527x) NsP Trstená; OBZS  027 44   TVRDOšíN 
61.  MUDR. BĽANDA JÁN (549x) Kpt. Nálepku č. 11  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
62.  MUDR. PROSNANOVÁ MONIKA (688x) Nemocničná 1  990 01   VEľKý KRTíš 
63.  IMPAX TRADING, SPOL. S.R.O. (1033x) Dúbravská cesta 9  842 36   BRATISLAVA 
64.  LOGMAN, A.S. (585x) Jaskovský rad 75  831 01   BRATISLAVA 
65.  MUDR. ŽILINSKÁ ZUZANA (468x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 4 
66.  MUDR. VESELÉNYIOVÁ ALENA (503x) Čsl.armády 1  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
67.  NEDIA S.R.O. (479x) Tehelná 26  832 40   BRATISLAVA 
68.  MUDR. MACHÁČKOVÁ JANA (517x) ZŠ Vlastenecké nám. 1  851 01   BRATISLAVA 5 
69.  MUDR. KLAČANSKÁ INGRID (496x) Antolská 11  851 07   BRATISLAVA 5 
70.  NEFRO, S. R. O. (427x) Nemocničná 1945/25  026 01   DOLNý KUBíN 
71.  B.BRAUN AVITUM ZVOLEN S.R.O. (435x) Handlovská 19  851 01   BRATISLAVA 
72.  NEFROBAN, S.R.O. (474x) Lánska č. 948/87  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
73.  NEFRO-COMP SPOL. S R.O. (437x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 29 
74.  BIODIAL, SPOL. S R.O. (458x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
75.  FÉNIX, SPOL. S R.O. (453x) M. R. Štefánika 187/177B  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
76.  DIA-NE S.R.O. (428x) Koceľová 29  949 01   NITRA 
77.  MINERAL PARTNERS, S.R.O. (476x) Borinská 21  841 03   BRATISLAVA 
78.  FMC-DIALYZAčNé SLUžBY, S.R.O. (737x) Chalúpkova 10  921 01   PIEšťANY 
79.  LC - REN, S.R.O. (657x) Nám.republiky 15  984 01   LUčENEC 
80.  MEDICAL-CARE, S.R.O. (725x) Sládkovičova 25  080 01   PREšOV 
81.  B. BRAUN AVITUM S.R.O. (634x) Handlovská 19  851 01   BRATISLAVA 
82.  NEPHRO, S.R.O. (645x) B. Bartóka č. 11  936 01   ŠAHY 
83.  MEDDIAL S.R.O. (634x) Karpatská 20  811 05   BRATISLAVA 1 
84.  MEDEUM SPOL. S R.O. (654x) BANÍCKA ŠTVRŤ 1  053 42   KROMPACHY 
85.  GENEA, S.R.O. (621x) Karpatská 20  811 05   BRATISLAVA 
86.  BIORENAL S.R.O. (641x) Zlatovská 2211  911 01   TRENčíN 
87.  NEFRO-DIALYZAČNÉ CENTRUM, SPOL. S. R. O. (558x) Kollárova 49  036 01   MARTIN 
88.  PEMAX - NEFRO, S.R.O. (700x) Sv. Jakuba 21  085 01   BARDEJOV