Počet nájdených zariadení 33 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10735x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
5.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8308x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
7.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
8.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
9.  NOVAPHARM, S.R.O. (5413x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
10.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7105x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
11.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4127x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
12.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4210x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
13.  METABOLICKé CENTRUM MUDR. KATARíNY RAšLOVEJ, S.R.O. (669x) Janotova 10  841 04   BRATISLAVA 
14.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4573x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
15.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6578x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
16.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2159x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY 
17.  ISCARE, A.S. (923x) Šulekova 20  811 06   BRATISLAVA 
18.  ALPHA MEDICAL A.S. (1153x) Podhora 47  034 01   RUžOMBEROK 
19.  KLINICKÁ BIOCHÉMIA S.R.O. (893x) V.Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
20.  MEDIREX SPOL.,S.R.O. (767x) Nám. 1. Mája 41  902 01   PEZINOK 
21.  GENEXPRESS S.R.O. (462x) Mlynská dolina 3278/B2  842 15   BRATISLAVA 4 
22.  MUDR. ET. RNDR. ŠIMKO JURAJ,PHD (408x) Geologická 21  821 06   BRATISLAVA 214 
23.  GENLAB S.R.O. (417x) 1. MÁJA 21  066 01   HUMENNÉ 
24.  GEN-IM S.R.O. (403x) 1. mája 21  066 01   HUMENNé 
25.  GENET S.R.O. (391x) Špitálska 6  949 01   NITRA 
26.  MUDR. KVASNICOVÁ MARTA, CSC. (586x) Dukelských hrdinov 2  984 01   LUčENEC 
27.  GENDIAGNOSTIKA S.R.O. (488x) Riazanská 47  800 00   BRATISLAVA 
28.  M-GENETIK, S.R.O. (401x) ul. P. Mudroňa 504/7  036 01   MARTIN 
29.  GENDIAGNOSTICA KOšICE S.R.O. (384x) Hraničná 2  040 01   KOšICE 
30.  SEMBID, S.R.O. (373x) Hviezdoslavova 22  080 01   PREšOV 
31.  GENELAB, S.R.O. (411x) Matuškova 14  044 11   KOšICE 
32.  GENX S.R.O. (376x) Závodského 29  010 04   ŽILINA - ZáVODIE 
33.  GENDIAGNOSTICA BRATISLAVA, S.R.O. (396x) Riazanská 47  831 03   BRATISLAVA