Počet nájdených zariadení 34 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8989x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10142x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
4.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10749x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
7.  VNSP LUčENEC,N.O. (6670x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
8.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10572x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
9.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8206x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
10.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8019x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
11.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5026x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
12.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4535x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4125x) SNP 19  934 01   LEVICE 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5429x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
15.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6284x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
16.  NEXT S.R.O. (2992x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
17.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4798x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
18.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5069x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
19.  ŽILPO, S.R.O. (4100x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
20.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4263x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
21.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4218x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
22.  MEDIKARD S.R.O. (1950x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
23.  LAŠAN MD S.R.O. (904x) Slovenská 69  080 32   PREšOV 
24.  ALIAN, S.R.O. (780x) Sv.JAKUBA 20  085 01   BARDEJOV 
25.  MEDISPOL, S.R.O. (776x) Konštantínova 17  080 01   PREšOV 
26.  ANGIOCARE, S.R.O. (550x) Malá 7/1340  040 01   KOŠICE 
27.  MUDR. IVETA SUSZTAYOVá (612x) Petzvalova 47  040 01   KOšICE 
28.  JAMIPA S.R.O. (546x) SÍDLISKO I. 973/9  093 01   VRANOV NAD TOPĽOU 
29.  NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2565x) Pod Krásnou hôrkou 1  833 48   BRATISLAVA 
30.  MEDIVASA S.R.O. (947x) NsP, V. Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
31.  JALIT, S.R.O. (671x) Zlatovská cesta č. 17  911 05   TRENčíN 
32.  MUDR.PADÚCHOVÁ MARTINA (552x) Starohájska č.2  917 01   TRNAVA 
33.  ABE - AS S. R. O. (467x) Kamenná 71  949 01   NITRA 
34.  MUDR. VIERA LACKOVá (467x) Postupimská 7  040 22   KOšICE