Počet nájdených zariadení 216 (3 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6524x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10749x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
4.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5756x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
5.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7892x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
6.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (2952x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
7.  KURATÍVA, S.R.O. (1330x) Kysucký Lieskovec 266  023 34   KYSUCKý LIESKOVEC 
8.  POLIKLINIKA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO (1465x) Belanského 773  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
9.  PEDENT, S.R.O. (857x) Nemocničná 832/1  927 01   ŠAľA 
10.  NZZ ESKULAP, S.R.O. (818x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
11.  MEDON S.R.O. (841x) Vrádišťská 50  908 51   HOLíč 
12.  FORTIS MEDICAL, S.R.O. (1002x) Hurbanova 2  934 01   LEVICE 
13.  DDENT HUMENNé S.R.O. (907x) Gaštanová 5674/1  066 01   HUMENNé 
14.  KORAL DENT, S.R.O. (899x) Okrúhle 170  090 42   OKRúHLE 
15.  MUDR. DUDÍK DUŠAN (818x) Gagarinova 3  073 01   SOBRANCE 
16.  MUDR. EVA RUSŇÁKOVÁ (837x) Kremnická 32  040 11   KOšICE 
17.  KVARTDENT, S.R.O. (920x) Kováčska 32  040 01   KOšICE 
18.  MUDR. PINTÉROVÁ JANKA (998x) Trieda SNP 1  040 01   KOšICE 
19.  MUDR. VěRA LECZOVÁ (745x) Hlboká 36  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
20.  MUDR. JáN SLOVENSKÝ (882x) Cottbuská 3/6  040 01   KOšICE 
21.  MUDR. SLOBODA VLADIMÍR (689x) Homolova 3  841 02   BRATISLAVA 42 
22.  MUDR. GRÜNWALD LUDVIK (925x) M. R. Štefánika č. 191  956 18   BOšANY 
23.  MUDR. BOLEBRUCHOVÁ MÁRIA (772x) Dukelských hrdinov 34  901 01   MALACKY 
24.  MUDR. ANDELOVÁ EVA (725x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
25.  MUDR. RICHTER ĽUDOVÍT (917x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
26.  MUDR. HLAVENKOVÁ MÁRIA (828x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
27.  MUDR. JURČA FRANTIŠEK (690x) Nám.1.mája 6  903 01   SENEC 
28.  MUDR. KIPSOVÁ MARTA (908x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
29.  MUDR. GAŠPAROVÁ JANA (838x) Štefánikova 700/11  905 01   SENICA 
30.  MUDR. FIGUROVÁ ANNA (553x) č.309  925 85   NEDED 
31.  MUDR. UHROVÁ JANKA (750x) Súvoz č. 1  911 01   TRENčíN 
32.  MUDR. PAŠKOVÁ ALENA (878x) Štúrova č. 562/13  916 01   STARá TURá 
33.  MUDR. DVORANOVÁ IVETA (806x) K dolnej stanici č. 22  911 01   TRENčíN 
34.  MUDR. KOUKALOVÁ INGRID (708x) Mýtna č. 146/7  916 01   STARá TURá 
35.  MUDR. SLÁDKOVIČOVÁ MÁRIA (826x) Bernolákova 19  917 01   TRNAVA 
36.  MUDR. DAŘÍLKOVÁ IVANA (858x) Študentská 1  917 01   TRNAVA 
37.  MUDR. KRIVDOVÁ EVA (762x) Šafárikova 70  048 01   ROžňAVA 
38.  MUDR. ELEONóRA CHVOJKOVá (823x) Podhorská 9  045 01   MOLDAVA NAD BODVOU 
39.  MUDR. SRNíK A MUDR.SRNíKOVá - DENTIS, V.O.S. (905x) Novomeského 36  984 01   LUčENEC 
40.  MUDR. VESELÁ EVA (799x) Malokarpatské námestie 2, Riazanská 5  841 03   BRATISLAVA 
41.  MURD. HALÁSZOVÁ EDITA (684x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
42.  MUDR. KMEŤOVÁ VIERA (778x) Vazovova 20  811 07   BRATISLAVA 
43.  MUDR. DITTEOVÁ MÁRIA (770x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
44.  MUDR. LINDAUEROVÁ ĽUBICA (764x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
45.  MUDR. ALEXANDROVÁ GABRIELA (718x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
46.  MUDR. HANÚSKOVÁ DAGMAR (738x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
47.  MUDR. KOLLEROVÁ MIROSLAVA (699x) Strečnianska 13  851 05   BRATISLAVA 
48.  MUDR. DURCOVÁ NADEŽDA (797x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
49.  MUDR. KROUPOVÁ DANIELA (868x) Babušková 2,Tomášiková10/H  821 03   BRATISLAVA 
50.  MUDR. TEPLANSKÝ SAMUEL (675x) Na Pántoch 9  831 06   BRATISLAVA 
51.  MUDR. ANTALOVÁ ANNA (773x) Pod záhradami 64  841 01   BRATISLAVA 4 
52.  MUDR. KORONTHÁLY IVAN (896x) Tehelná 26  832 40   BRATISLAVA 
53.  MUDR. DIANIŠKOVÁ SIMONA (753x) Strečnianska 13, Zochova 16/VIII.  851 05   BRATISLAVA 
54.  MUDR. JURINOVÁ EVA (641x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
55.  MUDR. BILIKOVÁ ELENA (710x) ul. 17. novembra 1300  955 01   TOPOľčANY 
56.  MUDR. KATARíNA KROšLáKOVá (738x) Nám.M.R.Štefánika 41/34  977 01   BREZNO 
57.  MUDR. KATARíNA TORMOVá, STOMATOLóG (822x) Stomatolog. poliklinika, Športová  985 05   RIMAVSKá SOBOTA 
58.  MUDR. LUKÁČOVÁ ELENA (700x) Moyzesova 1744  020 01   PúCHOV 
59.  MUDR. TOPOLČANYIOVÁ IVETA (743x) Centrum č. 18/23  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
60.  MUDR. HUBINSKÁ MÁRIA (825x) Komenského č. 1  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
61.  MUDR. HUDECOVÁ ZUZANA (777x) Kalinčiakova 3  974 05   BANSKá BYSTRICA 5 
62.  MUDR. SMOLKOVÁ TERÉZIA (626x) A. Hlinku č. 11  971 01   PRIEVIDZA 
63.  MUDR. PITEKOVÁ ALŽBETA (619x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
64.  MUDR. DUNČIČ EDUARD (720x) PLK ČK 62/30  029 01   NáMESTOVO 
65.  MUDR. STRAKA PAVOL (599x) Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
66.  MUDR. HOLÁ JOLANA (684x) Robotnícka 1  968 01   NOVá BAňA 
67.  MUDR. DŽUGASOVÁ EMÍLIA (634x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
68.  MUDR. FOLTA IGOR (937x) J. D. Matejovie 542  033 01   LIPTOVSKý HRáDOK 
69.  MUDR. ALžBETA MAGOVá, STOMATOLóG, čEľUSTNý ORTOPéD (796x) Nemocničná č. 1  990 01   VEľKý KRTíš 
70.  MUDR. BREČKA PAVOL (747x) ZS  027 32   ZUBEREC 
71.  VANDENT S.R.O. (790x) Rhodyho 3692/7  085 01   BARDEJOV 
72.  MUDR. ANNA OSIFOVÁ (561x) Sama Chalúpku 33  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
73.  MUDR. ZÁBAVNÍKOVÁ ELENA (534x) Lomonosovova 38  040 01   KOšICE 
74.  MUDR. HRDLÍKOVÁ JANA (743x) Kalinčiakova 40  075 01   TREBIšOV 
75.  MUDR. DášA KUCHÁRSKA (653x) Sokoľ 34  044 31   SOKOľ 
76.  MUDR. MUŽÍK ŠTEFAN (636x) Bieloruská 5  071 01   MICHALOVCE 
77.  MUDR. PAULICKÝ JÁN:ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA (749x) NsP Litovelská 29  050 01   REVúCA 
78.  MUDR. TURČÍKOVÁ EVA (626x) Tulipánová 3594/7  071 01   MICHALOVCE 
79.  ORTHODENS, S.R.O. (754x) Mukačevská 18  080 01   PREšOV 
80.  MUDR. ČELLÁROVÁ GABRIELA (731x) Májové nám. 1  080 01   PREšOV 
81.  MUDR. MUCHOVÁ KATARÍNA (772x) ZŠ, ul. Zd. Nejedlého  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
82.  MUDR. KRÁLIKOVÁ ANNA (705x) Stavbárska 56  058 01   POPRAD 
83.  MUDR. PETER HUDÁK (657x) Považská 11A/3362  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
84.  MUDR. PETRÍK VILIAM (737x) Banícka 803/28  058 01   POPRAD 
85.  MUDR. JANA VICIANOVá (762x) 1. mája 23  066 01   HUMENNé 
86.  MUDR. MONOKOVÁ VIERA (645x) Štefánikova 187/1  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
87.  MUDR. SILVIA NEDBÁLEKOVÁ (836x) Ludmanská 5  040 01   KOšICE 
88.  MUDR. HALÍŘ VIKTOR (720x) Sládkovičova 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
89.  MUDR. STIRBER ZOLTÁN (801x) Mederčská 81  945 01   KOMáRNO 
90.  MUDR. BÍROVÁ ETELA (712x) Nálepkova 12  921 01   PIEšťANY 
91.  MUDR. IGOR DOBOš (704x) Hontianske Moravce  962 70   HONTIANSKE MORAVCE 
92.  MUDR. MRÁZOVÁ BEATA (770x) Továrenská 210  935 28   TLMAčE 
93.  MUDR. TÖMÖSKÖZIOVÁ KATARÍNA (713x) SNP 19  934 01   LEVICE 
94.  MUDR. VAJDA JÁN (768x) Schurmanova 11  949 01   NITRA 
95.  MUDR. KURTIŠOVÁ ANNA (719x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
96.  MUDR. BENDEOVÁ EVA (763x) Komenského  929 01   DUNAJSKá STREDA 
97.  MUDR. LANGÁČEK DUŠAN (603x) nám. Bélu Bartóka  932 01   VEľKý MEDER 
98.  MUDR. BODOVÁ ELENA (673x) Školská  931 01   ŠAMORíN 
99.  MUDR. ŠVECOVÁ EVA (704x) Mierová 90  064 01   STARá ĽUBOVňA 
100.  MUDR. KOČÁROVÁ KATARÍNA (712x) Okružná 18  048 01   ROžňAVA 

Strana č. < späť tam >