Počet nájdených zariadení 233 (3 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8980x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8786x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6512x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10735x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
9.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10344x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
10.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
11.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
12.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7704x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5806x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6502x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
15.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
16.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
18.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
19.  FORLIFE N.O. (5580x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
20.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4275x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
21.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4267x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
22.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
23.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4220x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
24.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
25.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6310x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
26.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
27.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
28.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3956x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
29.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3039x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
30.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5742x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
31.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4071x) Súdna 15  911 96   TRENčíN 
32.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5006x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
33.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2113x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
34.  NSP MV SR BRATISLAVA (6262x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
35.  NOVAPHARM, S.R.O. (5413x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
36.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4630x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
37.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3274x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
38.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4527x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
39.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5419x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
40.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6278x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
41.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3961x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
42.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3441x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
43.  P.& P. MED, S.R.O. (1842x) Adyho 34  984 01   LUčENEC 
44.  NEXT S.R.O. (2987x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
45.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2621x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
46.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. (1524x) KOMENSKÉHO 134/4  068 14   MEDZILABORCE 
47.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5731x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
48.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4791x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
49.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5060x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
50.  ŽILPO, S.R.O. (4088x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
51.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5811x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
52.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3914x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
53.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5646x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
54.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5425x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
55.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2694x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
56.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4835x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
57.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3284x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
58.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4127x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
59.  PRO SANUS,A.S. (3793x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
60.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2247x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
61.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
62.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4251x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
63.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3160x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
64.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4210x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
65.  MEDIKARD S.R.O. (1949x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
66.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (2941x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
67.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4632x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
68.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3328x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
69.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3713x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
70.  JAAT STYLE, S.R.O. (790x) Amurská 7  040 01   KOšICE 
71.  NOEMIS, S.R.O. (556x) Dibrovova č. 2496/26  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
72.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKú PROTETIKU, N.O. (2214x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA 
73.  SABA - GYN S.R.O. (709x) Banisko č. 1  977 01   BREZNO 
74.  MUDR. KATARíNA PLEVOVá, SPOL. S R.O. (1078x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
75.  CHIRDIA, S.R.O. (825x) M. R. Štefánika č. 55/2  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
76.  MESTSKá POLIKLINIKA S.R.O. SEčOVCE (1155x) Dargovských hrdinov 137/10  078 01   SEčOVCE 
77.  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA (2891x) Limbova 12  833 03   BRATISLAVA 37 
78.  STARZYK, S.R.O. (648x) M.R.Štefánika č.14  942 01   ŠURANY 
79.  JESENIUS SAMARIA, S.R.O. (1361x) Dlhá 47  931 01   ŠAMORíN 
80.  VYSOKOšPECIALIZOVANý ODBORNý úSTAV GERIATRICKý SV. LUKášA V KOšICIACH N.O. (1877x) Strojárenská 13  040 01   KOšICE 
81.  MUDR. KRIŠTOFÍK ŠTEFAN (607x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
82.  SCHRONERMED, S.R.O. (600x) Pod horou 53  040 16   KOšICE 
83.  POLIKLINIKA-LDCH, S.R.O. (1506x) Ul.kpt. Nálepku 643/10  962 11   DETVA 
84.  TATRANSKá POLIKLINIKA - NOVý SMOKOVEC, S.R.O. (568x) Poliklinika  062 01   NOVý SMOKOVEC 
85.  ENDOMED, S.R.O. (710x) Komenského 43  040 01   KOšICE 
86.  NSP HLOHOVEC (1022x) Nábrežie A. Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
87.  KAMIEM, S.R.O. (804x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
88.  MUDR. RYBÁROVÁ OĽGA (613x) Litovelská 30  050 01   REVúCA 
89.  MUDR. KATARíNA SUCHOžOVá (643x) Zupkova 27  040 22   KOšICE 
90.  MUDR. MARCZINKOVÁ MÁRIA (668x) Štúrova 3  019 01   ILAVA 
91.  MUDR. BELKOVÁ LÝDIA (606x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
92.  MUDR. VOJTKOVÁ DANIELA (658x) Kalinovská 6  040 01   KOšICE 
93.  MUDR. BELEŠOVÁ KATARÍNA (636x) Maršála Koneva 1  040 01   KOšICE 
94.  MUDR. HÁJOVSKÁ ANNA (596x) Strečnianska 13  851 16   BRATISLAVA 
95.  MUDR. ZUZANA OCHODNICKá S.R.O. (486x) Hviezdoslavova 1  949 11   NITRA 
96.  MUDR. BEŇUŠOVÁ OĽGA (548x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
97.  MUDR. HLAVIČKOVÁ EVA (487x) G. Czuczora 1  940 01   NOVé ZáMKY 
98.  MUDR. JúLIA KRNáčOVá (560x) Nám.J.Francisciho 372  981 01   HNúšťA 
99.  MUDR. DYSKOVÁ BLAŽENA (613x) Hviezdoslavova 27  060 01   KEžMAROK 
100.  DIALIPID, S.R.O. (509x) Reimanova 8  080 01   PREšOV 

Strana č. < späť tam >