Počet nájdených zariadení 201 (3 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8980x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8786x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6512x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10736x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
9.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10344x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
10.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
12.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
13.  VNSP LUčENEC,N.O. (6665x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
14.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7704x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8308x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5806x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6502x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
18.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
19.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
21.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
22.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
23.  FORLIFE N.O. (5580x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
24.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3546x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6637x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
26.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
27.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4220x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
28.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
29.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6310x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
30.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
31.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5191x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
32.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
33.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5695x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
34.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
35.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6121x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3956x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
37.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5742x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
38.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5006x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
39.  NSP MV SR BRATISLAVA (6262x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
40.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
41.  NOVAPHARM, S.R.O. (5413x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
42.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7105x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
43.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3274x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
44.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4527x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
45.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4119x) SNP 19  934 01   LEVICE 
46.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5419x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
47.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4251x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
48.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6278x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
49.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3961x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
50.  COR S.R.O. (1069x) B. Bartóka 11  936 01   ŠAHY 
51.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
52.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4898x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
53.  NSP ILAVA, N.O. (3645x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
54.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3441x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
55.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2819x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
56.  NEXT S.R.O. (2987x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
57.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4214x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
58.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5731x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
59.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4791x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
60.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5060x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
61.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3487x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 214 
62.  ŽILPO, S.R.O. (4088x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
63.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5811x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
64.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3914x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
65.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5099x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
66.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5646x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
67.  KRANKAS S.R.O. (3299x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
68.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5425x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
69.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2694x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
70.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4835x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
71.  ERGOMED S.R.O. (3177x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
72.  HEDAK , A.S. (2641x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
73.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4127x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
74.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2247x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
75.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3457x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
76.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
77.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4251x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
78.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4210x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
79.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3284x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
80.  MEDIKARD S.R.O. (1949x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
81.  LAŠAN MD S.R.O. (901x) Slovenská 69  080 32   PREšOV 
82.  BIO-FIT, SPOL. S R.O. (1855x) SNP č. 36  941 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
83.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3713x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
84.  ZDRAVOTNÍCKE STREDISKO DR. ALBERTA SCHWEITZERA, SPOL. S R.O. (703x) Palín 272  072 13   PALíN 
85.  KARDIOPREVENT S.R.O. (779x) Čermeľská 62  040 01   KOšICE 
86.  MUDR. KATARíNA PLEVOVá, SPOL. S R.O. (1078x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
87.  MESTSKá POLIKLINIKA S.R.O. SEčOVCE (1155x) Dargovských hrdinov 137/10  078 01   SEčOVCE 
88.  VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. (1484x) TRIEDA SNP 1  040 11   KOŠICE 
89.  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA (2891x) Limbova 12  833 03   BRATISLAVA 37 
90.  POLIKLINIKA BRATISLAVA KARLOVA VES (1229x) Líčšie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
91.  KARDIO-ONKOLÓGIA, S.R.O. (772x) M. Gaceka 2030/17  026 01   DOLNý KUBíN 
92.  JESENIUS SAMARIA, S.R.O. (1361x) Dlhá 47  931 01   ŠAMORíN 
93.  MARKOMEDIK, S.R.O. (685x) Mlynské Luhy 24  821 05   BRATISLAVA 
94.  RELADIN, S.R.O. (655x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
95.  VEROMON, S.R.O. (537x) Štúrova č. 587/28  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
96.  KARDIOCENTRUM, OPERATíVA LEKáRSKA SPOLOčNOSť, SPOL. S R.O. (1197x) Ambra Pietra 33  036 01   MARTIN 
97.  BENIMED S.R.O. (885x) Rekreačná 2  921 01   PIEšťANY 
98.  MUDR. UŠIAK MILAN PHD. (660x) Strečnianska 13  851 01   BRATISLAVA 5 
99.  PROF. MUDR. BALAŽOVJECH IVAN, DRSC. (662x) Zámocká 3  811 01   BRATISLAVA 1 
100.  MUDR. OĽGA BALAŽIOVÁ (594x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 10 

Strana č. < späť tam >