Počet nájdených zariadení 170 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8989x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8798x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10142x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6524x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10749x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9957x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
9.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10356x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
10.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5493x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
12.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11159x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
13.  VNSP LUčENEC,N.O. (6670x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
14.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7719x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8316x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6514x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
17.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10572x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
18.  NSP SKALICA (6396x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
19.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7301x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
20.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5643x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
21.  FORLIFE N.O. (5585x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
22.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4274x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
23.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3549x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
24.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6642x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
25.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8206x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
26.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4237x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
27.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8019x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
28.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6320x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
29.  NSP SV.LUKášA (6292x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
30.  PRO VITAE N. O. (6266x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
31.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5202x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
32.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8885x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
33.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8975x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
34.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6128x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
35.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5756x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
36.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4081x) Súdna 15  911 96   TRENčíN 
37.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5026x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
38.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2122x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
39.  NSP MV SR BRATISLAVA (6278x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
40.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7892x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
41.  NOVAPHARM, S.R.O. (5419x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
42.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4535x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
43.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4125x) SNP 19  934 01   LEVICE 
44.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5429x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
45.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4254x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
46.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6284x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
47.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3963x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
48.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4902x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
49.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3452x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
50.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2821x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
51.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4219x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
52.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2630x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
53.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5748x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
54.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4798x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
55.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5069x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
56.  ŽILPO, S.R.O. (4100x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
57.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5825x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
58.  KRANKAS S.R.O. (3308x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
59.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5435x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
60.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2698x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
61.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4842x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
62.  ERGOMED S.R.O. (3186x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
63.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3290x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
64.  PRO SANUS,A.S. (3805x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
65.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3467x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
66.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7177x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
67.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4218x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
68.  MEDI RELAX M+M S.R.O. (2257x) Hollého 14  903 01   SENEC 
69.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3288x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
70.  ENDOSERVICE-MAC,S.R.O. (1135x) Demandice 315  935 85   DEMANDICE 
71.  LAMA MEDICAL CARE,S.R.O. (1330x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
72.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4636x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
73.  B + B MED, S.R.O. (718x) Maršala Koneva 1  040 01   KOšICE 
74.  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA (2896x) Limbova 12  833 03   BRATISLAVA 37 
75.  JESENIUS SAMARIA, S.R.O. (1366x) Dlhá 47  931 01   ŠAMORíN 
76.  PAVLOV AMB., S.R.O. (614x) Trieda SNP 90  040 11   KOšICE 
77.  SIMARICH, S.R.O. (631x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
78.  STATIM PLUS, S.R.O. (561x) Hliny č. 1422/28  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
79.  MUDR. SOKOL ANTON (624x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
80.  MUDR. FIEDLER GEJZA (645x) Mieru 49  073 01   SOBRANCE 
81.  MUDR. GÁŠPAROVÁ MARIANA (614x) 1. mája č.559  049 01   KRáSNOHORSKé PODHRADIE 
82.  MUDR. KRÁLIK RUDOLF (656x) Hviezdoslavova č.23/3  957 17   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
83.  MUDR. KRŠÁK JOZEF (535x) Vila Real 3  071 01   MICHALOVCE 
84.  MUDR. FRANTIšEK KUJNISCH (572x) Južná trieda 9  040 01   KOšICE 
85.  MUDR. TKÁČIK JOZEF (652x) Banisko 1  977 01   BREZNO 
86.  PREVENTA, S.R.O. (543x) 301  930 41   KVETOSLAVOV 
87.  NZZ-NEšTáTNA GASTROENTEROLOGICKá AMBULANCIA, SPOL. S R.O. (673x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
88.  HAYAZI, S.R.O. (605x) K dolnej stanici č. 18  911 01   TRENčíN 
89.  MUDR. KARAS PAVOL (633x) Nemocničná 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
90.  GASTRO-MED, S.R.O. (663x) Mojmírova 226/14  036 01   MARTIN 
91.  GASTROINT, S.R.O. (618x) S. Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
92.  ENTERON, S.R.O. (659x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
93.  INCO, S.R.O. (552x) Sečovská cesta 15  040 01   KOšICE 
94.  GANAF S.R.O. (623x) Tomášikova 8  040 01   KOšICE 
95.  TADMUR S.R.O. (513x) Na Rovni 8  960 01   ZVOLEN 
96.  MEDIPO, S.R.O. (541x) Cesta k vodojemu 6/438  010 03   ŽILINA 
97.  MUDR.OZIMY MILAN (584x) Starohájska č.2  917 01   TRNAVA 
98.  MUDR. HATALA MARIÁN (545x) Textilná 23  034 01   RUžOMBEROK 
99.  MUDR. DUšAN BALáž, GASTROENTEROLóGIA (556x) Partizánska ul. č. 25  038 52   SUčANY 
100.  MUDR. FRITZMANN MICHAL (581x) Hurbanova č. 373/9  958 01   PARTIZáNSKE 

Strana č. < späť tam >