Počet nájdených zariadení 15 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
3.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11159x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
4.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10572x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7301x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
6.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7970x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
7.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7892x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
8.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2251x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
9.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7177x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
10.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4636x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
11.  GAMMALAB, SPOL. S R.O. (614x) Starohájska č.2  917 00   TRNAVA 
12.  INšTITúT NUKLEáRNEJ A MOLEKULáRNEJ MEDICíNY (370x) Rastislavova 43  040 11   KOšICE 
13.  PET CENTRUM BIONT, A.S. (357x) Karloveské 63  842 29   BRATISLAVA 
14.  IZOTOPCENTRUM, S.R.O (332x) Špitálska č.6  949 01   NITRA 
15.  VIVAMED S.R.O. (509x) Hollého 14  081 81   PREšOV