Počet nájdených zariadení 138 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10735x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
5.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10344x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
6.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
8.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
9.  VNSP LUčENEC,N.O. (6665x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
10.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5806x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
11.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6502x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
12.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
13.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
15.  POLIKLINIKA CUDZOKRAJNýCH CHORôB, ZAMA, S.R.O. (1601x) Viedenská cesta 7  851 01   BRATISLAVA 
16.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
17.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4220x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
18.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
19.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6310x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
20.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
21.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
22.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3039x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
23.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5006x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
24.  NSP MV SR BRATISLAVA (6262x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
25.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
26.  NOVAPHARM, S.R.O. (5413x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
27.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3274x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
28.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4527x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
29.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5419x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
30.  COR S.R.O. (1069x) B. Bartóka 11  936 01   ŠAHY 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
32.  NEXT S.R.O. (2987x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
33.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4214x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
34.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2621x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
35.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5731x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
36.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4791x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
37.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5060x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
38.  ŽILPO, S.R.O. (4088x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
39.  KRANKAS S.R.O. (3299x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
40.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5424x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
41.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4835x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
42.  HEDAK , A.S. (2641x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
43.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3457x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
44.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
45.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4210x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
46.  POLIKLINIKA TEHELNÁ, A.S. (1879x) Tehelná 26  831 03   BRATISLAVA 3 
47.  MEDIKARD S.R.O. (1949x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
48.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4632x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
49.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKú PROTETIKU, N.O. (2214x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA 
50.  CHIREMED, S. R. O. (700x) ul. Vácka č. 4104/5  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
51.  NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB (2032x) Nábr. I.Krasku č.4  921 01   PIEšťANY 
52.  REUMATOLOGICKO-REHABILITAčNé CENTRUM, SPOL. S.R.O. (946x) Zábranie - športová hala  920 01   HLOHOVEC 
53.  ORTOREUM S.R.O. (812x) Ďumbierska 32  831 01   BRATISLAVA 
54.  MEDICONA, S.R.O. (1122x) Moldavská 33  040 01   KOšICE 
55.  ECCLESIA, S.R.O. (809x) Gergelya Czuczora č.1  940 01   NOVé ZáMKY 
56.  INTREU, S.R.O. (600x) Hviezdoslavova 9/9  091 01   STROPKOV 
57.  LIEčEBNé TERMáLNE KúPELE, A.S. (1905x) Sklené Teplice 100  966 03   SKLENé TEPLICE 
58.  DR. RAYMANN S.R.O. (709x) Nábrežie A.Hlinku č.27  920 01   HLOHOVEC 
59.  MUDR. TATIANA PIOVARčIOVá (651x) Žilinská 37  040 01   KOšICE 
60.  MUDR. BRUňáKOVá REU, S.R.O. (598x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
61.  MUDR. PISTOVČÁK JOZEF (594x) Hviezdoslavova č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
62.  MUDR. KOPŘIVA MIROSLAV (699x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
63.  MUDR. NOVÁKOVÁ ĽUBOMÍRA (716x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
64.  MUDR. RICHTEROVÁ ELENA (674x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
65.  MUDR. BRDOVÁ LÝDIA (631x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
66.  MUDR. KUNÍKOVÁ MÁRIA (590x) Zlatá ulička 4625  984 01   LUčENEC 
67.  MUDR. KASZÁS LADISLAV (610x) ul. 29 augusta 2  934 01   LEVICE 
68.  MUDR. RUDOLF MAŠLEJ (579x) Jána Hollého 57  071 01   MICHALOVCE 
69.  MUDR. SOPKOVÁ JANA (655x) ČSA 11  045 01   MOLDAVA NAD BODVOU 
70.  REUMED S.R.O. (522x) Kollárova 2558/12  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
71.  MUDR. HRAŠKO VLADIMÍR (615x) Banisko 1  977 01   BREZNO 
72.  MUDR. BLAHÚT IVAN (575x) ÚVN PLK, Považská 12  034 01   RUžOMBEROK 
73.  LEGE ARTIS, S.R.O. (667x) Drieňová 38  821 01   BRATISLAVA 
74.  REAGOMED S.R.O. (630x) Czambelova 18  040 01   KOšICE 
75.  MUDR. DANICA TELEPKOVá, S.R.O. (533x) Lomonosovova 10  040 01   KOšICE 
76.  MUDR. ČUNČÍKOVÁ ROZÁLIA (584x) Nitrianska č.5  921 01   PIEšťANY 
77.  MUDR. JANA VILčEKOVá, S.R.O. (579x) Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
78.  REUMA-OSTEO, S.R.O. (501x) V. Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
79.  MEDEOS, S.R.O. (628x) Zlatovská č. 1  911 05   TRENčíN 
80.  MUDR. DUšAN KOSTOVčíK (576x) Mierová 12  073 01   SOBRANCE 
81.  MUDR. JOZEF MáčAJ, SPOL. S R.O. (494x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
82.  ARTHROS, S.R.O. (590x) KOLLÁROVA 49  036 01   MARTIN 
83.  ROMJAN, S.R.O. (653x) Bajzova 12  821 08   BRATISLAVA 
84.  NUX, S.R.O. (496x) Vinné 528  072 31   VINNé 
85.  AKIREUM, S.R.O. (700x) Starohájska 2/6755  917 01   TRNAVA 
86.  MOBILITAS S.R.O. (644x) Pevnostný rad 18  945 01   KOMáRNO 
87.  BENIMED S.R.O. (885x) Rekreačná 2  921 01   PIEšťANY 
88.  REVITA- MEDICENTRUM, S.R.O. (736x) Metodova č.60  949 01   NITRA 
89.  CENTRUM KLINICKEJ A NATURÁLNEJ REUMATOLÓGIE, S.R.O. (688x) Moyzesova č. 406  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
90.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3195x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
91.  AQUAPARK POPRAD, S.R.O. (848x) Športová 1397/1  058 01   POPRAD 
92.  CHIREUM, S.R.O. (604x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
93.  MEDIPAL, S.R.O. (609x) Sv. Michala 32  934 01   LEVICE 
94.  MED-PRAKTIK, S.R.O. (503x) Nemocničná 1  990 01   VEľKý KRTíš 
95.  NZZ MEDIEKOS LABOR S.R.O. (497x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
96.  VENIMEX S.R.O. (637x) Orenburská 29  821 06   BRATISLAVA 
97.  REHABILITAčNO-REUMATOLOGICKé CENTRUM, S.R.O. (554x) Novákova 5  036 01   MARTIN 
98.  KALA SPOLOčNOSť S RUčENíM OBMEDZENýM (500x) Sninská 25  066 01   HUMENNé 
99.  MUDR. ŠIMOVÁ ĽUBOMÍRA (451x) Nemocničná č.986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
100.  MUDR. AŠVERUSOVÁ KATARÍNA (515x) Bernolákova 4207/19  955 01   TOPOľčANY 

Strana č. < späť tam >