Počet nájdených zariadení 57 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6524x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10749x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9957x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
6.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5493x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
8.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11159x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
9.  VNSP LUčENEC,N.O. (6670x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
10.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10572x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
11.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7301x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
12.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4237x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
13.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5202x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
14.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8885x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
15.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5704x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
16.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5026x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
17.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4535x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5429x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
19.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6992x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
20.  RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA, A.S. (1778x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 2 
21.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5653x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
22.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4842x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
23.  ERGOMED S.R.O. (3186x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
24.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4636x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
25.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4575x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
26.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6580x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
27.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4636x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
28.  VýCHODOSLOVENSKý ONKOLOGICKý úSTAV, A.S. (1204x) Rastislavova 43  040 01   KOšICE 
29.  BONS OFFICES,S.R.O (837x) Hollého 918/15  953 01   ZLATé MORAVCE 
30.  MUDR. JÁNOŠÍKOVÁ KATARÍNA (780x) M.R. Štefánika 187/177B  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
31.  MUDR. VOLMUTOVÁ DAGMAR (801x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
32.  MUDR. MELICHÁČ FRANTIŠEK (840x) Winterova č.37  921 01   PIEšťANY 
33.  MUDR. KOSLEROVÁ MAGDALÉNA (857x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
34.  MUDR. BOLCHOVÁ KATARÍNA (865x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
35.  MUDR. HELENA PAULÍNYOVÁ (817x) Letecká 9  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
36.  MUDR. VOZÁROVÁ EVA (815x) Slnečná 16  048 01   ROžňAVA 
37.  MUDR. FEDOROVÁ VALÉRIA (681x) Remeselnícka 35  071 01   MICHALOVCE 
38.  MUDR.KANTOROVÁ DARINA (805x) BANÍCKA 28  058 01   POPRAD 
39.  MUDR. KOVÁČIK FRANTIŠEK (822x) NsP Nemocničná 1944  026 01   DOLNý KUBíN 
40.  MUDR. VENGLARČÍKOVÁ EVA (832x) Banisko 1  977 01   BREZNO 
41.  MUDR. KALIVODOVÁ DAGMAR (832x) Mládežnícka 2174  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
42.  MUDR. HAŤAPKOVÁ IVANA (854x) NsP Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
43.  MUDR. ZLATOHLAVÁ ĽUBICA (800x) Požiarnická 3  080 01   PREšOV 
44.  TATARKA S.R.O. (791x) Zuoková 5  040 01   KOšICE 
45.  MUDR. VRANCOVÁ IVANA (769x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
46.  MUDR. MáRIA SLEPáKOVá (812x) Brekov 278  066 01   HUMENNé 
47.  SAMAS - K, S.R.O. (780x) ul. 9 mája č.438/15  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
48.  MASNICA, S.R.O. (804x) Krásno nad Kysucou 893  023 02   KRáSNO NAD KYSUCOU 
49.  MUDR. MAŠLÁNIOVÁ MÁRIA (798x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
50.  FONAURIS, S.R.O. (829x) Starohájska č.2  917 01   TRNAVA 
51.  MUDR. MARIÁN ČERMAN, ORL A FONIATRIA S.R.O. (767x) HLBOKÁ 39  949 01   NITRA 
52.  MEA - MED, S.R.O., TULSKá 87, 974 04 BANSKá BYSTRICA (660x) Banisko č. 1  977 01   BREZNO 
53.  MUDR.VIERA ŠUMSKá (892x) Ľ.Štúra,1  940 70   NOVé ZáMKY 
54.  MUDR. TARBAJOVSKÁ TAMARA (815x) K dolnej stanici č. 18  911 01   TRENčíN 
55.  MUDR. ELENA BUDINSKÁ, ODBORNý LEKáR (399x) Kollárova 49  036 01   MARTIN 
56.  MUDR. MINAROVIČOVÁ OĽGA (371x) ul. 17.novembra 1300  955 01   TOPOľčANY 
57.  DIALÓG SPOL. S R.O. (1043x) Jelačičova 8  821 08   BRATISLAVA