Počet nájdených zariadení 243 (3 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8798x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10142x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
4.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10750x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9957x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
7.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5493x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
9.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11159x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
10.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8316x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
11.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10572x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
12.  FORLIFE N.O. (5585x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
13.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3549x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
14.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4237x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
15.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8019x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
16.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6320x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
17.  PRO VITAE N. O. (6266x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
18.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5704x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
19.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8975x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
20.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3041x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
21.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5756x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
22.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4081x) Súdna 15  911 96   TRENčíN 
23.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5026x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
24.  NSP MV SR BRATISLAVA (6278x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
25.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7892x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
26.  NOVAPHARM, S.R.O. (5419x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
27.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4641x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
28.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4535x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
29.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5429x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
30.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4254x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6992x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2821x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
33.  NEXT S.R.O. (2992x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
34.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2630x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
35.  VOJENSKé ZDRAVOTNíCKE ZARIADENIA, A.S. (1602x) Teplická 81  921 01   PIEšťANY 
36.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5069x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
37.  ŽILPO, S.R.O. (4100x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
38.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5825x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
39.  KRANKAS S.R.O. (3308x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
40.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5435x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
41.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2698x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
42.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4842x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
43.  ERGOMED S.R.O. (3186x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
44.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7177x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
45.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4263x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
46.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4218x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
47.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3288x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
48.  POLIKLINIKA TEHELNÁ, A.S. (1883x) Tehelná 26  831 03   BRATISLAVA 3 
49.  LAMA MEDICAL CARE,S.R.O. (1330x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
50.  SANAREA S.R.O. (929x) Petzvalova 25  010 15   ŽILINA 
51.  MEDIAMBUL,A.S. (1091x) Hviezdoslavova 56  900 31   STUPAVA 
52.  CUMULUS S.R.O. (1588x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
53.  NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB (2036x) Nábr. I.Krasku č.4  921 01   PIEšťANY 
54.  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA (2896x) Limbova 12  833 03   BRATISLAVA 37 
55.  JESENIUS SAMARIA, S.R.O. (1366x) Dlhá 47  931 01   ŠAMORíN 
56.  LUMOTER, S.R.O. (845x) Fraňa Kráľa č. 2  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
57.  SYNLAB, S.R.O. (1228x) Križkova 9  811 09   BRATISLAVA 
58.  MUDR. BAJER MIROSLAV (648x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
59.  MUDR. ŠTEFANOVIČOVÁ JANKA (664x) Šustekova 2  852 16   BRATISLAVA 
60.  MUDR. UHRÍKOVÁ OĽGA (567x) Banisko 1  977 01   BREZNO 
61.  ALBATROS K + K, S.R.O. (459x) Letná 27  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
62.  MUDR. MONOŠÍKOVÁ DANIELA (587x) Nemocničná č.986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
63.  IMUNO S.R.O. (519x) Mengusovská 15  040 01   KOŠICE 
64.  MUDR. NORBERT SZÁRAZ (483x) G.Czuczora č. 11  940 01   NOVé ZáMKY 
65.  P.L.A., S.R.O. (436x) Zvolenská 3897/11  036 01   MARTIN 
66.  MUDR. SEIFERTOVá, S.R.O. (476x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
67.  DR. RAYMANN S.R.O. (712x) Nábrežie A.Hlinku č.27  920 01   HLOHOVEC 
68.  ALIAN, S.R.O. (780x) Sv.JAKUBA 20  085 01   BARDEJOV 
69.  ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (2836x) VYŠNÉ HÁGY  059 84   VYŠNÉ HÁGY 
70.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA RESPIRAčNýCH CHORôB POPRAD-KVETNICA, N.O., (1668x) KVETNICA 414  058 87   POPRAD 
71.  SANATÓRIUM DR. GUHRA N.O. (1173x) Tatranská Polianka  059 82   TATRANSKá POLIANKA 
72.  PULMO - ALERGO, S. R. O. (831x) 1. mája č. 875  020 01   PúCHOV 
73.  TATRASAN S.R.O. (934x) Nový Smokovec  062 24   NOVý SMOKOVEC 
74.  ALERGOIMUNO, SPOL. S R.O. (594x) Záhradnícka 6  058 01   POPRAD 
75.  CENTRUM IMUNOLóGIE A ALERGOLóGIE, S.R.O. (535x) P. Horova 14  841 08   BRATISLAVA 
76.  MUDR. BÁLINTOVÁ DAGMAR (637x) PLK Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
77.  MUDR. LUKÁČ MILAN (622x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
78.  MUDR. PALUGA IGOR (591x) Bernolákova 19  955 01   TOPOľčANY 
79.  MUDR. LETKOVÁ MÁRIA (607x) Koceľova 29  949 01   NITRA 
80.  ALERGIA, S.R.O. (563x) Malinová 3800/4  955 01   TOPOľčANY 
81.  PNEUMO- ALERGO CENTRUM S.R.O. (692x) Uzbecká 16  821 06   BRATISLAVA 
82.  MEDICENTRUM, S.R.O. (1330x) Sidónie Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
83.  MUDR.LANDLOVÁ ZORA (701x) Unín  908 46   UNíN 
84.  PEKIA, S.R.O. (628x) Hlavná 170/93  930 11   TOPOľNíKY 
85.  PROALERGO, S.R.O. (593x) 1. mája 14  066 01   HUMENNé 
86.  MUDR. ZLATOŠ ANDREJ (567x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
87.  MUDR. ANNA STAREKOVá, ODBORNý LEKáR (554x) Sládkovičova 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
88.  IMUNOLóGIA-ALERGOLóGIA VK S.R.O. (586x) Divadelná 4  960 01   ZVOLEN 
89.  MUDR. ELENA KOREňOVá (578x) Zdravotné stredisko  032 61   VAžEC 
90.  REHÁKOVCI, S.R.O. (745x) Podzávoz 557  022 01   ČADCA 
91.  THERAPY SPOL. S R.O. (829x) Agátová 2585/17  075 01   TREBIšOV 
92.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2162x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY 
93.  MEDIX - CO, S.R.O. (793x) Dukelských hrdinov 34,  901 01   MALACKY 
94.  MUDR. KLIČKA JURAJ (567x) Mýtna č. 146/7  916 01   STARá TURá 
95.  MUDR. EVA KREUTZOVá, ODBORNý LEKáR . (862x) Banisko 1  977 01   BREZNO 
96.  MUDR. PATAKYOVÁ MARGITA (560x) Poliklinika  986 01   FIľAKOVO 
97.  MUDR. BAROK JAROSLAV (688x) J.D.Matejovie 542  033 01   LIPTOVSKý HRáDOK 
98.  SPRINGSAN, S.R.O., (713x) Ústecko-Orlická 3301/26  058 01   POPRAD 
99.  AP CLINIC S.R.O. (747x) Prostějovská 6971/109  080 01   PREšOV 
100.  ULAMED, S. R. O. (708x) Bratislavská č. 615/3  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 

Strana č. < späť tam >