Počet nájdených zariadení 65 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8980x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8786x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6512x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
5.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10735x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
7.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
9.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
10.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7704x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8308x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
12.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5806x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6502x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
14.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
15.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
17.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
18.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
19.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4275x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6637x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
21.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
22.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
23.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5695x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
24.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6121x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3956x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
27.  NOVAPHARM, S.R.O. (5413x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
28.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7105x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
29.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5419x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
30.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3961x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
31.  ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1362x) Predná Hora 126  049 01   MURáň 
32.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4898x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
33.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2621x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
34.  VOJENSKé ZDRAVOTNíCKE ZARIADENIA, A.S. (1600x) Teplická 81  921 01   PIEšťANY 
35.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4791x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
36.  ŽILPO, S.R.O. (4088x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5099x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
38.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4759x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
39.  TOP - MED, A.S. (3513x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
40.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4127x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
41.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3284x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
42.  NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB (2032x) Nábr. I.Krasku č.4  921 01   PIEšťANY 
43.  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA (2891x) Limbova 12  833 03   BRATISLAVA 37 
44.  SYNLAB, S.R.O. (1225x) Križkova 9  811 09   BRATISLAVA 
45.  ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (2832x) VYŠNÉ HÁGY  059 84   VYŠNÉ HÁGY 
46.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA RESPIRAčNýCH CHORôB POPRAD-KVETNICA, N.O., (1666x) KVETNICA 414  058 87   POPRAD 
47.  SANATÓRIUM DR. GUHRA N.O. (1170x) Tatranská Polianka  059 82   TATRANSKá POLIANKA 
48.  SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA N.O. (934x) Tatranská Kotlina  059 54   TATRANSKá KOTLINA, VYSOKé TATRY 
49.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2159x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY 
50.  KLEIN & GEFFERTH, SPOL. S R.O. (1493x) Letná 30  040 01   KOšICE 
51.  MEDY S.R.O. (1124x) Maršála Koneva 1  040 01   KOšICE 
52.  MEDIKO-DENT S.R.O. (617x) Slovenská 14  080 01   PREšOV 
53.  ALPHA MEDICAL A.S. (1153x) Podhora 47  034 01   RUžOMBEROK 
54.  ALIATROS S.R.O. (714x) Hollého 14  081 81   PREšOV 
55.  ANALYTICKO-DIAGNOSTICKÉ LABORATÓRIUM S.R.O., (713x) Kováčska 15  080 01   PREšOV 
56.  ANALYTX S.R.O. (724x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
57.  KLINICKÁ BIOCHÉMIA S.R.O. (893x) V.Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
58.  LABORATóRIA ALIATROS, SPOL. S R.O. (554x) Bojnicka ul. č. 20  831 04   BRATISLAVA 
59.  LABORATÓRIÁ PIEŠŤANY, SPOL. S R. O. (618x) ul. Ovocná č. 3  921 01   PIEšťANY 
60.  HPL SPOL., S.R.O. (372x) Istrijská 20  841 07   BRATISLAVA 
61.  H-LABOR, S.R.O. (372x) Antolská 11  851 07   BRATISLAVA 5 
62.  K-MLAB,SPOL. S.R.O. (358x) Nám.republiky 15  984 01   LUčENEC 
63.  AVILAB S.R.O. (351x) Rastislavova 43  040 01   KOšICE 
64.  FPML S.R.O. (333x) Mierová 50  064 01   STARá ĽUBOVňA 
65.  MIKRO-K S.R.O. (606x) Mederčská 39  945 01   KOMáRNO