Počet nájdených zariadení 120 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (10058x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9255x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8982x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10432x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6670x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10968x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11057x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10162x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
9.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10606x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
10.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5581x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11202x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
12.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11364x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
13.  VNSP LUčENEC,N.O. (6767x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
14.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7892x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8541x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5968x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6658x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
18.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10822x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
19.  NSP SKALICA (6546x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7517x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
21.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5709x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
22.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8089x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
23.  FORLIFE N.O. (5665x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
24.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4346x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
25.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3399x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6846x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
27.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8358x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
28.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4365x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
29.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8220x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
30.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6492x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
31.  NSP SV.LUKášA (6429x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
32.  PRO VITAE N. O. (6383x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
33.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5291x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
34.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9140x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
35.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5845x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
36.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9166x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6335x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
38.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (4024x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
39.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3123x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
40.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5896x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
41.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5140x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
42.  NSP MV SR BRATISLAVA (6462x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
43.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (8083x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
44.  NOVAPHARM, S.R.O. (5581x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
45.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7269x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
46.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4732x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
47.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4636x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
48.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4189x) SNP 19  934 01   LEVICE 
49.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5562x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
50.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6458x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
51.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (4020x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
52.  COR S.R.O. (1092x) B. Bartóka 11  936 01   ŠAHY 
53.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7184x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
54.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (5065x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
55.  NSP ILAVA, N.O. (3737x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
56.  P.& P. MED, S.R.O. (1878x) Adyho 34  984 01   LUčENEC 
57.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5906x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
58.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4921x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
59.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5183x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
60.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3583x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 214 
61.  ŽILPO, S.R.O. (4159x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
62.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5989x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
63.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5247x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
64.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4901x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
65.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5763x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
66.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5569x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
67.  HEDAK , A.S. (2727x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
68.  TOP - MED, A.S. (3622x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
69.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4235x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
70.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4309x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
71.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3352x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
72.  BIO-FIT, SPOL. S R.O. (1911x) SNP č. 36  941 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
73.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (3032x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
74.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4702x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
75.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3384x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
76.  HAMED S.R.O. (720x) Tulská 2007/16  026 01   DOLNý KUBíN 
77.  CUMULUS S.R.O. (1622x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
78.  POLIKLINIKA-LDCH, S.R.O. (1550x) Ul.kpt. Nálepku 643/10  962 11   DETVA 
79.  SYNLAB, S.R.O. (1260x) Križkova 9  811 09   BRATISLAVA 
80.  VLAHO, SPOL S R.O. (914x) Kopčianska 14  851 01   BRATISLAVA 
81.  HEMKO S.R.O. (530x) Užhorodská 19  040 01   KOšICE 
82.  HEBEA, S.R.O. (578x) Trebejov 6  044 81   KYSAK 
83.  MUDR. KLáRA KOLLáROVá (563x) Zvolenská č. 241  992 01   MODRý KAMEň 
84.  ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (2883x) VYŠNÉ HÁGY  059 84   VYŠNÉ HÁGY 
85.  SANATÓRIUM DR. GUHRA N.O. (1188x) Tatranská Polianka  059 82   TATRANSKá POLIANKA 
86.  POLIKLINIKA VYSOKÉ TATRY (1440x) NOVÝ SMOKOVEC 26  062 01   STARÝ SMOKOVEC 
87.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4683x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
88.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6733x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
89.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2198x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY 
90.  NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2617x) Pod Krásnou hôrkou 1  833 48   BRATISLAVA 
91.  NZZ GALENOS S.R.O. (782x) Nábrežie A.Hlinku č.27  920 01   HLOHOVEC 
92.  POLIKLINIKA LIPTOVSKÝ HRÁDOK (1043x) J.D.Matejovie 542  033 80   LIPTOVSKý HRáDOK 
93.  POLIKLINIKA ŠTÚROVO (1412x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
94.  BIORTG KEŽMAROK S.R.O. (702x) Námestie sv. Egídia 95  058 01   POPRAD 
95.  MEDY S.R.O. (1144x) Maršála Koneva 1  040 01   KOšICE 
96.  SANACOM S.R.O. (551x) Trstinová 2  945 01   KOMáRNO 
97.  MERKATOR,S.R.O. (995x) Čilistov 62  931 01   ŠAMORíN 
98.  ALPHA MEDICAL A.S. (1187x) Podhora 47  034 01   RUžOMBEROK 
99.  LABMEDTO S.R.O. (646x) Pavlovova 17  955 01   TOPOľčANY 
100.  BIOLAB S.R.O.,VEľKý MEDER (648x) Poľovnícka 41  932 01   VEľKý MEDER 

Strana č. < späť tam >