Počet nájdených zariadení 37 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10749x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
5.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11159x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
6.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5643x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
7.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7970x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
8.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4281x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
9.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5026x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
10.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5748x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
11.  DUSLO, A.S. (2682x) Administratívna budova ev. č. 1236  927 03   ŠAľA 
12.  BIO-FIT, SPOL. S R.O. (1861x) SNP č. 36  941 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
13.  SPORTMED, S.R.O. (1422x) Devínska cesta 92  841 04   BRATISLAVA 
14.  STREDISKO šTáTNEJ šPORTOVEJ REPREZENTáCIE MV SR (870x) Medveďovej 34/b  851 04   BRATISLAVA 
15.  NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM (1532x) Trnavská 39  831 04   BRATISLAVA 
16.  MUDR. FREY PETER (745x) Bitunkova 13  940 01   NOVé ZáMKY 
17.  SPORTMED EAST, S.R.O. (534x) Masarykova 16  080 01   PREšOV 
18.  MUDR. URVAYOVá ALENA (614x) Romanova 29  851 02   BRATISLAVA 
19.  VLAHO, SPOL S R.O. (900x) Kopčianska 14  851 01   BRATISLAVA 
20.  TATRANSKá POLIKLINIKA - NOVý SMOKOVEC, S.R.O. (569x) Poliklinika  062 01   NOVý SMOKOVEC 
21.  MUDR. SUCHÁ MARGITA (609x) Zemné  941 22   ZEMNé 
22.  MEDPAK, S.R.O. (733x) Pasienková 3  040 18   KOšICE 
23.  JARU, S.R.O. (491x) Lúčky č. 4412/8  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
24.  MANUS-MED, SPOL. S R. O. (1060x) Štefana Závodníka č. 506/41  971 01   PRIEVIDZA 
25.  MUDR. VALISKA GABRIEL (527x) Zvončeková 2  071 01   MICHALOVCE 
26.  JF MED, SPOL. S R.O. (460x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
27.  MUDR. BORÁK JOZEF (561x) ZS 141  023 34   KYSUCKý LIESKOVEC 
28.  MUDR. MIROSLAV BABIAK, S.R.O. (415x) Námestie 1. mája 6  903 01   SENEC 
29.  SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA (1255x) Jesenského 5  054 01   SPIšSKá NOVá VES 
30.  MUDR. MáRIA GáFRIKOVá (354x) Nám. republiky 15  984 01   LUčENEC 
31.  ICOM PLUS, S.R.O. (316x) Daxnerova 17/2670  010 01   ŽILINA 
32.  CENTRUM ŠPORTOVEJ MEDICÍNY S.R.O. (402x) Krivánska 8  974 01   BANSKá BYSTRICA 
33.  MUDR. SLAVOMíR TóTH (310x) Športová 1785  951 31   MOčENOK 
34.  MUDR.ZIMMERMANN JOZEF (626x) Novozámocká 222  949 05   NITRA 
35.  MUDR. PECÁR ANTON (460x) SNP 19  934 01   LEVICE 
36.  SANFIT, S.R.O. (527x) Javorová 52  934 01   LEVICE 
37.  ÚSTAV šPECIáLNEHO ZDRAVOTNíCTVA A VýCVIKU MO SR LEšť (702x) Lešť  962 63   LEšť