Počet nájdených zariadení 115 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8980x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8786x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6512x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10735x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
9.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10344x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
10.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
12.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
13.  VNSP LUčENEC,N.O. (6665x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
14.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7704x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8308x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5806x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6502x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
18.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
19.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
21.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
22.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
23.  FORLIFE N.O. (5580x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
24.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4275x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
25.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3292x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
26.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4267x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
27.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3546x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
28.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6637x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
29.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
30.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
31.  NSP SV.LUKášA (6284x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
32.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
33.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5191x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
34.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
35.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5695x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
36.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6121x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
38.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3956x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
39.  NSP MV SR BRATISLAVA (6262x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
40.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
41.  NOVAPHARM, S.R.O. (5413x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
42.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7105x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
43.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4527x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
44.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4119x) SNP 19  934 01   LEVICE 
45.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5419x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
46.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4251x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
47.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6278x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
48.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3961x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
49.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2403x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
50.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
51.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4898x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
52.  NSP ILAVA, N.O. (3645x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
53.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3441x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
54.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2819x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
55.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4214x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
56.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2621x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
57.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5731x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
58.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4791x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
59.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5060x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
60.  ŽILPO, S.R.O. (4088x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
61.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5811x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
62.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3914x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
63.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5099x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
64.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4759x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
65.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5646x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
66.  KRANKAS S.R.O. (3299x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
67.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4835x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
68.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3284x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
69.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4127x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
70.  PRO SANUS,A.S. (3793x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
71.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4251x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
72.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3284x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
73.  ZDRAVIE MARTIN, S.R.O. (2160x) Mudroňova 14  036 01   MARTIN 
74.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4632x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
75.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3328x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
76.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3713x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
77.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKú PROTETIKU, N.O. (2214x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA 
78.  NEMOCNICA ZDRAVIE, S.R.O. (1150x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
79.  SV. VINCENT, S.R.O. (1191x) Hviezdoslavova č. 3  971 01   PRIEVIDZA 
80.  VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. (1484x) TRIEDA SNP 1  040 11   KOŠICE 
81.  M.V. MEDICíNSKE CENTRUM SPOL. S R.O. (953x) Brestovská 60  066 01   HUMENNé 
82.  KARDIOCENTRUM, OPERATíVA LEKáRSKA SPOLOčNOSť, SPOL. S R.O. (1197x) Ambra Pietra 33  036 01   MARTIN 
83.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3195x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
84.  ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (2832x) VYŠNÉ HÁGY  059 84   VYŠNÉ HÁGY 
85.  LIMING, S.R.O. (627x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
86.  LUCANAS, SPOL. S R.O. (1031x) KOMENSKÉHO 37/A  040 01   KOŠICE 
87.  GYN-FIV,S.R.O. (988x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA 
88.  GYNPOR S.R.O. (941x) SNP 9  962 31   SLIAč 
89.  MEDILINE S.R.O. (2089x) Partizánska 27  811 06   BRATISLAVA 1 
90.  SANATóRIUM HELIOS SK, S.R.O. (1043x) Daniela Michaeliho č. 2  036 01   MARTIN 
91.  ISCARE, A.S. (923x) Šulekova 20  811 06   BRATISLAVA 
92.  SPORTCLINIC,S.R.O., (996x) Černyševského 14  851 01   BRATISLAVA 
93.  EUROMED, S.R.O. (2100x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
94.  CHIRURGICKÉ CENTRUM, A.S. (1039x) Kozia 17  811 03   BRATISLAVA 1 
95.  CHABAD S.R.O. (1117x) Humenská 8  040 01   KOšICE 
96.  MANUS-MED, SPOL. S R. O. (1058x) Štefana Závodníka č. 506/41  971 01   PRIEVIDZA 
97.  DUO MED, SPOL.S.R.O. (842x) Tehelná ul. 189/2  960 01   ZVOLEN 
98.  ORL KLINIKA, S.R.O. (883x) Nám. L. Svobodu 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
99.  MINISTERSTVO VNÚTRA SR (648x) Pribinova 2  812 72   BRATISLAVA 
100.  MUDR. POTÚČEK JÁN (552x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 

Strana č. < späť tam >