Počet nájdených zariadení 158 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8989x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10750x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9957x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
6.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5493x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
8.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11159x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
9.  VNSP LUčENEC,N.O. (6670x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
10.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7719x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8316x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
12.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5819x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6514x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
14.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10572x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
15.  NSP SKALICA (6396x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7301x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
17.  FORLIFE N.O. (5585x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
18.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4281x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
19.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3295x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
20.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4275x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
21.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3549x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
22.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6642x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
23.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8206x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
24.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4237x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
25.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8019x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
26.  NSP SV.LUKášA (6292x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
27.  PRO VITAE N. O. (6266x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
28.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5202x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
29.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5704x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
30.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8975x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6128x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3960x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
33.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3041x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
34.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5756x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
35.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4081x) Súdna 15  911 96   TRENčíN 
36.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5026x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
37.  NSP MV SR BRATISLAVA (6278x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
38.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7892x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
39.  NOVAPHARM, S.R.O. (5419x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
40.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7112x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
41.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4641x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
42.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3280x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
43.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4125x) SNP 19  934 01   LEVICE 
44.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5429x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
45.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6284x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
46.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3963x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
47.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2407x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
48.  REGIONáLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. (1953x) Ulica mieru 12  073 01   SOBRANCE 
49.  REGIONáLNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SOBRANCE (1785x) ul. Mieru 12  073 01   SOBRANCE 
50.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6992x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
51.  ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1365x) Predná Hora 126  049 01   MURáň 
52.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4902x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
53.  P.& P. MED, S.R.O. (1845x) Adyho 34  984 01   LUčENEC 
54.  NEXT S.R.O. (2992x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
55.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4219x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
56.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2630x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
57.  VOJENSKé ZDRAVOTNíCKE ZARIADENIA, A.S. (1602x) Teplická 81  921 01   PIEšťANY 
58.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5748x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
59.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4798x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
60.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5069x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
61.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3493x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 214 
62.  ŽILPO, S.R.O. (4100x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
63.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5825x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
64.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3932x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
65.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5113x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
66.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4762x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
67.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5653x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
68.  DUSLO, A.S. (2682x) Administratívna budova ev. č. 1236  927 03   ŠAľA 
69.  PSYCHIATRICKá NEMOCNICA PHILIPPA PINELA (2246x) Malacká cesta 63  902 18   PEZINOK 
70.  HEDAK , A.S. (2652x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
71.  PROCARE S.R.O. (2673x) Priemyselná 12  965 63   ŽIAR NAD HRONOM 
72.  TOP - MED, A.S. (3515x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
73.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4136x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
74.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2251x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
75.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3164x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
76.  MEDIKARD S.R.O. (1950x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
77.  POLIKLINIKA ˝ VEľKé KAPUšANY N.O. ˝ (2464x) Zoltána Fábryho 20  079 01   VEľKé KAPUšANY 
78.  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE (1312x) Rínok 334  951 35   VEľKé ZáLUžIE 
79.  BIO-FIT, SPOL. S R.O. (1861x) SNP č. 36  941 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
80.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (2952x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
81.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4636x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
82.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3333x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
83.  MEDICUM SPOL. S R.O. (1057x) Nám. Sv. Martina 9  082 71   LIPANY 
84.  CUMULUS S.R.O. (1588x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
85.  NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB (2036x) Nábr. I.Krasku č.4  921 01   PIEšťANY 
86.  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA (2896x) Limbova 12  833 03   BRATISLAVA 37 
87.  POLIKLINIKA-LDCH, S.R.O. (1507x) Ul.kpt. Nálepku 643/10  962 11   DETVA 
88.  SYNLAB, S.R.O. (1228x) Križkova 9  811 09   BRATISLAVA 
89.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3209x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
90.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2583x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
91.  ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (2836x) VYŠNÉ HÁGY  059 84   VYŠNÉ HÁGY 
92.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA RESPIRAčNýCH CHORôB POPRAD-KVETNICA, N.O., (1668x) KVETNICA 414  058 87   POPRAD 
93.  SANATÓRIUM DR. GUHRA N.O. (1173x) Tatranská Polianka  059 82   TATRANSKá POLIANKA 
94.  POLIKLINIKA VYSOKÉ TATRY (1412x) NOVÝ SMOKOVEC 26  062 01   STARÝ SMOKOVEC 
95.  SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA N.O. (936x) Tatranská Kotlina  059 54   TATRANSKá KOTLINA, VYSOKé TATRY 
96.  ANDROMEDES, SPOL. S.R.O. (1305x) Jazmínova 553  980 02   JESENSKé 
97.  NAUSIKA, S.R.O. (593x) Komenského 36  937 01   ŽELIEZOVCE 
98.  TATRASAN S.R.O. (934x) Nový Smokovec  062 24   NOVý SMOKOVEC 
99.  MEDICENTRUM, S.R.O. (1330x) Sidónie Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
100.  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE, N.O. (1327x) Areál Psych.nemocnica Stráňany  071 01   MICHALOVCE 

Strana č. < späť tam >