Počet nájdených zariadení 105 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4237x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
2.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4798x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
3.  SKS SLOVENSKO, S.R.O. (1244x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
4.  MUDR. ŠTEFáNIA KUĽAŠOVÁ (542x) Viedenská č. 2651/10  040 13   KOšICE 
5.  MUDR. YVETTA KURIMSKá, S.R.O. - HEALTH CARE (581x) Vysokoškolákov 22  010 08   ŽILINA 
6.  MUDR. SOKIROVÁ MAGDA (716x) Hviezdoslavova 1177/14  078 01   SEčOVCE 
7.  MUDR. ŠTEFANKOVÁ MILANA (589x) J. Švermu 7  071 01   MICHALOVCE 
8.  MUDR. MARCELA BEŇÁKOVÁ (603x) Mieru 43  073 01   SOBRANCE 
9.  MUDR. MáRIA POPADIČOVÁ (539x) Prešovská 6  055 01   MARGECANY 
10.  MUDR. LIŠKOVÁ ĽUDMILA (564x) Trebejov 72  044 81   TREBEJOV 
11.  MUDR. ZBOROVJANOVÁ LÝDIA (608x) Kremnická 21  040 11   KOšICE 
12.  MUDR. ŽÁKOVÁ KRISTÍNA (576x) Masarykova 8  071 01   MICHALOVCE 
13.  MUDR. SZILAGYIOVÁ JOLANA (547x) Zimná 219  076 02   NOVOSAD 
14.  MUDR. ŽUŽO JAROMÍR (425x) Trnava pri Laborci 206  072 31   TRNAVA PRI LABORCI 
15.  MUDR. MÁRIA PODHORSKÁ (597x) Slobody 15  040 11   KOšICE 
16.  MUDR. ŽIARANOVÁ MÁRIA (521x) Stavebná 2134/23  075 01   TREBIšOV 
17.  MUDR. JUDITA HARGAšOVá (534x) Národná trieda 66  040 01   KOšICE 
18.  MUDR. MARTA RUBOVIčOVá (465x) Povstania českého ľudu 12  040 22   KOšICE 
19.  MUDR. VIERA SINČÁKOVÁ (612x) Kožuchov 1  076 01   ZEMPLíNSKE HRADIšTE 
20.  MUDR. VEREŠČÁKOVÁ MÁRIA (521x) Komenského 2222/85  075 01   TREBIšOV 
21.  MUDR. BRNOVÁ ĽUDMILA (495x) Štefánikova 48  071 01   MICHALOVCE 
22.  MEDICPED S.R.O. (659x) Lastomír č.128  072 37   LASTOMíR 
23.  MUDR. TURÁNOVÁ JÚLIA (549x) 255  044 23   JASOV 
24.  MUDR. LORKOVÁ MÁRIA (631x) Janigova 11  040 11   KOšICE 
25.  MUDR. KRAJČIOVÁ VIERA (580x) Matuškova 2  040 11   KOšICE 
26.  MUDR. GABRIELA SEMANOVÁ (482x) Cottbuská 22  040 23   KOšICE 
27.  MUDR. ROHAĽOVÁ EVA (405x) M. R. Štefánika 2221/164  075 01   TREBIšOV 
28.  MUDR. IVETA RUSENOVÁ (618x) Cimborkova 18  040 01   KOšICE 
29.  MUDR. KISSOVÁ ŽOFIA (575x) Južná trieda 22  040 01   KOšICE 
30.  MUDR. BEáTA NEMČOKOVÁ (544x) Čordákova 27  040 01   KOšICE 
31.  MUDR. VASIĽKOVÁ KAROLÍNA (546x) Galaktická 26  040 12   KOšICE 
32.  MUDR. KOREKÁČOVÁ ERIKA (309x) Kukučínova 104  093 03   VRANOV NAD TOPľOU 
33.  MUDR. VIERA HALÁSOVÁ (561x) Kremnická 67  040 11   KOšICE 
34.  MUDR. ZGODAVOVÁ VIERA (537x) Sofijská 22  040 01   KOšICE 
35.  MUDR. BABIAROVÁ GABRIELA (497x) Agátová 32  071 01   MICHALOVCE 
36.  MUDR. ANDRÁŠOVÁ GABRIELA (374x) Dorast.amb.1 Školská 12  071 01   MICHALOVCE 
37.  MUDR. VARGOVÁ ALENA (535x) Berehovská 2217/21  075 01   TREBIšOV 
38.  MUDR. ELENA HUŇÁROVÁ (496x) Milosrdenstva 44  040 01   KOšICE 
39.  MUDR. GOMBOŠOVÁ EVA (497x) Vinné 225  072 31   VINNé 
40.  MUDR. MATEJOVIČOVÁ EDITA (527x) Ivana Krasku 71  071 01   MICHALOVCE 
41.  MUDR. KOMANICKÁ EVA (419x) Ul. 1. mája 8  071 01   MICHALOVCE 
42.  MUDR. NIKOLINOVÁ MÁRIA (547x) Magurská 11  040 01   KOšICE 
43.  MUDR. BRŇÁKOVÁ IRENA (536x) G.Czuczora č. 1  940 01   NOVé ZáMKY 
44.  MUDR. PITOŇÁKOVÁ RUŽENA (485x) G. Czuczora 1  940 01   NOVé ZáMKY 
45.  MUDR. LORÁNDOVÁ MARGITA (419x) Andovská 9/D  940 01   NOVé ZáMKY 
46.  MUDR. MICHAL SLIVKA (579x) Jenisejská 39  040 12   KOšICE 
47.  MUDR. GORELOVÁ ĽUDMILA (513x) Slanec č.319  044 17   SLANEC 
48.  MUDR. SOŇA PIRICKÁ (508x) Čínska 6  040 13   KOšICE 
49.  MUDR. BALDOVIČOVÁ MAGDALÉNA (489x) Slovenská 18  056 01   GELNICA 
50.  MUDR. HOLODŇÁKOVÁ EVA (590x) Rázusova 1  071 01   MICHALOVCE 
51.  MUDR. ČERMÁKOVÁ ĽUBICA (505x) Okružná 64  071 01   MICHALOVCE 
52.  MUDR. ALEXANDRA PUZOVÁ (597x) Michalovská 23  040 01   KOšICE 
53.  MUDR. STAŠOVÁ JANKA (559x) Bauerova 36  040 01   KOšICE 
54.  MUDR. TREBIŠOVSKÁ OĽGA (561x) Piešťanská 33  040 01   KOšICE 
55.  MUDR. HORVÁTHOVÁ MÁRIA (459x) Bočiar č.9  044 56   SOKOľANY 
56.  MUDR. DANKA HRUBALOVá (540x) Krosnianska 15  040 22   KOšICE 
57.  MUDR. DUPKALOVÁ TAMARA (537x) Kurská 10  040 22   KOšICE 
58.  MUDR. ELENA HRBáňOVá (469x) Kalinovská 8  040 22   KOšICE 
59.  MUDR. DEMEČOVÁ JAROSLAVA (532x) Krosnianska 55  040 22   KOšICE 
60.  MUDR. BEDNÁROVÁ EVA (659x) Ondavská 5  040 11   KOšICE 
61.  MUDR. KENDROVÁ ESTERA (450x) Košťova 2  040 01   KOšICE 
62.  MUDR. ŠEVECOVÁ EVA (565x) Kuzmányho 11  040 01   KOšICE 
63.  MUDR. KATARíNA JANOVOVÁ (527x) Športová 24  056 01   GELNICA 
64.  MEDTOM, S.R.O. (741x) Nitrianska 5  040 01   KOšICE 
65.  EVIKO SPOL. S R.O. (580x) Palárikova 4  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
66.  MUDR. FRIDRICHOVÁ MÁRIA (536x) 1. mája  066 01   HUMENNé 1 
67.  MUDR. MAČUGOVÁ ALŽBETA (551x) Hviezdoslavova 44  053 04   SPIšSKé PODHRADIE 
68.  MUDR. VARGOVÁ MÁRIA (540x) Kavečianska 23  040 01   KOšICE 
69.  MUDR. STOŠEKOVÁ MÁRIA (575x) Petrovany 316  082 53   PETROVANY 
70.  MUDR. DOLGOŠOVÁ ĽUBICA (527x) Eda Urxa 10  071 01   MICHALOVCE 
71.  MUDR. KOVÁCSOVÁ ANNA (499x) Hlavná 43  045 01   MOLDAVA NAD BODVOU 
72.  MUDR. MICHALKOVÁ EVA (380x) Slavec 142  049 51   SLAVEC 
73.  MUDR. ŠÁTKOVÁ AGNEŠA (405x) OBZS  027 41   ORAVSKý PODZáMOK 
74.  MUDR. SÁRENÁ MÁRIA (407x) Nemocničná 1944  026 01   DOLNý KUBíN 
75.  TALEK,S.R.O. (394x) Urbánkova 2  040 01   KOšICE 
76.  PVP S.R.O. (734x) Bauerova 34  040 11   KOšICE 
77.  PEDIATRIA - ŠACA, S.R.O. (608x) NÁMESTIE OCELIAROV 23  040 15   KOŠICE-ŠACA 
78.  MEDI - MARTI S.R.O. (626x) Moldavská 13  040 01   KOšICE 
79.  PEDIT S.R.O. (621x) Spišské námestie 4  040 12   KOšICE 
80.  MUDR. ŠKORVAGOVÁ HELENA (381x) Zdravotné stredisko  029 57   ORAVSKá LESNá 
81.  MUDR. MáRIA BURANOVSKá (558x) Brezová 13  071 01   MICHALOVCE 
82.  BALMED S.R.O. (712x) Záborského 9  040 01   KOšICE 
83.  KOMALEK S.R.O. (680x) Cyprusova 4  040 11   KOšICE 
84.  MUDR. MIKULOVÁ ANNA (834x) Remeselnícka 3  071 01   MICHALOVCE 
85.  ASKLEPION S.R.O. (896x) Havlíčkova 10  040 01   KOšICE 
86.  TRIMED S.R.O. (454x) SNP 1079/76  075 01   TREBIŠOV 
87.  MUDR. PLÁNOVSKÁ ZLATA (555x) Bzinská č. 11  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
88.  MUDR. ADAMOVICOVÁ JANKA (543x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
89.  MEDICENTRUM SNINA, S.R.O., (464x) Študentská 3936/46  069 01   SNINA 
90.  MUDR. GÁLETOVÁ ELENA (484x) I. Krasku 2464/38  926 01   SEREď 
91.  MUDR. AUGUSTÍNOVÁ MÁRIA (452x) 17.novembra 100  080 01   PREšOV 
92.  MUDR. PATAKYOVÁ GABRIELA (454x) 17. novembra 11  080 01   PREšOV 
93.  MUDR. DIANOVSKÁ ANTÓNIA (446x) Kavečianska cesta 29  040 01   KOšICE 
94.  MUDR. SOTÁK ŠTEFAN (433x) Komenského 3  066 01   HUMENNé 
95.  MUDR. POMPUROVÁ MILADA (416x) ZS Strojsmalt a.s.  976 69   POHORELá 
96.  MUDR. STANISLAVA DARUĽOVÁ, VšEOBECNý LEKáR (449x) SNP - Domov mládeže  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
97.  MUDR. OBTULOVIČOVÁ ANNA (423x) OBZS  027 44   TVRDOšíN 
98.  MUDR. PODOLÁKOVÁ ELENA (420x) Závodná 487  027 43   NIžNá NAD ORAVOU 
99.  MUDR. JANA KOVáčOVá, VšEOBECNý LEKáR (471x) Sládkovičova 37  974 01   BANSKá BYSTRICA 
100.  MUDR. ĎURKECHOVÁ LUCIE (472x) Ružová č. 1781/14  020 01   PúCHOV 

Strana č. < späť tam >