Počet nájdených zariadení 102 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8989x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8798x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10142x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6524x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10749x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9957x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
9.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10356x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
10.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5493x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
12.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11159x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
13.  VNSP LUčENEC,N.O. (6670x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
14.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7719x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8316x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5819x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6514x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
18.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10572x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
19.  NSP SKALICA (6396x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7301x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
21.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5643x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
22.  FORLIFE N.O. (5585x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
23.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4281x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
24.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3549x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6642x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
26.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4237x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
27.  NSP SV.LUKášA (6292x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
28.  PRO VITAE N. O. (6266x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
29.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5202x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
30.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8885x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
31.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8975x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3960x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
33.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7892x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
34.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7112x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
35.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4535x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4125x) SNP 19  934 01   LEVICE 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5429x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
38.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6284x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
39.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3963x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
40.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6992x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
41.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2630x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
42.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5748x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
43.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5825x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
44.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5113x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
45.  KRANKAS S.R.O. (3308x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
46.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4842x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
47.  HEDAK , A.S. (2652x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
48.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3290x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
49.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4136x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
50.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4263x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
51.  POLIKLINIKA TEHELNÁ, A.S. (1883x) Tehelná 26  831 03   BRATISLAVA 3 
52.  ZDRAVIE MARTIN, S.R.O. (2163x) Mudroňova 14  036 01   MARTIN 
53.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4636x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
54.  SV. VINCENT, S.R.O. (1194x) Hviezdoslavova č. 3  971 01   PRIEVIDZA 
55.  LC-ONCOMED, S.R.O. (605x) RÚBANISKO II 71  984 03   LUČENEC 
56.  ONKOMED, S.R.O. (560x) Slovenská 8836/98  940 01   NOVé ZáMKY 
57.  ONKO-MED S.R.O. (652x) Ovručská 15  040 22   KOšICE 
58.  ONCOMEDICAL,S.R.O. (731x) Železničná 846/10  990 01   VEľKý KRTíš 
59.  POLIKLINIKA BRATISLAVA KARLOVA VES (1235x) Líčšie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
60.  KARDIO-ONKOLÓGIA, S.R.O. (773x) M. Gaceka 2030/17  026 01   DOLNý KUBíN 
61.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3209x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
62.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA RESPIRAčNýCH CHORôB POPRAD-KVETNICA, N.O., (1668x) KVETNICA 414  058 87   POPRAD 
63.  MUDR. ŠVAJDLEROVÁ ALENA (784x) Štefánikova 1525/29  066 01   HUMENNé 
64.  KLEIN & GEFFERTH, SPOL. S R.O. (1498x) Letná 30  040 01   KOšICE 
65.  VýCHODOSLOVENSKý ONKOLOGICKý úSTAV, A.S. (1204x) Rastislavova 43  040 01   KOšICE 
66.  MUDR. SITÁR ANDREJ (868x) Horná 36  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
67.  G-O-MMM, S.R.O., (681x) akad. Pavlova 1  091 01   STROPKOV 
68.  MUDR. PAČUTA ALEXANDER (848x) ZS Budapeštianska  040 13   KOšICE 
69.  AMB S.R.O., (753x) Ádorská 21  929 01   DUNAJSKá STREDA 
70.  GYNON, S.R.O. (733x) Bezručova 9  085 01   BARDEJOV 
71.  MUDR. VAŠKOVIČ PAVOL (672x) Masarykova 26  080 01   PREšOV 
72.  MUDR. KLIMOVÁ KATARÍNA (683x) Horná 62  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
73.  MEDILINE S.R.O. (2093x) Partizánska 27  811 06   BRATISLAVA 1 
74.  šIRANEC, S.R.O. (722x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
75.  MARIÁN PRÍBELSKÝ (769x) Antolská 11  851 07   BRATISLAVA 
76.  ZDRASAJO, S.R.O. (663x) Hodská 1334  924 01   GALANTA 
77.  UROLOGICKO-ONKOLóG. AMB., S.R.O. (670x) Žilinská 37  040 11   KOšICE 
78.  UROMEDA, SPOL. S R. O. (611x) Hurbanova 2  036 01   MARTIN 
79.  MUDR. PüšPöKYOVá S.R.O. (937x) Nemocničná 1 - poliklinika 1  990 01   VEľKý KRTíš 
80.  MUDR. MALOVÁ ĽUDMILA (703x) NsP Nemocničná 1944  026 01   DOLNý KUBíN 
81.  BELLAMED, S. R. O. (678x) Boženy Němcovej 5  977 01   BREZNO 
82.  MUDR. VOJTKO PAVEL (550x) Ružinovská 10  827 99   BRATISLAVA 
83.  MUDR. JANOTOVÁ ANNA (620x) Strečnianska 13  851 04   BRATISLAVA 5 
84.  MUDR. ŠIMUNOVÁ MARIANNA (543x) Ovručská 15  040 01   KOšICE 
85.  MUDR. ŽUPČANOVÁ JANA (544x) Tomášikova 8  040 01   KOšICE 
86.  MUDR. SLÁVIKOVÁ MONIKA (631x) Sládkovičova 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
87.  AVIMED S.R.O. (561x) Hlavné námestie 4  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
88.  MUDR. POPRACOVÁ KATARÍNA (527x) Krajinská č.1  921 01   PIEšťANY 
89.  MUDR. KOSÁČOVÁ BOHDANA (607x) Nádražná č. 686/4  958 01   PARTIZáNSKE 
90.  MUDR. KUČMA MARTIN (537x) Nábrežie A.Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
91.  MUDR. DANIELA KROšLáKOVá (543x) Špitálska 6  949 01   NITRA 
92.  ONKO BT, S.R.O. (543x) 1. mája 1  066 01   HUMENNé 
93.  ZDRAVSPOL, SPOL.S.R.O. (464x) Orechový rad č. 5  945 01   KOMáRNO 
94.  MEDIONKOPARTNER, S.R.O., (509x) KONŠTANTÍNOVA 6  080 01   PREŠOV 
95.  BEKY - MED, S.R.O. (563x) Hollého 14/B  080 01   PREšOV 
96.  DEMOMED S.R.O. (503x) BRANOVO 149  941 31   BRANOVO 
97.  POLYX TRADE INTERNATIONAL,S.R.O. (603x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
98.  EKUMED, SPOL. S.R.O. (512x) Štefánikova 21  917 01   TRNAVA 
99.  POKO POPRAD, S.R.O. (555x) Lučivná 246  059 31   LUčIVNá 
100.  ON-GYA PREšOV, S.R.O. (539x) Sládkovičova 38  080 01   PREšOV 

Strana č. < späť tam >