Počet nájdených zariadení 41 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8786x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10735x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
5.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
7.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
8.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7704x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
9.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6310x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
10.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
11.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
12.  MEDIGYN SPOL. S R.O. (1347x) Robotnícka 12  921 01   PIEšťANY 
13.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5731x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4127x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
15.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
16.  ENDOGYN S.R.O. (889x) Begova č. 3  984 01   LUčENEC 
17.  SKS SLOVENSKO, S.R.O. (1241x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
18.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6578x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
19.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4628x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
20.  KASTAMED S.R.O. (763x) Okružná 53/3575  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
21.  MUDR. POSPÍŠILOVÁ ZUZANA (863x) Pribinova 5  955 01   TOPOľčANY 
22.  MUDR. STANISLAV POLIEVKA, GYNEKOLóG (710x) Kirejevská 1678  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
23.  MUDR. DVOŘÁKOVÁ DARINA (688x) Moravská 2  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
24.  MUDR. VARGOVÁ ALŽBETA (707x) Bitúnková 13  940 01   NOVé ZáMKY 
25.  MEDOMEX, S.R.O. (628x) Mierová 1866/25  069 01   SNINA 
26.  MUDR. JúLIA STADTRUCKEROVá, S.R.O. (659x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
27.  MUDR. ĽUPTÁK IVAN (645x) Rázusova 61  984 01   LUčENEC 
28.  MUDR. HÖRMANNOVÁ IVETA (602x) Piaristická č. 6  911 01   TRENčíN 
29.  HIPOKRATES DS S.R.O. (616x) Mádacha 2044/34  929 01   DUNAJSKá STREDA 
30.  GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA TRENčíN, S.R.O. (527x) Dlhé Hony č. 1161/9  911 01   TRENčíN 
31.  GYNSTAR SPOL.S.R.O. (614x) Požiarnická 3  080 01   PREšOV 
32.  MUDR. ČUBOňOVá KLAUDIA (561x) Moyzesova 1441  022 01   ČADCA 
33.  MUDR.GABRIELA KOLENIČOVÁ (747x) Severná 2  045 01   MOLDAVA NAD BODVOU 
34.  OLYMPEX S.R.O. (767x) Bazovského 2  841 01   BRATISLAVA 42 
35.  G.T. GYNEKOLOGICKá AMBULANCIA S.R.O. (794x) Zbrojničná 8  040 01   KOšICE 
36.  MUDR. KAPRALČÍKOVÁ DAGMAR (645x) Nemocničná 1944  026 01   DOLNý KUBíN 
37.  ŠESTINA S.R.O. REVúCA,S.R.O. (581x) Škultétyho 676/9  050 01   REVúCA 
38.  MUDR. JANA POPLUHáROVá, S.R.O. (581x) Sládkovičova 13  010 01   ŽILINA 
39.  MUDR.ĎUROVSKá IVETA (589x) Nám.hrdinov 15  934 01   LEVICE 
40.  MUDR. PETER KUBRANSKý, S.R.O. (841x) Hviezdoslavova 13/1864  921 01   PIEšťANY 
41.  MUDR. GALÁD JÁN (284x) Hviezdoslavova 1  960 01   ZVOLEN