Počet nájdených zariadení 2569 (26 strán).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6512x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10736x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
6.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
7.  VNSP LUčENEC,N.O. (6665x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
8.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
9.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
10.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
11.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4220x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
12.  NSP SV.LUKášA (6284x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
13.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
14.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5742x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
15.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4071x) Súdna 15  911 96   TRENčíN 
16.  NSP MV SR BRATISLAVA (6262x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
17.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
18.  NOVAPHARM, S.R.O. (5413x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
19.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4630x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
20.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3274x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
21.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4791x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
22.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5060x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
23.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3487x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 214 
24.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5811x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
25.  DUSLO, A.S. (2675x) Administratívna budova ev. č. 1236  927 03   ŠAľA 
26.  PSYCHIATRICKá NEMOCNICA PHILIPPA PINELA (2239x) Malacká cesta 63  902 18   PEZINOK 
27.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4835x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
28.  PROCARE S.R.O. (2663x) Priemyselná 12  965 63   ŽIAR NAD HRONOM 
29.  PRO SANUS,A.S. (3793x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
30.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3457x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
31.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
32.  ZDRAVIE MARTIN, S.R.O. (2160x) Mudroňova 14  036 01   MARTIN 
33.  MEDAKIR, SPOLOčNOSť S RUčENíM OBMEDZENýM STREDA NAD BODROGOM (3437x) Kamenecká 2  076 31   STREDA NAD BODROGOM 
34.  MINERAL-SLOVAKIA S.R.O. (839x) MARKA ČULENA 27  080 01   PREŠOV 
35.  INTERSTOM, S.R.O. (481x) Čajkovského 2  949 11   NITRA 
36.  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA (2891x) Limbova 12  833 03   BRATISLAVA 37 
37.  ŽOS-MEDIKA, S.R.O. (746x) Dielenská Kružná 2  038 61   VRúTKY 
38.  STARZYK, S.R.O. (648x) M.R.Štefánika č.14  942 01   ŠURANY 
39.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2577x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
40.  MEDIMACK, S.R.O. (546x) Toplianska 3617/16  085 01   BARDEJOV 
41.  KURATÍVA, S.R.O. (1327x) Kysucký Lieskovec 266  023 34   KYSUCKý LIESKOVEC 
42.  POLIKLINIKA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO (1461x) Belanského 773  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
43.  LEVMEDICAL, S.R.O. (465x) M.R.Štefánika 466/37  934 01   LEVICE 
44.  CENTRUM ZDRAVIA SV. MAGDALÉNY, S.R.O. (514x) Osloboditeľov 360  094 13   SAčUROV 
45.  KRAEPELIN S.R.O. (491x) Sovietskych hrdinov 1  066 01   HUMENNé 
46.  POLIKLINIKA PRI ZŤS S.R.O. (1416x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
47.  HOREHRONSKé MEDICíNSKE CENTRUM - LYMED S.R.O. (614x) Orlová 625  976 69   POHORELá 
48.  DENT-PED, S.R.O. (337x) Odbojárov 2845/23  955 01   TOPOľčANY 
49.  PEDENT, S.R.O. (855x) Nemocničná 832/1  927 01   ŠAľA 
50.  NZZ ESKULAP, S.R.O. (817x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
51.  MEDIR, S.R.O. (798x) Ružová 10  076 31   STREDA NAD BODROGOM 
52.  G&D CARE S.R.O. (553x) Nobelova 34, Gercenova 8, P.Horova 14  831 02   BRATISLAVA 
53.  M-CENTRUM, S.R.O., (458x) JANÁČKOVA 54  080 01   PREŠOV 
54.  STOMA-GYN, S.R.O. (537x) Žilinská cesta 34  013 11   LIETAVSKá LúčKA 
55.  JOMIMED S.R.O. (563x) Andovská 9/D  940 01   NOVé ZáMKY 
56.  KASTAMED S.R.O. (763x) Okružná 53/3575  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
57.  MEDON S.R.O. (839x) Vrádišťská 50  908 51   HOLíč 
58.  MEDI HELP, S.R.O. (544x) M. Rázusa 47/4825  984 01   LUčENEC 
59.  ESKAMED, S.R.O. (592x) Hroznová 4  949 01   NITRA 
60.  STOMAG, S.R.O. (494x) Veličná 357  027 54   VELIčNá 
61.  DUO MED, SPOL.S.R.O. (842x) Tehelná ul. 189/2  960 01   ZVOLEN 
62.  EURODENT MEDIMA, S.R.O. (853x) Priehradka č. 20  036 01   MARTIN 
63.  MEDIDENT, S.R.O. (580x) Aténska 11  040 13   KOŠICE 
64.  ARTH DENT CENTRUM S.R.O. (603x) Nábrežie A.Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
65.  ORSTOMED, S.R.O. (734x) Jasenovská 2418/197  066 01   HUMENNé 
66.  MEDIKOZ, S.R.O. (582x) Přerovská 10  085 01   BARDEJOV 
67.  OTOSTOMA, S.R.O. (808x) Lúčna 3  917 05   TRNAVA 
68.  OTODENT, S.R.O. (729x) Cottbuská 13  040 23   KOšICE 
69.  ZDRAVIE - ADT, S.R.O. (522x) Komenského 37/A  040 01   KOšICE 
70.  OFTALMOSTOM S.R.O. (447x) Košická 818/38  075 01   TREBIšOV 
71.  OFTADENT S.R.O. (449x) SNP 100  059 18   SPIŠSKÉ BYSTRÉ 
72.  STOM ROD S.R.O. (662x) Námestie Osloboditeľov 25  071 01   MICHALOVCE 
73.  MUDR. FERDINAD VARGA, ZUBNý LEKáR (461x) Cesta k Smrečine 7  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
74.  MUDR. RÁBIK RADOSLAV (494x) T. Vansovej č. 1054/45  020 01   PúCHOV 
75.  MUDR. FENCÍK PETER (482x) ČSA 6  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
76.  MUDR. BÍREŠ JÁN (433x) Nám.SNP 2  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
77.  MUDR. PIKULA JÁN (455x) Nám.SNP 2  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
78.  MUDR. MAJER LADISLAV (445x) číslo 231  962 04   KRIVáň 
79.  MUDR. ŠUCHA ĽUBOMÍR (452x) Nám.SNP 2  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
80.  MUDR. KRISTIÁN GEJZA (513x) Gagarinova 26  984 01   LUčENEC 
81.  MUDR. KLÁSEK LADISLAV (470x) Horný Bar  930 33   HORNý BAR 
82.  MUDR. KAPASNÝ MICHAL (513x) Obecný úrad  032 61   VAžEC 
83.  MUDR. BLANKA RYBOVIčOVá (450x) Mládežnícka 21  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
84.  MUDR. ŽABKA MARIÁN (376x) OZS  976 81   PODBREZOVá 
85.  DOJORI S.R.O., (414x) 1. mája  066 01   HUMENNé 
86.  MUDR. ENDREK JÁN (463x) Šafárikova 82  048 01   ROžňAVA 
87.  MUDR. MINČÍK JOZEF (474x) Slobody 8  040 01   KOšICE 
88.  ŠIMKOVIČOVÁ SPOL. S R.O. (463x) Park Angelinum 2  040 01   KOšICE 
89.  AMBULANCIA TYRKYS S.R.O. (414x) Letná 14  040 01   KOšICE 
90.  MUDR. KYCA TOMÁŠ (491x) 1. mája  066 01   HUMENNé 
91.  MUDR. ŠIMA JÁN (464x) Sv. Jakuba 21  085 01   BARDEJOV 
92.  MUDR. JARMILA KLEMOVÁ, PHD. (442x) Čordákova 8  040 23   KOšICE 
93.  MUDR. JAČANINOVÁ EVA (457x) Petrovany 316  082 53   PETROVANY 
94.  MUDR. BEER VLADIMÍR (483x) Magurská 2  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
95.  MUDR. ZAJACOVÁ VLASTA (445x) Zupkova 23  040 22   KOšICE 
96.  RIDENS S.R.O. (419x) Ostravská 18  040 11   KOšICE 
97.  MUDR. ALENA PETRULÁKOVÁ (480x) Starozagorská 5  040 23   KOšICE 
98.  MUDR. CHVOJKOVÁ MÁRIA (446x) Jasov 182  044 23   JASOV 
99.  MUDR. PRIBYLINEC MIROSLAV (403x) OBZS  029 51   LOKCA 
100.  MUDR. BREUER ANDREJ (461x) Komenského 12  048 01   ROžňAVA 

Strana č. < späť tam >