Počet nájdených zariadení 376 (4 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9727x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8975x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8785x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6510x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10735x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10728x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
9.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10342x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
10.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
11.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11152x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
12.  VNSP LUčENEC,N.O. (6664x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
13.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7704x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
14.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8306x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
15.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
16.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
18.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
19.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
20.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4267x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
21.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3546x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
22.  POLIKLINIKA CUDZOKRAJNýCH CHORôB, ZAMA, S.R.O. (1601x) Viedenská cesta 7  851 01   BRATISLAVA 
23.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
24.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4220x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
25.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7994x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
26.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6309x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
27.  NSP SV.LUKášA (6283x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
28.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
29.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5191x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
30.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
31.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5694x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
32.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3039x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
33.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5742x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
34.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4066x) Súdna 15  911 96   TRENčíN 
35.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5006x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
36.  NSP MV SR BRATISLAVA (6261x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
37.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
38.  NOVAPHARM, S.R.O. (5413x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
39.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7102x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
40.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4630x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
41.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3274x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
42.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4527x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
43.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4119x) SNP 19  934 01   LEVICE 
44.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6278x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
45.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6981x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
46.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2817x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
47.  NEXT S.R.O. (2987x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
48.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5731x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
49.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4790x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
50.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5059x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
51.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3487x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 214 
52.  ŽILPO, S.R.O. (4088x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
53.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5810x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
54.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5098x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
55.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5646x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
56.  KRANKAS S.R.O. (3299x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
57.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5423x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
58.  DUSLO, A.S. (2675x) Administratívna budova ev. č. 1236  927 03   ŠAľA 
59.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2692x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
60.  PSYCHIATRICKá NEMOCNICA PHILIPPA PINELA (2239x) Malacká cesta 63  902 18   PEZINOK 
61.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4832x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
62.  ERGOMED S.R.O. (3177x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
63.  PROCARE S.R.O. (2663x) Priemyselná 12  965 63   ŽIAR NAD HRONOM 
64.  TOP - MED, A.S. (3513x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
65.  PRO SANUS,A.S. (3792x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
66.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2246x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
67.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3456x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
68.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7172x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
69.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4251x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
70.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4210x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
71.  MEDI RELAX M+M S.R.O. (2252x) Hollého 14  903 01   SENEC 
72.  POLIKLINIKA TEHELNÁ, A.S. (1879x) Tehelná 26  831 03   BRATISLAVA 3 
73.  BIO-FIT, SPOL. S R.O. (1855x) SNP č. 36  941 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
74.  MEDIAMBUL,A.S. (1087x) Hviezdoslavova 56  900 31   STUPAVA 
75.  MESTSKá POLIKLINIKA S.R.O. SEčOVCE (1155x) Dargovských hrdinov 137/10  078 01   SEčOVCE 
76.  GERIA, S.R.O. (960x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
77.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2577x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
78.  ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (2832x) VYŠNÉ HÁGY  059 84   VYŠNÉ HÁGY 
79.  MEDICENTRUM, S.R.O. (1327x) Sidónie Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
80.  SúKROMNé ZDRAVOTNé STREDISKO - TOKYWILL, S.R.O. (818x) Jána Mazúra 28/82  036 01   MARTIN 
81.  NEUROCULUS S.R.O. (656x) Biskupa Királya 25/31  945 01   KOMáRNO 
82.  ALDOMEA, S.R.O. (516x) Raková 1522  023 51   RAKOVá 
83.  POLIKLINIKA PRI ZŤS S.R.O. (1416x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
84.  GOLIS, S.R.O. (776x) Starohájska 2/6755  917 01   TRNAVA 
85.  CS SALVUS SPOL. S R. O. (1273x) Kpt. Nálepku 32  934 01   LEVICE 
86.  CARE, SPOL. S R.O. (1265x) Senecká 4  931 01   ŠAMORíN 
87.  GOLDEN EYE, S.R.O. (787x) Agátová 65  040 14   KOšICE 
88.  BELLET, S.R.O. (671x) P. Mudroňa č. 38/13  036 01   MARTIN 
89.  DORYSA-G S.R.O. (882x) Hlavná 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
90.  G.O.MED. S.R.O. (578x) Za Parkom 94O/27  990 01   VEľKý KRTíš 
91.  EUROMED, S.R.O. (2100x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
92.  AB MED, S.R.O. (575x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
93.  CHIROF S.R.O. (691x) Na Hlinách 53  917 01   TRNAVA 
94.  EVA - MED, S.R.O. (818x) Zvolenská 81/161  985 59   VIDINá 
95.  ORTOPÉDIA-MIHÁLIK,S.R.O. (555x) Ternavská 2238/3  075 01   TREBIšOV 
96.  DISPOMED, S.R.O. (573x) Cesta pod Hradnovou 23  040 01   KOšICE 
97.  MEDCO, S.R.O. (1140x) Revolučná 3289/1  010 01   ŽILINA 
98.  SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY S.R.O. (759x) Kudláková 7  841 01   BRATISLAVA 42 
99.  PANMED,S.R.O. (886x) Tatranská 615/48  940 55   NOVé ZáMKY 
100.  II. M, S.R.O. (1067x) Vojany 12  076 72   VOJANY 

Strana č. < späť tam >