Počet nájdených zariadení 293 (3 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8980x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8786x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6512x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10735x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
9.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10344x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
10.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
12.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
13.  VNSP LUčENEC,N.O. (6665x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
14.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7704x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8308x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5806x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6502x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
18.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
19.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
21.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
22.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
23.  FORLIFE N.O. (5580x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
24.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3546x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6637x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
26.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
27.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4220x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
28.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
29.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6310x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
30.  NSP SV.LUKášA (6284x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
31.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
32.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5191x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
33.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
34.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5695x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
35.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3956x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
37.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5742x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
38.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4071x) Súdna 15  911 96   TRENčíN 
39.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5006x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
40.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2113x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
41.  NSP MV SR BRATISLAVA (6262x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
42.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
43.  NOVAPHARM, S.R.O. (5413x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
44.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7105x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
45.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4630x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
46.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3274x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
47.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4527x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
48.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4119x) SNP 19  934 01   LEVICE 
49.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5419x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
50.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6278x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
51.  COR S.R.O. (1069x) B. Bartóka 11  936 01   ŠAHY 
52.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
53.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3441x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
54.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5731x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
55.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4791x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
56.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5060x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
57.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3487x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 214 
58.  ŽILPO, S.R.O. (4088x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
59.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5811x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
60.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3914x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
61.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5099x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
62.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5646x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
63.  KRANKAS S.R.O. (3299x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
64.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5425x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
65.  DUSLO, A.S. (2675x) Administratívna budova ev. č. 1236  927 03   ŠAľA 
66.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4835x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
67.  ERGOMED S.R.O. (3177x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
68.  HEDAK , A.S. (2641x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
69.  PROCARE S.R.O. (2663x) Priemyselná 12  965 63   ŽIAR NAD HRONOM 
70.  TOP - MED, A.S. (3513x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
71.  PRO SANUS,A.S. (3793x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
72.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3457x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
73.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
74.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4251x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
75.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4210x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
76.  MEDI RELAX M+M S.R.O. (2252x) Hollého 14  903 01   SENEC 
77.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4632x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
78.  MESTSKá POLIKLINIKA S.R.O. SEčOVCE (1155x) Dargovských hrdinov 137/10  078 01   SEčOVCE 
79.  HUMAX S.R.O. (487x) Nábrežná 3  934 05   LEVICE 
80.  ECCLESIA, S.R.O. (809x) Gergelya Czuczora č.1  940 01   NOVé ZáMKY 
81.  MEDICENTRUM, S.R.O. (1327x) Sidónie Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
82.  SúKROMNé ZDRAVOTNé STREDISKO - TOKYWILL, S.R.O. (818x) Jána Mazúra 28/82  036 01   MARTIN 
83.  POLIKLINIKA PRI ZŤS S.R.O. (1416x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
84.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6578x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
85.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4628x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
86.  CS SALVUS SPOL. S R. O. (1273x) Kpt. Nálepku 32  934 01   LEVICE 
87.  LUCANAS, SPOL. S R.O. (1031x) KOMENSKÉHO 37/A  040 01   KOŠICE 
88.  VýCHODOSLOVENSKý ONKOLOGICKý úSTAV, A.S. (1200x) Rastislavova 43  040 01   KOšICE 
89.  BONS OFFICES,S.R.O (835x) Hollého 918/15  953 01   ZLATé MORAVCE 
90.  PREMEDIC S.R.O. (611x) Rajecká 1, 3  821 07   BRATISLAVA 
91.  EUROMED, S.R.O. (2100x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
92.  KEHER-CHIRURGICKé CENTRUM S.R.O. (958x) Partizánska 47  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
93.  MUDR. MOKRÝ MARIÁN (839x) Moravská  952 01   VRáBLE 
94.  ZDRAVA S.R.O. (853x) Nová 2833/61  901 01   MALACKY 
95.  MODOC S.R.O. (998x) Podjavorínskej 20/1982  953 01   ZLATé MORAVCE 
96.  MEDICENTRUM PIEšťANY, S.R.O. (1032x) Pod Párovcami 5190/3C  921 01   PIEšťANY 
97.  MUDR. DIRNBACH LADISLAV (690x) Republikánska 6  038 61   VRúTKY 
98.  MUDR. JOZEF ORAVSKý (689x) Šafárikova 7  075 01   TREBIšOV 
99.  MUDR. VOLEK LADISLAV (705x) Lesná 8  054 01   LEVOčA 
100.  MUDR. ZLATICA REMETOVÁ (615x) Hlboká 56  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 

Strana č. < späť tam >