Počet nájdených zariadení 77 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8980x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8786x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6512x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10735x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
9.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10344x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
10.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
11.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
12.  VNSP LUčENEC,N.O. (6665x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
13.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7704x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
14.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8308x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5806x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6502x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
17.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
19.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
20.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
21.  FORLIFE N.O. (5580x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
22.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4275x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
23.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3292x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
24.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3546x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6637x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
26.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
27.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
28.  NSP SV.LUKášA (6284x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
29.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
30.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5191x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
31.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
32.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
33.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6121x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
34.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3039x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
35.  NSP MV SR BRATISLAVA (6262x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4119x) SNP 19  934 01   LEVICE 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5419x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
38.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6278x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
39.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
40.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4898x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
41.  NSP ILAVA, N.O. (3645x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
42.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5811x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
43.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5099x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
44.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5646x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
45.  TOP - MED, A.S. (3513x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
46.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4127x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
47.  PRO SANUS,A.S. (3793x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
48.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
49.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4632x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
50.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3328x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
51.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3713x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
52.  SPORTMED, S.R.O. (1418x) Devínska cesta 92  841 04   BRATISLAVA 
53.  NEMOCNICA ZDRAVIE, S.R.O. (1150x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
54.  CHIRDIA, S.R.O. (825x) M. R. Štefánika č. 55/2  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
55.  ANTES PLUS, SPOL. S R. O. (1254x) Cyrila a metoda 1  071 01   MICHALOVCE 
56.  LUCANAS, SPOL. S R.O. (1031x) KOMENSKÉHO 37/A  040 01   KOŠICE 
57.  SAGAX,S.R.O. (716x) Hlavná 28/7  929 01   DUNAJSKá STREDA 
58.  PRVÁ NITRIANSKA JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA, S.R.O. (783x) Jarmočná 15  949 01   NITRA 
59.  MUDR. LUCIAN ŠUPLATA (767x) SNP 19  934 01   LEVICE 
60.  SPORTCLINIC,S.R.O., (996x) Černyševského 14  851 01   BRATISLAVA 
61.  MUDR. ŠIMA IGOR (662x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
62.  MUDR. GABRIEL TORMA - K I T I (730x) Kirejevská 37/55  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
63.  MUDR. MADA JOZEF (781x) Podjavorinskej 34  953 01   ZLATé MORAVCE 
64.  MUDR. FÁBRY VLADIMÍR (654x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
65.  TIKO-MED S.R.O. (618x) Ťačevská 7  085 01   BARDEJOV 
66.  MUDR. ZDENEK HOLEšOVSKý, S.R.O. (570x) Podjavorinskej 3405/22  058 01   POPRAD 
67.  MUDR. VLADIMíR OCEľ - HOREHRONIE (498x) Hviezdoslavova 59  976 66   ZáVADKA NAD HRONOM 
68.  MUDR. JÁN REMŠÍK (573x) NsP Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
69.  MUDR. ANDOR WURSTER (592x) Farná 162  935 66   FARNá 
70.  M.C.M. MADA, S.R.O. (611x) Ľ. Podjavorinskej 34  953 01   ZLATé MORAVCE 
71.  CHABAD S.R.O. (1117x) Humenská 8  040 01   KOšICE 
72.  MANUS-MED, SPOL. S R. O. (1058x) Štefana Závodníka č. 506/41  971 01   PRIEVIDZA 
73.  MUDR. MRUG LADISLAV (451x) M. Kukučína 2  071 01   MICHALOVCE 
74.  MUDR. KUMIČÍK JÁN (444x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
75.  MUDR. ŠPÁNITZ PETER (476x) Komenského 36  937 01   ŽELIEZOVCE 
76.  MUDR. LADISLAV OBERGESELL (414x) Hodská 373/38  924 01   GALANTA 
77.  II. M, S.R.O. (1067x) Vojany 12  076 72   VOJANY