Počet nájdených zariadení 281 (3 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8980x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8786x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10736x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
8.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10344x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
9.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
10.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10932x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
11.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
12.  VNSP LUčENEC,N.O. (6665x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
13.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7704x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
14.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8308x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5806x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6502x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
17.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
18.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
19.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
20.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
21.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
22.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
23.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4220x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
24.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
25.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6310x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
26.  NSP SV.LUKášA (6284x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
27.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
28.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5191x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
29.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
30.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5695x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
31.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3039x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
32.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5742x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
33.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5006x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
34.  NSP MV SR BRATISLAVA (6262x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
35.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
36.  NOVAPHARM, S.R.O. (5413x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
37.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7105x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
38.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4630x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
39.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3274x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
40.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4119x) SNP 19  934 01   LEVICE 
41.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4251x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
42.  P.& P. MED, S.R.O. (1842x) Adyho 34  984 01   LUčENEC 
43.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4214x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
44.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5731x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
45.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4791x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
46.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5060x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
47.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3487x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 214 
48.  ŽILPO, S.R.O. (4088x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
49.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5811x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
50.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3914x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
51.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5099x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
52.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4759x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
53.  KRANKAS S.R.O. (3299x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
54.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5425x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
55.  DUSLO, A.S. (2675x) Administratívna budova ev. č. 1236  927 03   ŠAľA 
56.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2694x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
57.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4835x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
58.  ERGOMED S.R.O. (3177x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
59.  TOP - MED, A.S. (3513x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
60.  PRO SANUS,A.S. (3793x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
61.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3457x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
62.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
63.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4251x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
64.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3160x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
65.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4210x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
66.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3284x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
67.  EUROREHAB S.R.O. (948x) Oráčska 20  831 06   BRATISLAVA 
68.  MEDICUM SPOL. S R.O. (1054x) Nám. Sv. Martina 9  082 71   LIPANY 
69.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKú PROTETIKU, N.O. (2214x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA 
70.  SPORTMED, S.R.O. (1418x) Devínska cesta 92  841 04   BRATISLAVA 
71.  MUDR. KATARíNA PLEVOVá, SPOL. S R.O. (1078x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
72.  NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB (2032x) Nábr. I.Krasku č.4  921 01   PIEšťANY 
73.  REUMATOLOGICKO-REHABILITAčNé CENTRUM, SPOL. S.R.O. (946x) Zábranie - športová hala  920 01   HLOHOVEC 
74.  ORTOREUM S.R.O. (812x) Ďumbierska 32  831 01   BRATISLAVA 
75.  OSTEOCENTRUM, S.R.O. (784x) Marka Čulena 27  080 01   PREšOV 
76.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3195x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
77.  JAKAB - MED S.R.O. (523x) Hviezdoslavova 38/2836  984 01   LUčENEC 
78.  AQUAPARK POPRAD, S.R.O. (848x) Športová 1397/1  058 01   POPRAD 
79.  ORTONEUR S.R.O. (658x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
80.  GNOZA SPOL. S R.O. (1353x) Tovarné 171  094 01   TOVARNé 
81.  ORPEGA, S.R.O. (801x) Prostějovská 33  080 01   PREšOV 
82.  MEED, S.R.O. (692x) Ražňany 385  083 01   RAžňANY 
83.  ANTES PLUS, SPOL. S R. O. (1254x) Cyrila a metoda 1  071 01   MICHALOVCE 
84.  CS SALVUS SPOL. S R. O. (1273x) Kpt. Nálepku 32  934 01   LEVICE 
85.  SINORTHO, S.R.O. (551x) Štefánikova 1525  006 61   HUMENNé 
86.  CIBAMED PRIEVIDZA, S.R.O. (1035x) Gorkého č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
87.  PRVÁ NITRIANSKA JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA, S.R.O. (783x) Jarmočná 15  949 01   NITRA 
88.  MUDR. LUCIAN ŠUPLATA (767x) SNP 19  934 01   LEVICE 
89.  SPORTCLINIC,S.R.O., (996x) Černyševského 14  851 01   BRATISLAVA 
90.  EUROMED, S.R.O. (2100x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
91.  KEHER-CHIRURGICKé CENTRUM S.R.O. (958x) Partizánska 47  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
92.  CHIRURGICKÉ CENTRUM, A.S. (1039x) Kozia 17  811 03   BRATISLAVA 1 
93.  MUDR. SCHABLIK JOZEF (499x) ČSA 35  045 25   MOLDAVA NAD BODVOU 
94.  ORTOPÉDIA I.. DOKTOR S.R.O. (334x) Obrancov mieru 3  064 01   STARá ĽUBOVňA 
95.  MUDR. IHNÁTOVÁ ANNA (436x) Mäsiarska 27  040 01   KOšICE 
96.  MUDR. SOBOLIČ PETER (586x) Továrenská 532  905 01   SENICA 
97.  MUDR. VEREBOVÁ EVA (483x) Starozagorská č.27  040 12   KOšICE 
98.  MUDR. BUZGA IVAN (488x) Komenského 37/A  040 01   KOšICE 
99.  MUDR. ČULÁK ANDREJ (475x) Trnková 85  040 01   KOšICE 
100.  MUDR. PERESZLÉNYI ARPÁD (658x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 211 

Strana č. < späť tam >