Počet nájdených zariadení 1256 (13 strán).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9728x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8980x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10730x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
5.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10344x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
6.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
7.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
8.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
9.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
10.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6310x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
11.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3039x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
12.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5742x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
13.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4071x) Súdna 15  911 96   TRENčíN 
14.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5006x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
15.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2113x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
16.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4251x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
17.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4898x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
18.  P.& P. MED, S.R.O. (1842x) Adyho 34  984 01   LUčENEC 
19.  NEXT S.R.O. (2987x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 3 
20.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4791x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
21.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5811x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
22.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3914x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
23.  TOP - MED, A.S. (3513x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
24.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4127x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
25.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
26.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4251x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
27.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3160x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
28.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4632x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
29.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3328x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
30.  B & K MED S.R.O. (361x) Hlavná 137  076 52   VEľKý HOREš 
31.  MEDICUM SPOL. S R.O. (1054x) Nám. Sv. Martina 9  082 71   LIPANY 
32.  SANAREA S.R.O. (927x) Petzvalova 25  010 15   ŽILINA 
33.  MEDAKIR, SPOLOčNOSť S RUčENíM OBMEDZENýM STREDA NAD BODROGOM (3437x) Kamenecká 2  076 31   STREDA NAD BODROGOM 
34.  INT - PED, S.R.O. (1084x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
35.  MEDCOM S. R. O. (1288x) Rákocziho č. 5/1  945 01   KOMáRNO 
36.  NOEMIS, S.R.O. (556x) Dibrovova č. 2496/26  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
37.  JM-INTERNA, S.R.O. (468x) Veličná 356  027 54   VELIčNá 
38.  MUDR. SEDLIAKOVÁ KATARÍNA (858x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
39.  MUDR. GAŠPAR IVAN (585x) PLK Q.Rúbanisko II  984 03   LUčENEC 
40.  MUDR. DOLÁNOVÁ RUŽENA, MPH. (642x) Poľovnícka 14  900 24   VEľKý BIEL 
41.  SKS SLOVENSKO, S.R.O. (1241x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
42.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2577x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
43.  MUDR. IVETA KOVÁČOVÁ (580x) Nábrežný rad 3  934 01   LEVICE 
44.  MUDR. PIVOLUSKA MILAN (577x) Kalinčiakova 14  917 01   TRNAVA 
45.  NEURO-MED S.R.O. (502x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
46.  AQUAPARK POPRAD, S.R.O. (848x) Športová 1397/1  058 01   POPRAD 
47.  MEDINET, S.R.O. (811x) Lichnerova 89/23  903 01   SENEC 
48.  MUDR. KRÁLIKOVÁ MARTA (842x) Bebravská 3  821 07   BRATISLAVA 
49.  MUDR. ŠTEFAN VáLYI (575x) Kollárova 3  982 01   TORNAľA 
50.  MUDR.DUšAN RYBáR, PEDIATER (513x) OBZS Malý rad  980 42   RIMAVSKá SEč 
51.  I.L.V. MED S.R.O. (772x) Horešská 998/45  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
52.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4573x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
53.  OBEC BELADICE (1028x) Beladice 350  951 75   BELADICE 
54.  MUDR. BRUNOVSKÁ NADEŽDA (694x) Obrancov mieru 15  064 01   STARá ĽUBOVňA 
55.  MUDR. GRIVALSKÁ ANNA (571x) TATRANSKÁ 4  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
56.  MUDR. VAŠKOVIČOVÁ MÁRIA (654x) MPČĽ 3110/29  058 01   POPRAD 
57.  MUDR. BOČOVÁ EVA (613x) Sládkovičova č. 755/40  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
58.  MUDR. BRADA EMIL (504x) Jasov 479  044 23   JASOV 
59.  MUDR. DRGOŇOVÁ ALEXANDRA (607x) Kozia 12  811 03   BRATISLAVA 
60.  MUDR. VAKULOVÁ ĽUBOSLAVA (730x) Šustekova 2  852 16   BRATISLAVA 5 
61.  ROSA DOM SOC.SLUŽIEB PRE DETI (474x) Dúbravská cesta 1  845 29   BRATISLAVA 
62.  MUDR. FOLTÍNOVÁ ĽUBICA (575x) Saratovská 24  841 02   BRATISLAVA 42 
63.  MUDR. GÁBOROVÁ JANKA (662x) Tehelná 26  832 40   BRATISLAVA 
64.  MUDR. PRCÚCHOVÁ KVETOSLAVA (539x) Majerníkova 9  841 05   BRATISLAVA 
65.  MUDR. ROHAĽOVÁ MARTA (612x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
66.  MUDR. ŠAŠKOVÁ ĽUBICA (517x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
67.  MUDR. HENTEKOVÁ TERÉZIA (696x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
68.  MUDR. POLAKOVIČOVÁ ALŽBETA (568x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
69.  MUDR. HUDECOVÁ NADEŽDA (598x) Lotyšská 1  821 06   BRATISLAVA 
70.  MUDR. POPRACOVÁ ANNA (601x) Kozia 12  811 03   BRATISLAVA 
71.  MUDR. FILIPOVIČOVÁ IVETA (503x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
72.  AMBULANCIA V ODBORE PEDIATRIA A DORASTOVé LEKáRSTVO (591x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
73.  MUDR. SALLAIOVÁ TATIANA (594x) 52  900 86   JABLONEC 
74.  MUDR. LAKTIŠOVÁ JARMILA (570x) Záporožská 12  851 01   BRATISLAVA 5 
75.  MUDR. CSÁDER MICHAL (468x) P. Horova 14  841 07   BRATISLAVA 4 
76.  MUDR. BEKLEMDŽIEVOVÁ DANIELA (678x) Šustekova 2  852 16   BRATISLAVA 5 
77.  MUDR. GREGUŠOVÁ KATARÍNA (457x) Štúrova č. 42/18-2  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
78.  MUDR. SLÁVIKOVÁ EVA (504x) Skuteckého 16  901 01   MALACKY 
79.  MUDR. JENČÍKOVÁ ANNA (550x) Skuteckého 486  900 61   GAJARY 
80.  MUDR. MIHÁLYOVÁ MÁRIA (440x) 600  900 68   PLAVECKý ŠTVRTOK 
81.  MUDR. ONDROVIČOVÁ MARCELA (622x) Mierové námestie 12  901 01   MALACKY 
82.  MUDR. ONDRUŠKOVÁ LÝDIA (639x) ZS Kuchyňa  900 52   KUCHYňA 
83.  MUDR. GAJDÁROVÁ EMÍLIA (525x) Legionárska 5265  901 01   MALACKY 
84.  EKAMED, S.R.O. (687x) Nábrežná 3  934 01   LEVICE 
85.  MUDR. VARSÁNYIOVÁ ALŽBETA (498x) ul. Červenej armády 54  935 32   KALNá NAD HRONOM 
86.  MUDR. ŠEDIVÁ BEÁTA (494x) Bernolákova 24  953 01   ZLATé MORAVCE 
87.  MUDR. KRIŠTOFÍK ALBERT (638x) Žikava Hviezdoslavova  953 01   ZLATé MORAVCE 
88.  MUDR. KOMÁROMYOVÁ BRIGITA (555x) G. Czuczora 1  940 01   NOVé ZáMKY 
89.  MUDR. KALINOVÁ EVA (645x) Andovská 9/A  940 01   NOVé ZáMKY 
90.  MUDR. ZAŤKOVÁ DANIELA (438x) ul. Hviezdoslavova  955 01   TOPOľčANY 
91.  MUDR. KONDRLÍKOVÁ GABRIELA (534x) ul. 1.mája 545  956 12   PRESEľANY 
92.  MUDR. ŠOVČÍKOVÁ DANIELA (483x) Ludanice  956 11   LUDANICE 
93.  MUDR. GULOVÁ EVA (502x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
94.  MUDR. TVRDOŇOVÁ RADKA (637x) Štefániková 76  900 28   IVANKA PRI DUNAJI 
95.  MUDR. ORLICKÁ HELENA (466x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
96.  MUDR. ORAVCOVÁ KVETA (675x) Zdravotnícka 1  900 31   STUPAVA 
97.  MUDR. MARŠÁLKOVÁ MARIANNA (552x) 1.mája 111  901 01   MALACKY 
98.  MUDR. VARGA FRANTIŠEK (701x) PK Nám.1.mája 6  903 01   SENEC 
99.  MUDR. BUZGOVIČOVÁ ZLATICA (506x) Nám. 1. mája 6  903 01   SENEC 
100.  MUDR. FRANIAK MARTIN (399x) Bajzova 2, Bratislava 821 08, Hlavná 209  900 41   ROVINKA 

Strana č. < späť tam >