Počet nájdených zariadení 142 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (10058x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9255x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8982x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10432x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6670x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11057x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10162x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
8.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10606x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
9.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5581x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
10.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11202x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
11.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11364x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
12.  VNSP LUčENEC,N.O. (6767x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
13.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7892x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
14.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8541x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5968x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6658x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
17.  NSP SKALICA (6546x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7517x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
19.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5709x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
20.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8089x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
21.  FORLIFE N.O. (5665x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
22.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4346x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
23.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3399x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
24.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4389x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
25.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3632x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6846x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
27.  POLIKLINIKA CUDZOKRAJNýCH CHORôB, ZAMA, S.R.O. (1647x) Viedenská cesta 7  851 01   BRATISLAVA 
28.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8358x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
29.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8220x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
30.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6492x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
31.  NSP SV.LUKášA (6429x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
32.  PRO VITAE N. O. (6383x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
33.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5291x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
34.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9140x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
35.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5845x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
36.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9166x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6335x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
38.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (4024x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
39.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4189x) SNP 19  934 01   LEVICE 
40.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5562x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
41.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4363x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
42.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6458x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
43.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (4020x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
44.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7184x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
45.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (5065x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
46.  NSP ILAVA, N.O. (3737x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
47.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3551x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
48.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2907x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
49.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5906x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
50.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5989x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
51.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (4027x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
52.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5247x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
53.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4901x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
54.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5763x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
55.  TOP - MED, A.S. (3622x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
56.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4235x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
57.  PRO SANUS,A.S. (3923x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
58.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2275x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
59.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3567x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
60.  PED-INT, S.R.O. (554x) Tichá 2086/132  932 01   VEľKý MEDER 
61.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4702x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
62.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3384x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
63.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3798x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
64.  ZDRAVOTNÍCKE STREDISKO DR. ALBERTA SCHWEITZERA, SPOL. S R.O. (718x) Palín 272  072 13   PALíN 
65.  KARDIOPREVENT S.R.O. (792x) Čermeľská 62  040 01   KOšICE 
66.  JAAT STYLE, S.R.O. (806x) Amurská 7  040 01   KOšICE 
67.  KARDIONIS, S.R.O. (940x) Tulská 2009/26  026 01   DOLNý KUBíN 
68.  MUDR. JANA PETRÁŠOVÁ (656x) Banóvska ul. č. 123  913 21   TRENčIANSKA TURNá 
69.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3274x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
70.  MUDR. ALžBETA BODNÁROVÁ (802x) Zupkova 1  040 22   KOšICE 
71.  DETSKÁ OZDRAVOVŇA ŽELEZNÔ (559x) Železnô  032 15   PARTIZáNSKA ĽUPčA 
72.  MUDR. DŽUPOVÁ IVONA (579x) Vajanského 56  900 01   MODRA 
73.  MUDR. GOLDENBERG PATRÍCIA (563x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 5 
74.  MUDR. PROKOPOVÁ ELENA (550x) P. Horova 14  841 08   BRATISLAVA 49 
75.  MUDR. VOJTKOVÁ EDITA (509x) Nám.1.mája 6  903 01   SENEC 
76.  MUDR. SOMOGYIOVÁ AGNEŠA (570x) Nám.1.mája 6  903 01   SENEC 
77.  MUDR. CZIKHARDTOVÁ MÁRIA (546x) Nám.1.mája 6  903 01   SENEC 
78.  MEDINEL CENTRUM S.R.O. (551x) 549  925 01   MATúšKOVO 
79.  MUDR. HRÁDOCKÁ VIERA (501x) č. 409  913 11   TRENčIANSKE STANKOVCE 
80.  EUR-INVEST S. R. O. (525x) Kvetná 7  077 01   KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 
81.  MUDR. SOVÍKOVÁ OĽGA (572x) Bajzova 2  821 08   BRATISLAVA 
82.  MUDR. KOLLÁROVÁ DAGMAR (527x) Limbova 1  833 40   BRATISLAVA 37 
83.  MUDR. HORÁNSKA OĽGA, DETSKá LEKáRKA (511x) OBZS Stred II  990 01   VEľKý KRTíš 
84.  MUDR. VALAŠŤANOVÁ EVA (554x) Strážovská 4  974 11   BANSKá BYSTRICA 11 
85.  MUDR. MOCIKOVÁ JANA (505x) Zdravotnícka 1  900 31   STUPAVA 
86.  MUDR. MIKLÓŠOVÁ ADRIANA (542x) Mostová  925 07   MOSTOVá 
87.  DETSKÝ LEKÁR, S.R.O. (419x) Jednoradová 14  909 01   SKALICA 
88.  MUDR. MáRIA ULIANKOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST (548x) Školská 28  962 63   PLIEšOVCE 
89.  MUDR. MáRIA ZAJACOVá, PEDIATER (519x) Svätotrojičné námestie 13  963 01   KRUPINA 
90.  MUDR.JOZEF ĎURIš, PEDIATER (458x) OZS  976 46   VALASKá 
91.  MUDR. FRAňOVá MILOTA (539x) M.R.Štefánika 1  963 01   KRUPINA 
92.  MUDR. VLASTA STRAšKOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST (530x) Novohradská 1 - Poliklinka III.  984 01   LUčENEC 
93.  MUDR. ĽUBICA ŠVANTNEROVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST A DORASTOVý LEKáR (458x) Tr. SNP 53  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
94.  SALZER S.R.O. (479x) Braniskova 2  040 01   KOŠICE 
95.  HARMOCI S.R.O. (444x) SNP 782/36  073 01   SOBRANCE 
96.  MUDR. JARMILA ŠULVOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST (453x) Dr. Jánskeho 2  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
97.  MUDR. RIEčICKá ALEXANDRA, S.R.O. (465x) Stummerova 23  955 01   TOPOľčANY 
98.  MUDR. EVA GEDEONOVá (514x) Vajanského 2  048 01   ROžňAVA 
99.  DETSKé SANATóRIUM SPOL. S R.O. (486x) M.R.Štefánika 1047/68  036 01   MARTIN 
100.  MBJ PEDIATRIA, S.R.O. (507x) Palisády 21  811 03   BRATISLAVA 

Strana č. < späť tam >