Počet nájdených zariadení 304 (4 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8989x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8798x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10142x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6524x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10749x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9957x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
9.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10356x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
10.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5493x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
12.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11159x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
13.  VNSP LUčENEC,N.O. (6670x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
14.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7718x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8316x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5819x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6514x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
18.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10572x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
19.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8206x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
20.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4237x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
21.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8019x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
22.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6320x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
23.  NSP SV.LUKášA (6292x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
24.  PRO VITAE N. O. (6266x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
25.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5202x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
26.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8885x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
27.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5704x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
28.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8975x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
29.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6128x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
30.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3960x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
31.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3041x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
32.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5756x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
33.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4081x) Súdna 15  911 96   TRENčíN 
34.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5026x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
35.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2122x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
36.  NSP MV SR BRATISLAVA (6278x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
37.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7892x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
38.  NOVAPHARM, S.R.O. (5419x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
39.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7112x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
40.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4641x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
41.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3280x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
42.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4535x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
43.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6992x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
44.  ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1365x) Predná Hora 126  049 01   MURáň 
45.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5748x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
46.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4798x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
47.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5069x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
48.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3493x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 214 
49.  ŽILPO, S.R.O. (4100x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
50.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5825x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
51.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3932x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
52.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5113x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
53.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4762x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
54.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5653x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
55.  KRANKAS S.R.O. (3308x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
56.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5435x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
57.  DUSLO, A.S. (2682x) Administratívna budova ev. č. 1236  927 03   ŠAľA 
58.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2698x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
59.  PSYCHIATRICKá NEMOCNICA PHILIPPA PINELA (2246x) Malacká cesta 63  902 18   PEZINOK 
60.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4842x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
61.  ERGOMED S.R.O. (3186x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
62.  HEDAK , A.S. (2652x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
63.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3290x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
64.  SúKROMNé ZDRAVOTNíCKE CENTRUM HIPPOKRATES, SPOL. S R.O. (967x) Šulekova 20  811 03   BRATISLAVA 
65.  POLIKLINIKA SABINOV N.O. (1394x) SNP 1  083 01   SABINOV 
66.  LAMA MEDICAL CARE,S.R.O. (1330x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
67.  POLIKLINIKA ˝ VEľKé KAPUšANY N.O. ˝ (2464x) Zoltána Fábryho 20  079 01   VEľKé KAPUšANY 
68.  ZDRAVIE MARTIN, S.R.O. (2163x) Mudroňova 14  036 01   MARTIN 
69.  S A N A S.R.O. (622x) Nám. Majstra Pavla č.38  054 01   LEVOčA 
70.  MEDI-PARMA S.R.O. (673x) Pčoliné 261  067 35   PčOLINé 
71.  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE (1312x) Rínok 334  951 35   VEľKé ZáLUžIE 
72.  SANATÓRIUM AT S.R.O. (1035x) Osuského 10  851 03   BRATISLAVA 
73.  JODAV S.R.O. (615x) Kamenica nad Cirochou 176  067 83   KAMENICA NAD CIROCHOU 
74.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2583x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
75.  SANTE S.R.O. (590x) Jakobyho 14  040 01   KOŠICE 
76.  MEDICENTRUM, S.R.O. (1330x) Sidónie Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
77.  MUDR. MORAVČÍK KVETOSLAV (493x) Študentská 17  960 01   ZVOLEN 
78.  INSEKTA S.R.O. (706x) BANÍCKA 7148/15  080 01   PREŠOV 
79.  MUDR. HALČÁK DUŠAN (471x) Partizánska 4  085 01   BARDEJOV 
80.  MUDR. DIANIŠKOVÁ MÁRIA (486x) Škultétyho 2  040 01   KOšICE 
81.  MUDR. VIERA KOLÍNOVÁ (484x) Magurská 1  040 01   KOšICE 
82.  PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA S. BLUMA PLEŠIVEC (480x) Gemerská 233  049 11   PLEšIVEC 
83.  EMPATIA, S.R.O. (712x) SNP 3696/89  075 01   TREBIšOV 
84.  MUDR. VRUŽEKOVÁ OĽGA (459x) Tomášikova 8  040 01   KOšICE 
85.  MUDR. MILICHOVSKÁ DANIELA (743x) Kováčska 37  040 01   KOšICE 
86.  MUDR. KERTÉSZ ADAM (506x) Rákocziho 3125  945 01   KOMáRNO 
87.  MUDR. POPRAC MILOŠ (461x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 2 
88.  MUDR. ŠURINOVÁ ZLATICA (507x) Tehelná 26  831 03   BRATISLAVA 3 
89.  MUDR. ŽABKAY VLADIMÍR (911x) Tehelná 26  832 40   BRATISLAVA 
90.  MUDR. ŠIMONI MILAN (478x) Rovniankova 1  851 02   BRATISLAVA 5 
91.  MUDR. MÜNCNEROVÁ ĽUDMILA (560x) Rovniankova 1  851 02   BRATISLAVA 5 
92.  MUDR. MÚDRY RUDOLF (512x) Antolská 11  851 07   BRATISLAVA 5 
93.  MUDR. SUBOTIČ MIRKO (481x) Nám. Kolinoviča 5  900 81   ŠENKVICE 
94.  MUDR. BÁNOVSKÁ ADRIANA (474x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 2 
95.  MUDR. BÁRTOVÁ MÁRIA (450x) Záporožská 12  851 01   BRATISLAVA 5 
96.  MUDR. VELICKÁ MARGARÉTA (463x) Kuzmányho 16  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
97.  MUDR. ADELHAIDA KUZMIAKOVá, PSYCHIATER (477x) Kuzmányho 16  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
98.  MUDR. VELICKÝ VLADIMÍR (476x) Kuzmányho 16  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
99.  MUDR. BAHLEDOVÁ JANA (419x) Hviezdoslavova 1  960 01   ZVOLEN 
100.  MUDR. GLÉZL IMRICH (516x) Továtenská č. 1408/10  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 

Strana č. < späť tam >