Počet nájdených zariadení 346 (4 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9743x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
2.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8989x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
3.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8798x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10142x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6524x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10749x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
8.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9957x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
9.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10356x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
10.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5493x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
12.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11159x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
13.  VNSP LUčENEC,N.O. (6670x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
14.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7718x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8316x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5819x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6514x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
18.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10572x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
19.  NSP SKALICA (6396x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7301x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
21.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5643x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
22.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7970x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
23.  FORLIFE N.O. (5585x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
24.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4281x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
25.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3549x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6642x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
27.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8206x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
28.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4237x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
29.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8019x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
30.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6320x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
31.  NSP SV.LUKášA (6292x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
32.  PRO VITAE N. O. (6266x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
33.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5202x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
34.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8885x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
35.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5704x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
36.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8975x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6128x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
38.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3960x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
39.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3041x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
40.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5756x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
41.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4081x) Súdna 15  911 96   TRENčíN 
42.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5026x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
43.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2122x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
44.  NSP MV SR BRATISLAVA (6278x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
45.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7892x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
46.  NOVAPHARM, S.R.O. (5419x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
47.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7112x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
48.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4641x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
49.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3280x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
50.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4535x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
51.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4125x) SNP 19  934 01   LEVICE 
52.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5429x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
53.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4254x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
54.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6284x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
55.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3963x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
56.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2407x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
57.  COR S.R.O. (1071x) B. Bartóka 11  936 01   ŠAHY 
58.  REGIONáLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. (1953x) Ulica mieru 12  073 01   SOBRANCE 
59.  REGIONáLNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SOBRANCE (1785x) ul. Mieru 12  073 01   SOBRANCE 
60.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5748x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
61.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4798x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
62.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5069x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
63.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3493x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 214 
64.  ŽILPO, S.R.O. (4100x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
65.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5825x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
66.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3932x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
67.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5113x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
68.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4762x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
69.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5653x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
70.  KRANKAS S.R.O. (3308x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
71.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5435x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
72.  DUSLO, A.S. (2682x) Administratívna budova ev. č. 1236  927 03   ŠAľA 
73.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2698x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
74.  PSYCHIATRICKá NEMOCNICA PHILIPPA PINELA (2246x) Malacká cesta 63  902 18   PEZINOK 
75.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4842x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
76.  ERGOMED S.R.O. (3186x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
77.  HEDAK , A.S. (2652x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
78.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3290x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
79.  SúKROMNé ZDRAVOTNíCKE CENTRUM HIPPOKRATES, SPOL. S R.O. (967x) Šulekova 20  811 03   BRATISLAVA 
80.  PROCARE S.R.O. (2673x) Priemyselná 12  965 63   ŽIAR NAD HRONOM 
81.  TOP - MED, A.S. (3515x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
82.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4136x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
83.  PRO SANUS,A.S. (3805x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
84.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2251x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
85.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3467x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
86.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7177x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
87.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4263x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
88.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3164x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
89.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4218x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
90.  MEDI RELAX M+M S.R.O. (2257x) Hollého 14  903 01   SENEC 
91.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3288x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
92.  POLIKLINIKA TEHELNÁ, A.S. (1883x) Tehelná 26  831 03   BRATISLAVA 3 
93.  MEDIKARD S.R.O. (1950x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
94.  EUROREHAB S.R.O. (951x) Oráčska 20  831 06   BRATISLAVA 
95.  ENDOSERVICE-MAC,S.R.O. (1135x) Demandice 315  935 85   DEMANDICE 
96.  MUDR. DANICA VLADáROVá, PHD., S.R.O. (771x) ul. Červenej armády č. 25  036 01   MARTIN 
97.  LAŠAN MD S.R.O. (904x) Slovenská 69  080 32   PREšOV 
98.  IN MEDIC S.R.O. (738x) J.Grešáka 1  085 01   BARDEJOV 
99.  MEDIANUS S.R.O. (872x) Prokopa Veľkého 36  811 04   BRATISLAVA 
100.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3209x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 

Strana č. < späť tam >